Cand.merc.(psyk.) - erhvervsøkonomi og psykologi

Adgangskrav

Adgangskrav

Du er kvalificeret (men ikke sikret adgang) til uddannelsen, hvis du:

1. opfylder sprogkravet inden ansøgningsfristen
2. opfylder de faglige adgangskrav
3. har eller kommer til at have en bachelorgrad inden studiestart

Bemærk: Du er ikke garanteret optagelse, selvom du opfylder alle adgangskravene. Kandidatuddannelsen har et begrænset antal pladser. Hvis der er flere kvalificerede ansøgere, end der er pladser på uddannelsen, foretager vi en udvælgelse blandt de kvalificerede. Det sker ud fra de udvælgelseskriterier, som du kan finde længere nede på siden.

1. Sprogkrav

Sprogkravet er Dansk A bestået med min. 2,0.

Hvis du har Dansk A fra din adgangsgivende eksamen (f.eks. stx, hhx, htx, hf), skal du uploade dokumentation på det, når du søger.

Hvis du ikke har Dansk A, kan du læse her om alternativ opfyldelse af Dansk A.

Kravet om Dansk A skal være opfyldt på ansøgningstidspunktet.

2. FAGLIGE ADGANGSKRAV

Cand.merc.(psyk.) er den naturlige overbygning for HA (psyk.) fra CBS. Studerende med denne bachelorgrad opfylder adgangskravene til cand.merc.(psyk.).

Studerende fra andre uddannelser eller institutioner kan også kvalificere sig til cand.merc.(psyk.), hvis de lever op til de nedenstående adgangskrav både i det faglige indhold og mængden af ECTS.

Din uddannelsesbaggrund vil blive vurderet på, om du har dækket fagområderne nedenfor i tilstrækkelig grad ud fra en samlet, individuel vurdering.

5 ECTS-point i Økonomi (mikroøkonomi, makroøkonomi, international økonomi, økonomisk teori) 15 ECTS-point i Psykologi 

20 ECTS-point i Erhvervsøkonomi (eksempler inkluderer: organisation, management, strategi, regnskab, finansiering, markedsføring, innovation/entreprenørskab, CSR, økonomi (se ovenfor))

5 ECTS-point i Kvalitativ metode (herunder psykologisk metode)
5 ECTS-point i Organisation/Human Resource Management 10 ECTS-point i Psykologi og/eller Kommunikation og/eller Kvalitativ metode

Sådan finder du ud af, om du opfylder de faglige adgangskrav

CBS Admissions kan ikke lave en forhåndsvurdering af dine individuelle kvalifikationer, inden du søger om optagelse.
Vi har dog lavet en række adgangsvurderinger, som du kan finde i listen over adgangsvurderinger nedenfor.

Der er to måder, som kan hjælpe dig til at finde ud af, om du er kvalificeret:

 1. Du kan tjekke i listen nedenfor, om der allerede findes en adgangsvurdering for din bacheloruddannelse
 2. Hvis ikke der findes en adgangsvurdering for din bacheloruddannelse, kan du lave en egenvurdering ved hjælp af blanketten længere nede på siden.

Adgangsvurderinger

De følgende adgangsvurderinger for uddannelsen er kun gældende for:

 • optaget 2024
 • ansøgere hvis bacheloruddannelse svarer præcis til det universitet, den bachelorgrad og det optagelsesår som er angivet i listen 

Hvis din uddannelse ikke er på listen, vil dine fag blive vurderet i forhold til adgangskravene ovenfor.

Hvad er inkluderet i adgangsvurderingen?
Adgangsvurderingerne er baseret på alle de obligatoriske fag fra din bacheloruddannelse. Hvis et eller flere af de obligatoriske fag på din uddannelse er blevet erstattet af fag, som du har fået meritoverført fra en anden uddannelse, bruger vi ikke adgangsvurderingen, men vurderer i stedet dine fag ud fra den dokumentation, du vedlægger. Hvis du har taget valgfag, vurderer vi disse i tillæg til de obligatoriske fag.

