cdtbhl

Institut for Business Humaniora og Jura

 • CBS Law
Christina D.
Tvarnø
Professor
,
PhD


Kontor: POR/18.B-1.129
Tel:
+4538152623
E-mail: cdt.bhl@cbs.dk
Tvarnø
Præsentation

CHRISTINA D. TVARNØ

Christina D. Tvarnøs primære forskningsområde er klimaret i international, EU og dansk ret. Klimaretten får større og større betydning for virksomheder, borgere og samfund og fremtidens juridiske udfordringer kommer i høj grad til at skulle ses gennem et klimafilter, hvor klimaretlige regler fra både FN, EU og Danmark vil påvirke de juridiske og økonomiske handlemuligheder for såvel markedets aktører og for de politiske beslutningstagere. Christina D. Tvarnø har, samme med flere forskere fra CBS LAW, oprettet en forskningsgruppe, der alle forsker i klimaret. Læs mere om klima-forskningsgruppen arbejde og forskning her.

 

Christina D. Tvarnø har i de sidste 20 år endvidere forsket i det kontraktuelle samspil i offentlige private partnerskaber (OPP) særligt inden for infrastruktur i såvel Danmark som i EU. OPP-aftaler bygger på en række særlige kontraktkarakteristika, og Christina D. Tvarnøs forskning viser, at disse karakteristika er nødvendige for at et OPP kan fungere optimalt. En effektiv OPP-kontrakt bygger på fordelene ved sociale aftaler, fx fælles optimering, åbenhed, incitamenter og tillid. Christina D. Tvarnøs forskning viser, at der er lang vej i Danmark til optimale danske OPP-projekter, hvilket er beskrevet i hendes bog fra 2019: Offentlige Private Partnerskaber – i juridisk og politisk perspektiv (skrevet sammen med professor Carsten Greve og adjunkt Sarah Maria Denta – begge fra CBS). Christina D. Tvarnø har også skrevet en række internationale artikler om private partneringaftaler, der indeholder lignende karakteristika som OPP-kontrakter. Disse artikler er bl.a. publiceret i Harvard Business Law Review og Journal of Strategic Contracting and Negotiation.

 

Derudover har juridisk metode og retsfilosofi været en væsentlig del af Christina Tvarnøs forskningsområde i mere end 15 år, hvor bogen Retskilder og retsteorier, der er skrevet sammen med Ruth Nielsen fra CBS LAW, skaber en fælles teoretisk ramme for en ny retsteori: Europæisk realistisk retspositivisme, der opstiller en syntese mellem retspositivisme og retsrealisme i et EU-retligt perspektiv.

Primære forskningsområder
 • Klimaret
 • Offentlig Privat Partnerskab (OPP)
 • Aftaleret og partnering 
 • Juridisk metode og retsfilosofi
 
