Center for Corporate Governance

CBS BESTYRELSESUDDANNELSERNE

Only in Danish

BESTYRELSESUDDANNELSER

CBS Bestyrelsesuddannelserne er forrest i udviklingen af bestyrelsesarbejde som fag. Med udgangspunkt i værdiskabende bestyrelsesarbejde anlægges et 360 graders perspektiv på bestyrelsens arbejdsfelt, problemstillinger, ledelsesopgaver og processer. Deltagerne bliver inspireret og udfordret af professorer og førende bestyrelseskapaciteter i case diskussioner om bestyrelsens væsentligste opgaver, beslutninger og dilemmaer. Deltagerne får skærpet deres kompetencer og viden om bestyrelsens rolle, værktøjer til den overordnede ledelse af selskaber samt træning i det afgørende samspil i bestyrelsen og med direktionen.

CBS Bestyrelsesuddannelsernes fakultet består af mere end 150 erfarne bestyrelsesformænd, senior rådgivere og professorer. CBS Bestyrelsesuddannelserne har siden etableringen i sommeren 2013 haft flere end 1000 bestyrelsesmedlemmer, direktører og ejerledere på bestyrelsesprogrammer. Hovedprogrammerne er Board Leadership Masterclass (5 dage med fokus på børsnoterede selskaber) og CBS Executive Bestyrelsesuddannelsen (16 dage med eksamen). I 2018 afholdes også programmerne; Bestyrelsesarbejde i Mindre og Mellemstore Virksomheder (4 dage), Bestyrelsesarbejde i Erhvervsfonde (2 dage), Grundkursus for Bestyrelsesmedlemmer i Bank og Realkredit hhv. Pension og Forsikring (5 dage), samt Bestyrelsesarbejde i Forsyningsselskaber (3 dage).

Læs mere om CBS Bestyrelsesuddannelserne

CBS EXECUTIVE BESTYRELSESUDDANNELSEN

Formål

CBS Executive Bestyrelsesuddannelsen giver et 360 graders perspektiv på bestyrelsens opgaver, problemstillinger og relationer. Uddannelsen henvender sig til alle, der har ambition om at arbejde professionelt med bestyrelsesarbejde, i såvel børsnoterede som privat og offentligt ejede selskaber og organisationer. Bestyrelsesuddannelsen er case baseret og programmet er udviklet i dialog med erfarne bestyrelsesmedlemmer fra dansk erhvervsliv samt CBS professorer og partnere i Kromann Reumert og EY.

Deltagerprofil

Profilen for de mere end 450 deltagere, der hidtil har gennemført CBS Executive Bestyrelsesuddannelsen, er:

•    32% har mere end 5 års bestyrelseserfaring, 45% har mellem 1 – 5 års bestyrelseserfaring og 24% er uden bestyrelseserfaring.
•    63% arbejder i direktion og ledelse, 27% i rådgiver og stabsfunktioner og 10% er fuldtidsbeskæftiget i bestyrelser eller er ejerledere.
•    Gennemsnitsalderen er omkring 50 år.

Tid, sted og pris

Bestyrelsesuddannelsen består af 10 – 12 moduler af i alt 16 dages undervisning afviklet over 5 – 6 måneder. Alle dage er fra 9.00 og til ca. 17.00. Uddannelsen har programstart 2 gange årligt henholdsvis januar og september. Næste programstart findes på CBS Bestyrelsesuddannelsernes hjemmeside.

CBS Executive, Råvarebygningen, Porcelænshaven 22, 2000 Frederiksberg.
Uddannelsen koster 75.000 kr. ekskl. moms.

KONTAKT

Programdirektør Anette Clausen, CBS Bestyrelsesuddannelserne
Mail: ac@cbs-executive.dk
Tlf. +45 30 13 88 73

Direktør Tom Jacobsgaard, CBS Bestyrelsesuddannelserne
Mail: tj@cbs-executive.dk
Tlf. +45 38 15 60 12

Følg CBS Bestyrelsesuddannelserne på LinkedIn

The page was last edited by: Department of International Economics and Management // 04/12/2018