Kategorier 
Adgangsvurderingerne er inddelt i tre kategorier:

 • Adgangsgivende bacheloruddannelser:
  Du opfylder de faglige adgangskrav med dine obligatoriske fag
   
 • Bacheloruddannelser der kan opfylde adgangskravene ved at supplere:
  Du opfylder ikke alle de faglige adgangskrav med dine obligatoriske fag. Du er derfor nødt til enten at tage relevante valgfag eller suppleringsfag for at blive kvalificeret.
  Læs mere om, hvordan du kan blive kvalificeret, på Er du kvalificeret?
   
 • Bacheloruddannelser der ikke opfylder adgangskravene:
  Du opfylder ikke adgangskravene med dine obligatoriske fag og det er meget usandsynligt, at du vil kunne opfylde adgangskravene ved hjælp af valgfag og/eller suppleringsfag.

Bemærk: Din bacheloruddannelse kan være placeret i forskellige kategorier afhængig af, hvilket år du er optaget på uddannelsen.

CBS bachelorgrader

Uddannelser der kan opfylde adgangskrav gennem supplering


Du opfylder ikke alle de faglige adgangskrav med dine obligatoriske fag. Du er derfor nødt til enten at tage relevante valgfag eller suppleringsfag for at blive kvalificeret.

BACHELORGRAD: SPROGKRAV: SKAL OPFYLDE FØLGENDE faglige ADGANGSKRAV:
HA (fil.) Opfyldt
Studerende indskrevet i 2020 og 2021 opfylder ikke nedenstående faglige adgangskrav til optaget 2024:
 • 15 ECTS-points i psykologi 
 • 7,5 ECTS-points i psykologi og/eller kommunikation og/eller kvalitativ metode
 
Alle obligatoriske fag er taget i betragtning.

De faglige adgangskrav kan kun opfyldes med akademiske og forskningsbaserede fag på bachelorniveau.

HA (kom.) Opfyldt
Studerende indskrevet i 2020 og 2021 opfylder ikke nedenstående faglige adgangskrav til optaget 2024:
 • 15 ECTS-points i psykologi
 
Alle obligatoriske fag er taget i betragtning.

De faglige adgangskrav kan kun opfyldes med akademiske og forskningsbaserede fag på bachelorniveau.

HA (Almen) Opfyldt
Studerende indskrevet i 2020 og 2021 opfylder ikke nedenstående faglige adgangskrav til optaget 2024:
 • 15 ECTS-points i psykologi
 • 10 ECTS-points i psykologi og/eller kommunikation og/eller kvalitativ metode
 • 5 ECTS-points i kvalitativ metode
 
Alle obligatoriske fag er taget i betragtning.

De faglige adgangskrav kan kun opfyldes med akademiske og forskningsbaserede fag på bachelorniveau.

HA (Europæisk Business) Opfyldt
Studerende indskrevet i 2020 opfylder ikke nedenstående faglige adgangskrav til optaget 2024:
 • 15 ECTS-points i psykologi

Studerende indskrevet i 2021 opfylder ikke nedenstående faglige adgangskrav:

 • 15 ECTS-points i psykologi
 • 5 ECTS-points i psykologi og/eller kommunikation og/eller kvalitativ metode
Alle obligatoriske fag er taget i betragtning.

De faglige adgangskrav kan kun opfyldes med akademiske og forskningsbaserede fag på bachelorniveau.

HA (pro.) Opfyldt
Studerende indskrevet i 2020 og 2021 opfylder ikke nedenstående faglige adgangskrav til optaget 2024:
 • 12,5 ECTS-points i psykologi
 • 5 ECTS-points i psykologi og/eller kommunikation og/eller kvalitativ metode
Alle obligatoriske fag er taget i betragtning.

De faglige adgangskrav kan kun opfyldes med akademiske og forskningsbaserede fag på bachelorniveau.

