ssjbhl

Institut for Business Humaniora og Jura

 • CBS Law
Søren Sandfeld
Jakobsen
Professor


Kontor: POR/18.B-1.121
Tel:
+4538152693
E-mail: ssj.bhl@cbs.dk
Søren
Præsentation

Søren Sandfeld Jakobsen has been with CBS LAW since August 2019, where he came from a professorate at Aalborg University. His main research fields cover media, IT and telecoms law, including areas which are vital for the new digital media and platforms, such as data protection law, copyright law, marketing practices law and law of obligations. Over the years he has been a member of numerous legislative committees, councils and complaint boards. Presently, he is Chairman of the Radio and Television Board (Radio- og tv-nævnet), Chairman of the Telecommunications Board of Appeal (Teleklagenævnet), Board Member of the Danish Courts (Domstolsstyrelsen) and alternate member of the Danish Data Protection Council (Datarådet).

Primære forskningsområder
 • Media law
 • IT law
 • Telecommunications law
 • Data protection law
 • Copyright law
 • Law of obligations
Administrative opgaver
 • Course coordinator for a number of courses
Curriculum Vitae
Link til denne hjemmeside
www.cbs.dk/staff/ssjbhl
Kurser
 • IT Law
 • Advanced Law of Obligations
 • Credit and Finance Law
 • Business Law

 

Vejledning
 • Bachelor projects, Master theses and PhD dissertations

Udvalgte publikationer
 • Danish Media Law, 2. edition (196 s., udarbejdet sammen med professor, dr. jur., Sten Schaumburg-Müller, Århus Universitet), Klüwer Law International
 • Teleretten (491 s.), DJØF’s Forlag marts 2014, udarbejdet sammen med lektor, ph.d. Christian Bergqvist, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, og juridisk konsulent, cand.jur. Søren Johansen, Telenor; jeg er redaktør af bogen og hovedforfatter til 7 af 14 kapitler; anmeldt i U 2014B.291
 • Medieretten (964 s., udarbejdet sammen med professor, dr. jur. Sten Schaumburg-Müller), DJØF’s Forlag, april 2013; anmeldt i U 2014B.95
 • E-handelsret (484 s., udarbejdet sammen med professor, dr. jur. Ruth Nielsen, CBS), DJØF’s Forlag, december 2011
 • ”Platform Intermediaries in the Sharing Economy: Questions of Liability and Remedy” (skrevet sammen med professor Kim Østergaard, CBS), Nordic Journal of Commercial Law, 2019, 21-41
 • ”Misinformation (”fake news”) i retlig belysning”, Juristen (kategori 2-tidskrift på BFI-listen) nr. 1, 2019, s. 37-49
 • “Data Retention in Europe – the Tele2 case and beyond” (skrevet sammen med Professor Henrik Udsen og ph.d.-studerende Anja Møller Pedersen, begge Københavns Universitet), International Data Privacy Law, Oxford Press (kategori 2-tidsskrift på BFI-listen), 2/2018, 1-15
 • Persondatabehandling i journalistisk øjemed (skrevet sammen med prof. dr. jur., Sten Schaumburg-Müller, Syddansk Universitet), Juristen (kategori 2-tidsskrift på BFI-listen) nr. 2, 2017, s. 53-62

 

 

Publications List
Publikationer sorteret efter:
2023
Søren Sandfeld Jakobsen / EU Internet Law in the Era of Convergence and Digital Platforms : The Interplay with EU Telecoms and Media Law.
I: Research Handbook on EU Internet Law. red. /Andrej Savin; Jan Trzaskowski. Cheltenham : Edward Elgar Publishing 2023, s. 46-62 (Research Handbooks in European Law)
Bidrag til bog/antologi > peer review
Søren Sandfeld Jakobsen; Sten Schaumburg-Müller / Medieretten, Del 2
2.red.København : Djøf Forlag 2023, 387 s.
Bog > peer review
2022
Søren Sandfeld Jakobsen / Forsyningspligt
I: Teleretten. red. /Søren Sandfeld Jakobsen. København : Djøf Forlag 2022, s. 229-239
Bidrag til bog/antologi > peer review
Søren Sandfeld Jakobsen / Indledning
I: Teleretten. red. /Søren Sandfeld Jakobsen. København : Djøf Forlag 2022, s. 19-50
Bidrag til bog/antologi > peer review
Søren Sandfeld Jakobsen / Informationssikkerhed i telesektoren
I: Teleretten. red. /Søren Sandfeld Jakobsen. København : Djøf Forlag 2022, s. 193-228
Bidrag til bog/antologi > peer review
Søren Sandfeld Jakobsen / Persondatabeskyttelse, logning og bistand til efterforskning
I: Teleretten. red. /Søren Sandfeld Jakobsen. København : Djøf Forlag 2022, s. 121-192
Bidrag til bog/antologi > peer review
Søren Sandfeld Jakobsen / Slutbrugerrettigheder
I: Teleretten. red. /Søren Sandfeld Jakobsen. København : Djøf Forlag 2022, s. 73-120
Bidrag til bog/antologi > peer review
Søren Sandfeld Jakobsen / Telelovgivningens anvendelsesområde
I: Teleretten. red. /Søren Sandfeld Jakobsen. København : Djøf Forlag 2022, s. 51–71
Bidrag til bog/antologi > peer review
Søren Sandfeld Jakobsen (Redaktør) / Teleretten
København : Djøf Forlag 2022, 555 s.
Antologi > peer review
2021
Søren Sandfeld Jakobsen / Center for Cybersikkerhed
I: Informationssikkerhedsret. red. /Søren Sandfeld Jakobsen. København : Ex Tuto Publishing 2021, s. 199-218
Bidrag til bog/antologi
Flere resultater ...(i alt 65 )
Forskningsprojekter
Bibeskæftigelse
 • Gorrissen Federspiel Advokatpartnerskab, fra December 2018, Advokat (deltid)