Christina D. Tvarnø med ny klimaretsartikel i Tidsskrift for Miljø

23/11/2023

Professor Christina D. Tvarnø har udgivet en ny artikel i Tidsskrift for Miljø med titleb 'Tab og skader - den juridiske udvikling i den internationale klimaret'.

 

Artiklen sætter fokus på de sidste 30 års udvikling i den internationale klimaret i forhold til kompensation for tab og skader som følge af den globale opvarmning. I 1992 – med virkning fra 1994 – blev Riokonventionen (UNFCCC) vedtaget i FN uden at inddrage kompensation for klimaforandringerne. Ved COP 27 besluttede FN at oprette en fond med henblik på kompensation for tab og skader som følge af klimaforandringerne for små og sårbare lande under Riokonventionen og Parisaftalen. De seneste 30 års fokus på nedbringelse af drivhusgas på en omkostningseffektiv måde er således blevet udfordret og i artiklen analyseres reglerne for tab og skader i den internationale klimaret og den kommende fond for tab og skader.

 

Artiklen kan kun tilgås med særlig adgang her: https://www.jurabibliotek.dk/view/journals/tfm/2023/10/tfm.2023.issue-10.xml#paywall-content 

Sidst opdateret: CBS LAW // 23/11/2023