Center for Corporate Governance

CBS BESTYRELSESUDDANNELSERNE

Only in Danish

BESTYRELSESUDDANNELSER
CBS Bestyrelsesuddannelserne er forrest i udviklingen af bestyrelsesarbejde som fag. Med udgangspunkt i værdiskabende bestyrelsesarbejde anlægges et 360 graders perspektiv på bestyrelsens arbejdsfelt, problemstillinger, ledelsesopgaver og processer. Deltagerne bliver inspireret og udfordret af professorer og førende bestyrelseskapaciteter i case diskussioner om bestyrelsens væsentligste opgaver, beslutninger og dilemmaer. Deltagerne får skærpet deres kompetencer og viden om bestyrelsens rolle, værktøjer til den overordnede ledelse af selskaber samt træning i det afgørende samspil i bestyrelsen og med direktionen.

CBS Bestyrelsesuddannelserne har siden etableringen i sommeren 2013 gennemført flere end 125 bestyrelsesprogrammer, 700 undervisningsdage og 2100 case-sessioner med deltagelse af 4000 bestyrelsesmedlemmer, direktører og erhvervsledere. I 2021 gennemførtes 134 undervisningsdage med deltagelse af 900 bestyrelsesmedlemmer på 28 forskellige programmer. Hovedprogrammerne er Board Leadership Masterclass og CBS Executive Bestyrelsesuddannelsen, mens der også afholdes uddannelser i Bestyrelsesarbejde i Mindre og Mellemstore Virksomheder, Bestyrelsesarbejde i Finansielle virksomheder (Bank og Realkredit, Pension og Forsikring og Investeringsforeninger), Bestyrelsesarbejde i Erhvervsfonde, Bestyrelsesarbejde i Startups og Scaleups, Bestyrelsesarbejde i Kommunale Forsyningsselskaber og Børsens Bestyrelsesuddannelser, der afholdes i samarbejde med Børsen Uddannelse.
Læs mere om CBS Bestyrelsesuddannelserne

CBS EXECUTIVE BESTYRELSESUDDANNELSEN

Formål
Formålet med bestyrelsesuddannelsen er at give et 360 graders perspektiv på bestyrelsens opgaver, problemstillinger og relationer. Uddannelsen er målrettet bestyrelsesmedlemmer samt direktører, rådgivere og andre, der vil bidrage med kvalificeret bestyrelsesarbejde, og/eller som ønsker at komme i gang med en bestyrelseskarriere.
Programmet er udviklet i dialog med erfarne bestyrelsesmedlemmer fra dansk erhvervsliv samt CBS professorer og partnere i Kromann Reumert og EY.

Deltagerprofil
Uddannelsen henvender sig alle, der har ambition om at arbejde professionelt med bestyrelsesarbejde i såvel børsnoterede som privat og offentligt ejede selskaber og organisationer.
Profilen for de 771 deltagere, der hidtil har gennemført Bestyrelsesuddannelsen, er:

  • 34 % har mere end 5 års bestyrelseserfaring, 43 % har mellem 1 – 5 års bestyrelseserfaring, og 23 % er uden bestyrelseserfaring.
  • 72 % arbejder i direktion og ledelse, 18 % i rådgiver- og stabsfunktioner, og 10 % er fuldtidsbeskæftiget i bestyrelser eller er ejerledere.
  • Gennemsnitsalderen er mellem 50 – 55 år.
  • 38% er kvinder og 62% mænd.

Uddannelsen er forhåndsgodkendt af Advokatsamfundet som obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige med 140 undervisningslektioner.

Tid, sted og pris
Bestyrelsesuddannelsen består af 10 – 12 moduler af i alt 16 dages undervisning afviklet over 5 – 6 måneder. Alle dage er fra 9.00 og til ca. 17.00. Uddannelsen har programstart 3 gange årligt henholdsvis januar, april og september. Næste programstart findes på CBS Bestyrelsesuddannelsernes hjemmeside.

CBS Executive, Råvarebygningen, Porcelænshaven 22, 2000 Frederiksberg.
Uddannelsen koster 120.000 kr. ekskl. moms.

KONTAKT
Chef for onboarding Anette Clausen, CBS Bestyrelsesuddannelserne
Mail: ac@cbs-executive.dk
Tlf. +45 30 13 88 73

Direktør Tine Roed, CBS Bestyrelsesuddannelserne
Mail: tr@cbs-executive.dk
Tlf. +45 29 49 46 47

Følg CBS Bestyrelsesuddannelserne på LinkedIn

The page was last edited by: Department of International Economics and Management // 08/14/2023