CBS Leadership

CBS Leadership bringer forskere og ledere sammen om en fælles ambition: At udøve ledelse, der skaber robuste virksomheder og organisationer, som leverer resultater, og som bidrager med transformative løsninger på samfundets vigtigste udfordringer.

CBS LEADERSHIP INITIATIVET

Ledelse er den målrettede og afbalancerede evne til at få ting til at ske. Ved at sætte retning, involvere og uddelegere, er ledelse nøglen til værdiskabelse og trivsel i virksomheder og organisationer. For at kunne løse komplekse samfundsudfordringer og besvare de store spørgsmål er det nødvendigt med god og ansvarlig ledelse på tværs af arbejdsområder og fagdiscipliner. Det er baggrunden for CBS Leadership initiativet.

CBS Leadership er et vindue ind til ledelsesviden og ledelsesuddannelser på CBS. Det er et mødested for ledere og lederudvikling i Danmark og internationalt. Vi vil inspirere til samspil mellem forskere og ledelsespraktikere i organisationer af enhver art, store som små, private som offentlige, gamle som nye, lokale som internationale.

Ved at koble forskningen med erhvervsliv og samfund, vil vi bidrage til fælles indsatser der kan skabe nye muligheder og være med til at løse vigtige samfundsmæssige udfordringer.

Velkommen!

CBS Leadership beskrives ind til videre på den engelske hjemmeside, men vi udkommer snart på dansk!

Sidst opdateret: CBS Leadership // 31/05/2022