pmhjur

Institut for Business Humaniora og Jura

  • CBS Law
Peter
Møgelvang-Hansen
Professor emeritus


E-mail: pm.bhl@cbs.dk
Præsentation


 

Primære forskningsområder

Peter Møgelvang-Hansens forskningsinteresser ligger primært inden for områderne forbrugerret, kontraktret og tvangsfuldbyrdelse.

Administrative opgaver

Ingen administrative opgaver hos CBS LAW.

Curriculum Vitae
Link til denne hjemmeside
www.cbs.dk/staff/pmhjur
Udvalgte publikationer
  • Købelovsudvikling – i dansk perspektiv. Den absolutte reklamationsfrist i forbrugerkøb Artikel i Svensk Juristtidning nr. 3/19 s. 255-271, 2019.
  • Kreditorforfølgning - Materiel foged-og konkursret, 8. udg., 2019 (medforfatter)
  • Markedsføringsretten, 3. udg. 2017 (medforfatter)
  • Anmeldelse af Susanne Karstoft: Forbrugeraftaleloven med kommentarer, Ugeskrift for Retsvæsen 2018 B.215-216.
Publications List
Publikationer sorteret efter:
2023
Peter Møgelvang-Hansen; Jakob Juul-Sandberg / Kreditorforfølgning : Materiel foged- og konkursret.
10.red.København : Karnov Group 2023, 560 s.
Bog
Peter Møgelvang-Hansen / L 2023-03-28 nr. 326 om ændring af lov Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag m.fl.
I: Karnovs Lovsamling, Gult Hæfte, Nr. 1, 2023, s. 49-51
Tidsskriftartikel
Peter Møgelvang-Hansen / L 2023-05-02 nr. 457 om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede og barselsloven
I: Karnovs Lovsamling, Gult Hæfte, Nr. 2, 2023, s. 172-174
Tidsskriftartikel
Peter Møgelvang-Hansen / L 2023-06-13 nr. 725 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
I: Karnovs Lovsamling, Gult Hæfte, Nr. 3, 2023, s. 450-451
Tidsskriftartikel
Peter Møgelvang-Hansen / Lov 2023-03-20 nr. 295 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om sygedagpenge og forskellige andre love
I: Karnovs Lovsamling, Gult Hæfte, Nr. 1, 2023, s. 26-28
Tidsskriftartikel
2022
Peter Møgelvang-Hansen; Jan Trzaskowski / Direkte markedsføring
I: Markedsføringsretten. red. /Peter Møgelvang-Hansen; Thomas Riis; Jan Trzaskowski. København : Ex Tuto Publishing 2022, s. 215-264
Bidrag til bog/antologi
Peter Møgelvang-Hansen / Kontraktretten i en markedsføringsretligt perspektiv
I: Markedsføringsretten. red. /Peter Møgelvang-Hansen; Thomas Riis; Jan Trzaskowski. København : Ex Tuto Publishing 2022, s. 497-513
Bidrag til bog/antologi
Peter Møgelvang-Hansen; Jakob Juul-Sandberg / Kreditorforfølgning : Materiel foged- og konkursret.
9.red.København : Karnov Group 2022, 544 s.
Bog
Peter Møgelvang-Hansen / L 2022-03-228 nr.343 om ændring af barselsloven
I: Karnovs Lovsamling, Gult Hæfte, Nr. 3, 2022, s. 584-592
Tidsskriftartikel
Peter Møgelvang-Hansen / L 2022-03-28 nr.371 om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om arbejdsløshedsforsikring
I: Karnovs Lovsamling, Gult Hæfte, Nr. 1, 2022, s. 91-92
Tidsskriftartikel
Flere resultater ...(i alt 200 )