Center for Corporate Governance

Board Leadership Society

Only in Danish

BESTYRELSESFORENINGEN

Foreningen blev stiftet den 7. maj 2013 af 8 virksomheder, 24 bestyrelsesformænd og 10 professorer. Foreningens formål er på non-profit basis at arbejde for en stadig opkvalificering af bestyrelsesarbejdet i danske selskaber, virksomheder, organisationer og institutioner og for en fortsat forbedring af rammebetingelserne for bestyrelsesarbejdet. Foreningen fremmer formålet ved at arrangere faglige møder, seminarer og konferencer, udvikle og vedligeholde et virtuelt informations, debat og ressourcenetværk, sammenfatte og formidle faglige synspunkter om god selskabsledelse og om kompetenceudvikling og uddannelse af bestyrelser, og ved at være en aktiv deltager i nationalt og internationalt samarbejde.

Foreningens grundlag er unikt - også i international sammenhæng - med en medlemskreds i virkefeltet mellem forskning, erfaring fra bestyrelseslokalerne, selskaber, ejere og institutionelle investorer, erhvervs- og brancheorganisationer samt rådgivere af toppen af dansk erhvervsliv. Foreningen er fri for interesser udover at bidrage til den faglige udvikling af bestyrelsesarbejde, at formidle erfaring og ”best practices” samt at sætte betydningen af godt bestyrelsesarbejde og rammebetingelser på dagsordenen.

Det vurderes af afgørende betydning, at fagområdet udvikles i tæt dialog mellem erfaring fra bestyrelseslokalerne, erhvervsliv, investorer og forskning. Ambitionen er at samle de bedste kræfter herom. Til styrkelse af den faglige udvikling og samspillet mellem erfaring fra bestyrelseslokalerne og forskningen har CBS udnævnt ni adjungerede professorer, der alle er nøglepersoner i Bestyrelsesforeningen og ved CBS Bestyrelsesuddannelserne. Det er: Ole Andersen, Søren Bjerre-Nielsen, Jeppe Christiansen, Christian Frigast, Jim Hagemann Snabe, Torben Möger Pedersen, Lars Nørby Johansen, Marianne Philip og Lars Reiben Sørensen.

Læs mere om Bestyrelsesforeningen

BESTYRELSESFORENINGENS STIFTERE OG MEDLEMMER

I dag har foreningen flere end 800 medlemmer heraf 52 medlemsvirksomheder.

VIRKSOMHEDER OG ORGANISATIONER
Dansk Industri, Dansk Erhverv, DVCA Danish Venture Capital and Private Equity Association, PensionDanmark, Copenhagen Business School, EY, Kromann Reumert, CBS Executive.

ERFARING FRA BESTYRELSESLOKALERNE
Ole G. Andersen, Flemming Besenbacher, Jeppe Christiansen, Christian Dyvig, Peter Engberg Jensen, Michael Fiorini, Henrik Gürtler, Henrik Heideby, Henning Kruse Pedersen, Lars Liebst, Steffen Lüders, Torben Möger Pedersen, Lars Nørby Johansen, Michael Pram Rasmussen, Tine Roed, Anette Sadolin, Sten Scheibye, Peter Schütze, Lene Skole, Peter Straarup, Jess Søderberg, Vagn Sørensen, Birgit Aagaard-Svendsen.

PROFESSORER
Ken L. Bechmann, Suzanne C. Beckmann, Thomas Plenborg, Flemming Poulfelt, Mette Neville, Jesper Rangvid, Caspar Rose, Majken Schultz, Steen Thomsen, Niels Westergård-Nielsen.

FORENINGENS BESTYRELSE

Torben Bender, Christian Frigast, Jens Klarskov, Anders Lavesen, Steffen Lüders, Torben Möger Pedersen, Birgit Nørgaard, Tine Roed, Peter Schütze, Steen Thomsen, Thomas Thune Andersen, Kristian Wendelboe, Katrine Winding og Adam Wolf.

KONTAKT

Direktør Tom Jacobsgaard
Mail: tj@bestyrelsesforeningen.dk
Tlf. +45 4053 0803

Sekretariatsleder Sophie Amalie Clausen
Mail: sek@bestyrelsesforeningen.dk
Tlf. +45 3132 3050

www.bestyrelsesforeningen.dk
Følg Bestyrelsesforeningen på Linkedin   
Følg Bestyrelsesforeningen på Twitter

 

The page was last edited by: Department of International Economics and Management // 05/25/2018