Speciale- og projektsamarbejde

Har din organisation brug for kvalificeret input til jeres kampagner, forretningsmodel eller noget helt tredje? På jobportalen CBS CareerGate kan man slå projekt-, bachelor- og specialesamarbejder op til studerende, der ønsker at løse erhvervsrelevante problemstillinger.

Find studerende til specialesamarbejde eller andre projektopgaver

CBS studerende har mulighed for at skrive om og i en virksomhed eller organisation i forbindelse med projekter, bachelor- eller specialeopgaven, uanset virksomhedens/organisations størrelse. Formålet er at de studerende skal anvende deres teoretiske viden og kunnen i en praksissammenhæng til fordel for både den studerende og virksomheden/organisationen.

Via CBS CareerGate kan I gratis lave et projektopslag, hvor I søger studerende til at løse konkrete problemstillinger eller byder jer til i forhold til bachelor- eller kandidatprojekter.

Slå et projekt op på CBS CareerGate

Har I brug for hjælp til at komme i gang med CBS CareerGate? Læs mere her

Særligt ved specialesamarbejder

I et projektorienteret specialesamarbejde skal den studerende afprøve samt udvikle sine akademiske kompetencer ved at sætte dem i spil, når der skal løses konkrete problemstillinger. Virksomheden/organisationen skal stille en supervisor til rådighed for den studerende. Den studerende vil også have en vejleder fra CBS, der vil støtte den studerende i forhold til eksamensopgaven. Den studerende afslutter forløbet i virksomheden/organisationen med en prøve (eksamensrapport), som bedømmes af CBS.

Læs Danske Universiteters vejledende pjece om projektorienterede forløb

Hør hvad en studerende og organisation fik ud af et specialesamarbejde

Sidst opdateret: CBS Careers // 17/05/2024