Bliv mentor

Som alumne har du mulighed for at involvere dig i CBS, eksempelvis ved at blive mentor for vores studerende – uanset hvor du er i verden. Du kan bidrage med din viden, dine forventninger til fremtidens arbejdsmarked, din erhvervserfaring eller din personlige passion. Alt dette, mens du får nye perspektiver og fortsætter din egen udvikling sammen med de studerende.

Bliv mentor
Foto: Bjarke MacCarthy

Om CBS Mentoring Programme

CBS Mentoring Programme er et internationalt tilbud til de studerende på CBS. I CBS Mentoring Programme 2021/2022 deltog mere end 181 mentorer og 410 mentees fordelt på mere end 60 forskellige nationaliteter. De deltog enten i et gruppeforløb eller individuelle forløb. Programmet er primært målrettet kandidatstuderende samt bachelorstuderende på deres sidste år.

Vi vægter åbenhed, fremtidsperspektiv og diversitet. Formålet er primært at forberede de studerende på de valg og overgange som de står overfor i forhold til deres karriere.

Som mentor kan du blandt andet bidrage til: 

 • Afklaring af de studerendes ønsker og muligheder
 • Forståelse for forventninger til roller, arbejdsmarked og arbejdsplads
 • Forståelsen for vigtigheden af en sund work-life balance og livslang læring
 • Karriereparathed og forandringsparathed

Før du ansøger om at blive mentor, anbefaler vi, at du læser denne side og dermed er forberedt til at udfylde ansøgningen.

Fordele for dig som mentor

Som mentor får du mulighed for at give noget værdifuldt tilbage til CBS og den næste generation. Samtidigt får du selv nye perspektiver. At være mentor bidrager til personlig udvikling for både dig og din(e) mentee(s).

Vi kan tilbyde dig:

 • En værktøjsbaseret workshop, sparring og materiale, som klæder dig på til din rolle som mentor
 • Udvikling sammen med en enkelt mentee eller en mindre gruppe af mentees
 • Ny viden og inspiration
 • Erfaring i forhold til at udvikle grupper og individer ved fysiske eller virtuelle møder
 • At blive en del af et fagligt netværk og modtage invitationer til faglige arrangementer

Hvem kan blive mentor

 • Alle med en uddannelse fra CBS svarende til en kandidatuddannelse, ph.d., MBA eller Masteruddannelse kan ansøge om at blive mentor i CBS Mentoring Programme. Du skal have minimum to-fire års relevant erhvervserfaring
 • Alle med en uddannelse fra CBS svarende til en bacheloruddannelse kan ansøge om at blive mentor i CBS Mentoring Programme. Her vil vi vægte din relevante erhvervserfaring højt i en samlet vurdering
 • Du skal være meget motiveret for at dele både professionelle og personlige erfaringer, være åben og bidrage til de studerendes udvikling, forståelse og karriereparathed
 • Du skal være flydende i mundtlig engelsk 
 • Det skal være muligt for dig at allokere tid og ressourcer til at afholde minimum fire sessions med din(e) mentee(s), samt at kunne afslutte forløbet. 

Din rolle som mentor

Som mentor er du med til at udvikle den kommende generation til et arbejdsmarked præget af forandringer. For at både du og din(e) mentee(s) får mest ud af programmet, forventer vi, at du er bevidst om din rolle og dit ansvar:

 • Nye mentorer skal deltage i vores værktøjsbaserede workshop
 • Du er motiveret og brænder for at bidrage til de studerendes udvikling 
 • Du bidrager på frivillig basis og bruger den nødvendige tid for at nå i mål
 • Du skal planlægge indhold, facilitere og afholde minimum fire mentorsessions i perioden fra november 2022 til maj 2023
 • Du forventes at stille et virtuelt eller fysisk møderum til rådighed. Hvis du er mentor for en gruppe anbefaler vi at I mødes på din arbejdsplads i København - men det skal naturligvis være i overensstemmelse med de sundhedsmæssige anbefalinger

Før du ansøger at blive mentor

Inden du ansøger om at blive mentor skal du have gjort dig følgende overvejelser:

 • Ønsker du at blive mentor for en enkelt mentee eller en mindre gruppe?
 • Kan du afsætte den nødvendige tid i perioden november 2022 – maj 2023?
 • Hvilke erfaringer og kompetencer vil du bidrage med (branche, områder, interesse, passion)?
 • Hvad er din motivation for at deltage?
 • Hvad forventer du at bidrage med?

Ansøgningsprocessen for optag 2022/2023

Vi forventer i år at optage omkring 150 mentorer og 400 studerende i CBS Mentoring Programme. 

Det er væsentligt for os at sikre diversitet, relevante kompetencer og forståelse for fremtidens arbejdsplads blandt vores mentorer samt naturligvis at matche den efterspørgsel, der er fra de studerende. Det betyder, at det derfor ikke er alle ansøgere, der vil blive udvalgt og senere blive matchet med mentees.

Alle ansøgere vil modtage et personligt svar fra cbsmentor@cbs.dk.

CBS Mentoring Programme proces

Ansøg om at blive mentor 

Tilmeldingen for CBS Mentoring programme 2023/2024 åbner juni 2023.

Hvis du har spørgsmål til CBS Mentoring Programme, er du velkommen til at kontakte os på cbsmentor@cbs.dk.

Sidst opdateret: Alumni // 22/02/2023