Administrative opgaver
 • Formand for studienævnet for HA(jur) og cand.merc.(jur)
 • Studieleder, HA(jur) og Cand.merc.(jur) 
 • Fagansvar, Juridisk metode og aftaleret, HA(jur)
 • Fagansvar, Metodologi, videnskabsteori og indre markeds projekt, HA(jur)
 • Fagansvar, Samfundsvidenskabelig metode og konkurrenceprojekt, HA(jur)
Curriculum Vitae
Links
Link til denne hjemmeside
www.cbs.dk/staff/cdtbhl
Kurser
 • Metodologi, videnskabsteori og indre markedsprojekt – HA(jur)
 • Samfundsvidenskabelige metode og konkurrenceprojekt – HA(jur)
Vejledning
 • Bacheloropgaver på HA(jur)
 • Kandidatafhandlinger på Cand.merc.jur
 • Ph.d.-vejledning
 • Adjunktvejledning
Udvalgte publikationer
 • Christina D. Tvarnø, Klimaret : Almindelig del, København, Djøf Forlag, 2022.
 • Christina D. Tvarnø, The New Era of Climate Law in Denmark and in the EU, European Public Law, Vol. 28, N0 1, 2.2022, s. 101-122.
 • Christina D. Tvarnø,  Current Developments in Carbon & Climate Law Denmark : A (Non-) Net-Zero Greenhouse Gases Emission Goal in the Danish Climate Act, Carbon & Climate Law Review, Vol. 15, N0 4, 2021, s. 342-348.
 • Christina D. Tvarnø & Sarah Maria Denta, New Frontiers of PPP Law, in : A Research Agenda for Public–private Partnerships and the Governance of Infrastructure. (Red.) Graeme A. Hodge; Carsten Greve. Cheltenham, Edward Elgar Publishing 2022, s. 177-199 (Elgar Research Agendas) 
 • Christina D. Tvarnø & Henrik Andersen, Promoting Climate Public Private Partnerships by Law, Into the Northern Light: In Memory of Steen Treumer (red.) Carina Risvig Hamer; Marta Andhov; Erik Bertelsen; Roberto Caranta. København, Ex Tuto Publishing 2022, s. 529-544.
 • Christina D. Tvarnø & Constance Bagley, Pharmaceutical Public-Private Partnerships: Moving from the Bench to the Bedside. Harvard Business Law Review (HBLR), Vol. 4, Nr. 2, 2014, s. 373-401.
 • Christina D. Tvarnø, To Bind or not to Bind: It’s in the Contract : Formalizing Collaboration Through Partnering Contracts in the US, British and Danish Construction Industries, Journal of Strategic Contracting and Negotiation, Vol. 1, Nr. 4, 2015, s. 288-314.
Publikationer sorteret efter:
2023
Agnete L. Andersen; Ruth Nielsen; Kirsten Precht; Christina D. Tvarnø / Ligestillingslovene med kommentarer. Bind 2 : Ligebehandlingsloven, ligelønsloven, barselsloven, barselsudligningsloven, loven om forsikring, pension og lignende finansielle ydelser og handicaploven.
8.red.København : Djøf Forlag 2023, 1027 s.
Bog > peer review
Christina D. Tvarnø / Tab og skader i den internationale klimaret
I: Tidsskrift for miljø, Nr. 10, 2023, s. 384–391
Tidsskriftartikel > peer review
2022
Christina D. Tvarnø / Calling for Legislation on Climate Public-private Partnerships : In an EU Climate Law Perspective.
Frederiksberg : Copenhagen Business School [wp] 2022, 10 s. (CBS LAW Research Paper, Nr. 22-06)
Working paper
Christina D. Tvarnø; Ruth Nielsen / European, Realistic Legal Positivism - Part I
Frederiksberg : Copenhagen Business School [wp] 2022, 36 s. (CBS LAW Research Paper, Nr. 22-04)
Working paper
Christina D. Tvarnø; Sarah Maria Denta / Få styr på metoden : Introduktion til juridisk metoder og samfundsvidenskabelig projektmetode.
3.red.København : Ex Tuto Publishing 2022, 270 s.
Bog
Christina D. Tvarnø / Klimaret : Almindelig del.
København : Djøf Forlag 2022, 357 s.
Bog
Christina D. Tvarnø; Sarah Maria Denta / New Frontiers of PPP Law
I: A Research Agenda for Public–private Partnerships and the Governance of Infrastructure. red. /Graeme A. Hodge; Carsten Greve. Cheltenham : Edward Elgar Publishing 2022, s. 177-199 (Elgar Research Agendas)
Bidrag til bog/antologi > peer review
Christina D. Tvarnø; Henrik Andersen / Promoting Climate Public Private Partnerships by Law
I: Into the Northern Light: In Memory of Steen Treumer. . red. /Carina Risvig Hamer; Marta Andhov; Erik Bertelsen; Roberto Caranta. København : Ex Tuto Publishing 2022, s. 529-544
Bidrag til bog/antologi > peer review
Carsten Greve; Lene Tolstrup Christensen; Christina D. Tvarnø; Sandie Nøhr Nielsen; Sarah Maria Denta / Public-private Partnerships in the Healthcare Sector : Limited Policy Guidelines, but Active Project Development in Denmark.
I: Journal of Economic Policy Reform, Vol. 25, Nr. 2, 4.2022, s. 121-135
Tidsskriftartikel > peer review
Christina D. Tvarnø / The New Era of Climate Law in Denmark and in the EU
I: European Public Law, Vol. 28, Nr. 1, 2.2022, s. 101-122
Tidsskriftartikel > peer review
Flere resultater ...(i alt 125 )
Forskningsprojekter
Bibeskæftigelse
 • Konsul Axel Nielsens mindelegat, 4 years of activity, Board member.
 • Fra 2020 - Medlem af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets faglige ekspertpanel tilknyttet det nationale borgerting på klimaområdet.
 • Fra 2021 - Censor ved University College London, The Bartlett School of Sustainable Construction.