HD 2.del
Ansøgere med denne uddannelse bliver vurderet som dispensater
Dansk sprogkrav skal opfyldes Studerende indskrevet i skal opfylde følgende faglige adgangskrav til optaget 2024:
 • min. 7 i hovedopgave på HD 2. del
 • min. 4,5 i gennemsnit på HD 2. del

samt

 • 15 ECTS-points i psykologi
 • 5 ECTS-points i kvalitativ metode
 • 10 ECTS-points i psykologi og/eller kommunikation og/eller kvalitativ metode

Bemærk: konkrete fag taget på HD 2. del vil blive vurderet i forhold til opfyldelse af ovenstående tre krav.

Andre danske bachelorgrader

Uddannelser der opfylder adgangskrav


Du opfylder de faglige adgangskrav med dine obligatoriske fag.

BACHELORGRAD:

SPROGKRAV:

SKAL OPFYLDE FØLGENDE FAGLIGE ADGANGSKRAV:
Ansøgere med hovedfag i erhvervsøkonomi og sidefag i psykologi - Aarhus Universitet Opfyldt hvis på dansk Studerende indskrevet i 2020 og 2021 opfylder de faglige adgangskrav til optaget 2024

Uddannelser der kan opfylde adgangskrav gennem supplering


Du opfylder ikke alle de faglige adgangskrav med dine obligatoriske fag. Du er derfor nødt til enten at tage relevante valgfag eller suppleringsfag for at blive kvalificeret.

BACHELORGRAD: SPROGKRAV: SKAL OPFYLDE FØLGENDE faglige ADGANGSKRAV:
BA i Psykologi - Københavns Universitet, Aarhus Universitet eller Syddansk Universitet Opfyldt

Studerende indskrevet i 2020 og 2021 opfylder ikke nedenstående faglige adgangskrav til optaget 2024:

 • 5 ECTS-points i økonomi
 • 5 ECTS-points i erhvervsøkonomi
BA i Psykologi - Aalborg Universitet Opfyldt

Studerende indskrevet i 2020 og 2021 opfylder ikke nedenstående faglige adgangskrav ti loptaget 2024:

 • 5 ECTS-points i økonomi
 • 10 ECTS-points i erhvervsøkonomi
HD 2.del
Ansøgere med denne uddannelse bliver vurderet som dispensater
Dansk sprogkrav skal opfyldes Studerende indskrevet i skal opfylde følgende faglige adgangskrav ti loptaget 2024:
 • min. 7 i hovedopgave på HD 2. del
 • min. 4,5 i gennemsnit på HD 2. del

samt

 • 15 ECTS-points i psykologi
 • 5 ECTS-points i kvalitativ metode
 • 10 ECTS-points i psykologi og/eller kommunikation og/eller kvalitativ metode

Bemærk: konkrete fag taget på HD 2. del vil blive vurderet i forhold til opfyldelse af ovenstående tre krav.

 

EGENVURDERING

Hvis din bacheloruddannelse ikke er listet under adgangsvurderinger, kan du lave en egenvurdering ved brug af egenvurderingsskemaet.

Du kan bruge skemaet til at få et overblik over din bachelorfag – både fag fra din bacheloruddannelse inkl. eventuelle udvekslingsfag samt eventuelle suppleringsfag uden for din bacheloruddannelse. 

Skemaet er et værktøj, som du kan bruge til at matche dine fag med de faglige adgangskrav til uddannelsen for at se, i hvilket omfang du opfylder dem. Husk at inkludere både fag, som du allerede har bestået, igangværende fag, og fag, som du forventer at bestå (f.eks. suppleringsfag på sommeruniversitet).

Sørg for at downloade skemaet og gemme det på din computer.

Fil Egenvurderingsskema

UDVÆLGELSESKRITERIER

Uddannelsen har et begrænset antal pladser. Hvis der er flere kvalificerede ansøgere til uddannelsen, end der er pladser, udvælges de kvalificerede ansøgere i forhold til en konkret helhedsvurdering af ansøgers uddannelsesbaggrund på bachelorniveau med vægt på relevante fag og karakterer.
 

OPTAGELSESSTATISTIK

I vores optagelsesstatistik kan du se hvor mange ansøgere, der har været til uddannelsen tidligere år og hvor mange pladser, der har været.

Se vores optagelsesstatistik