Med egne ord: Lisbet Andersen, advokat & partner

Juraundervisningen på HD i Udenrigshandel blev afgørende for Lisbet Andersens karrierevalg. Men tiden på CBS gav hende også vigtig viden om kommunikation, som hun bruger i advokatbranchen.

21/06/2016

Lisbet Andersen
"Billedet er taget i min have en morgen, da jeg skulle afsted hjemmefra. Jeg synes, det er dejligt at komme ud i luften om morgenen, og jeg cykler til stationen og tager S-toget derfra. Mit kontor ligger lige ved Strøget, og man kommer hurtigst dertil uden bil." (privat foto)

Hvordan var du som studerende på CBS?
Jeg læste HD i Udenrigshandel, som det hed dengang, mens jeg arbejdede på fuld tid i en virksomhed, der udvikler og sælger maskiner til fødevareindustri. Ligesom de fleste andre kom jeg farende fra arbejde til undervisning hver gang, og der var ikke rigtig tid til at deltage i et studiemiljø. Men det var en sjov tid. Mit yndlingsfag var erhvervsret på HD 1. del og siden international ret på 2. del, hvor vi havde den legendariske Ole Lando som underviser. Faktisk blev jeg så glad for juraen, at jeg begyndte at læse jura på Københavns Universitet om aftenen. Jeg havde egentlig planer om at blive virksomhedsjurist, men så kom jeg ind i advokatverdenen og er blevet der.

Hvordan fik du dit første job, efter du blev færdig på CBS?
Mens jeg læste HD, var jeg jo allerede i job, så jeg skulle ikke ud og søge, da jeg stod med eksamensbeviset i hånden. Det første nye job, jeg fik efter HD, var et vikariat som reklamekoordinator i Novozymes. Dengang var det en del af Novo Nordisk, som hed Bioindustrial Group. Der var samarbejde til mange sider med produktionsfolk, marketing, varemærkejurister, reklamebureauer og meget andet, så jeg lærte en masse.

Hvilke øjeblikke i din karriere har været de vigtigste for dig - og hvorfor?
Der har været mange gode øjeblikke i min karriere, fx da jeg kom til Novo Nordisk, som er en fantastisk virksomhed. Jeg vil også fremhæve tidspunktet, da jeg fik møderet for Højesteret. Det er alligevel noget! Indtil videre har jeg kun haft nogle sager til skriftlig afgørelse i Højesteret, men jeg kommer vel også derind og procedere en dag. Også det, at jeg skiftede til Aumento Advokatfirma for halvandet år siden, har været vigtigt. Vi er nemlig et kontorfællesskab, og jeg er blevet selvstændig erhvervsdrivende med al den frihed, der følger med. Friheden er god at have, bl.a. fordi jeg holder hest (til min datter), og det kan være temmelig tidskrævende.

Hvad er den vigtigste erfaring, du fik på CBS, som du stadig bruger i dit daglige arbejdsliv?
Den vigtigste erfaring, jeg har taget med mig fra CBS til advokatbranchen, handler om kommunikation, og hvor vigtigt det er altid at sætte sig i modtagerens sted. Som advokat med et internationalt orienteret speciale (immaterialret) kommunikerer jeg med mange forskellige klienter og kolleger i Danmark og udlandet. Når jeg fx skal forklare en juridisk problemstilling til en klient, som er en mindre erhvervsdrivende, skal det være kortfattet og let tilgængeligt, mens en intern jurist i en stor virksomhed gerne vil have alle paragraffer og detaljer med. Jo mere målrettet det kan gøres, jo gladere klienter får jeg – og det er god markedsføring. En anden væsentlig erfaring fra min tid på CBS og i de virksomheder, hvor jeg har været ansat, er, hvor lidt jura faktisk fylder i hverdagen hos de fleste erhvervsledere. De har meget andet at tage sig til, og det skal man have forståelse for. Jeg er glad for at have prøvet at sidde på begge sider af bordet.

Har du beholdt en relation til CBS, siden du blev færdig?
Selv om det er mange år siden, jeg blev færdig med min eksamen, har jeg heldigvis stadig relationer til CBS. Jeg er med i CIBA (Copenhagen International Business Alumni), hvor jeg er næstformand i bestyrelsen. Det er en forening, der er udsprunget af HD(IB), og som mødes jævnligt til virksomhedsbesøg og til faglige arrangementer på CBS. Derudover er jeg for nyligt blevet tilknyttet CSE (Copenhagen School of Entrepreneurship) på CBS, hvor jeg hjælper start-ups med juridisk rådgivning.

Relevante artikler:
Med egne ord: Andrea Baccenetti, medstifter & COO

Med egne ord: Susie A. Ruff, CEO og Senior Advisor

Med egne ord: Nels Mortensen, Senior Manager

Med egne ord: Jakob Haldor Topsøe, bestyrelsesformand, partner og medstifter

Med egne ord: Poul Skovgaard, Senior Project Manager, PostNord

Sidst opdateret: Alumni // 17/12/2017