ksjbhl

Institut for Business Humaniora og Jura

 • CBS Law
Kathrine Søs
Jacobsen Cesko
Adjunkt


Kontor: POR/18.B-1.148
E-mail: ksjc.bhl@cbs.dk
.
Præsentation

Kathrine Søs Jacobsen Cesko forsker i udbudsret samt konkurrenceret og har særlig interesse i krydsfeltet mellem disse regelsæt.

Kathrine fik tildelt sin ph.d.-grad i 2022 på baggrund af forskningsprojektet ”Collaboration between Economic Operators in the Competition for Public Contracts: A Legal and Economic Analysis of Grey Zones between EU Public Procurement Law and EU Competition Law”, der delvist er finansieret af den svenske konkurrencestyrelse. Ph.d.-afhandlingen omhandler de situationer, hvor økonomiske aktører ønsker at samarbejde om at deltage i offentlige udbud. Der er fokus på de juridiske rammer for anvendelse af støtteerklæringer, konsortier og brug af underleverandører både fra et udbudsretligt- og konkurrenceretligt perspektiv. Endvidere er der i afhandlingen en økonomisk analyse af disse samarbejder, hvor der er fokus på de afledte effekter af disse samarbejder og hvilken betydning disse kan have for konkurrencen på det indre marked. 

Primære forskningsområder
 • EU-ret
 • Udbudsret
 • Konkurrenceret
Administrative opgaver
 • Fagansvar: Dansk udbudsret, HA.(jur.)
 • Fagansvar: Konkurrenceret, HA(jur.)
 • Fagansvar: Videregående konkurrenceret og industriøkonomi, Cand.merc.(jur.)
Curriculum Vitae
Link til denne hjemmeside
www.cbs.dk/staff/ksjbhl
Kurser
 • Fagansvar: Dansk udbudsret, HA.(jur.)
 • Fagansvar: Konkurrenceret, HA(jur.)
 • Fagansvar: Videregående konkurrenceret og industriøkonomi, Cand.merc.(jur.)
 • Eksamen: Projekt 1 - Konkurrenceret og industriøkonomi, HA(jur.)
Vejledning
 • Bachelorprojekter, HA(jur.)
 • Kandidatafhandlinger, Cand.merc.(jur.)
Publikationer sorteret efter:
2022
Kathrine Søs Jacobsen Cesko / Collaboration Between Economic Operators in the Competition for Public Contracts : A Legal and Economic Analysis of Grey Zones between EU Public Procurement Law and EU Competition Law.
Frederiksberg : Copenhagen Business School [Phd] 2022, 322 s. (PhD Series, Nr. 27.2022)
Ph.d.-afhandling
2020
Kathrine Søs Jacobsen Cesko / Blurring the Boundaries Between Being an Employee and Self-employed : An EU Competition Law Analysis of the Employment Status of Wolt Couriers.
Frederiksberg : Copenhagen Business School [wp] 2020, 14 s. (CBS LAW Research Paper, Nr. 20-32)
Working paper
Bibeskæftigelse
 • Formand for Danske Erhvervsjurister fra maj 2016 til Juni 2020. Læs mere om foreningen her