mwtlaw

Institut for Business Humaniora og Jura

  • CBS Law
Maria Wriedt
Keller
Ph.d.-stipendiat


Kontor: POR/18.B-1.147
Tel:
+4538152621
E-mail: mwk.bhl@cbs.dk
Præsentation

Maria arbejder på en ph.d.-afhandling i skatteret. Afhandlings emne er skatteincitamenter til forskning og udvikling. Formålet med afhandlingens analyse er, at finde frem til afgrænsningen af det skatteretlige begreb forskning og udvikling, samt hvilken betydning en global minimumsbeskatning vil have på de eksisterende skatteincitamentsordninger.

Primære forskningsområder
  • Generel skatteret
  • Selskabsskatteret
Curriculum Vitae
Link til denne hjemmeside
www.cbs.dk/staff/mwtlaw
Kurser

Underviser i fagene:

  • Skatteret 1, cand.merc.aud
  • Skatteret, HA.Jur
  • Videregående skatteret, HD
Vejledning
  • Bachelorprojekter
  • HD hovedopgaver
  • HD seminarrække

 

Udvalgte publikationer