mobhl

Institut for Business Humaniora og Jura

 • CBS Law
Mark
Ørberg
Adjunkt


Kontor: POR/18.B-1.147
Tel:
+4538152633
E-mail: mo.bhl@cbs.dk
Præsentation

Mark Ørberg forsker primært i dansk og international fondsret. Han deltager i perioden 2023-2025 aktivt i projektet Enterprise Foundations in Europe under Sustainable Life and Society, der er faciliteret af European Law Institute og støttet af The Enterprise Foundation Project under Center for Corporate Governance på CBS. Målet er bl.a. at udarbejde en europæisk modellov for erhvervsdrivende fonde.  

Et andet igangværende forskningsprojekt har fokus på danske erhvervsdrivende fondes formål og deres langsigtede ejerskab af virksomheder, f.eks. i forhold tilpasning af fondsformålet ved ændrede forhold siden oprettelsen. I den forbindelse analyseres et stort antal vedtægtsændringer foretaget i en række danske fonde siden 1980, og analysen inddrager både juridiske perspektiver, empirisk analyse og overvejelser om governance. Projektet er støttet af The Enterprise Foundation Project under Center for Corporate Governance.

Marks ph.d.-afhandling “Fondsretten og den levende vedtægt” er udgivet på Djøf Forlag i juni 2022 og omhandler fondsretten i Danmark med fokus på fondes rammevilkår, fortolkning af fondsvedtægter, ændring af fondsvedtægter og endelig fondsmyndighedernes kontrol og samspil med fondsledelserne.

Herudover forsker Mark i offentligretlig lovfortolkning, statsret og spændingsfeltet mellem privatret og offentlig ret. Forskningen tager ofte afsæt i offentlige indgreb i den private ejendomsret og frihed til at lede og drive virksomhed, hvor forfatnings- og forvaltningsretlige synspunkter om lovfortolkning i almindelighed har stor betydning.

Mark har siden 2018 undervist i erhvervsret, selskabsret, forvaltningsret og en række formueretlige fag på CBS.

Primære forskningsområder
 • Fondsret / Selskabsret
 • Formueret
 • Forfatningsret
 • Erhvervsforvaltningsret
 • Lovfortolkning
Administrative opgaver

Vejledning i:

Erstatningsretlige, fondsretlige og erhvervsforvaltningsretlige emner.

Fagansvar for: 

Forvaltningsret

Sociale medier
Link til denne hjemmeside
www.cbs.dk/staff/mobhl
Kurser
 • Personselskabsret
 • Erhvervsret
 • Forvaltningsret
 • Selskabsret
Publikationer sorteret efter:
2023
Mark Ørberg; Peter Koerver Schmidt / Constitutional Limits on Taxation in Denmark
I: Review of International and European Economic Law, Vol. 2, Nr. 3, 2023, s. 92-103
Tidsskriftartikel > peer review
Louise Blichfeldt Fjord; Mark Ørberg; Peter Koerver Schmidt / Denmark
I: Fiscal Policies to Mitigate Climate Change. red. /Marilyne Sadowsky. Cambridge : Intersentia 2023, s. 289-309 (Ius Comparatum)
Bidrag til bog/antologi > peer review
Mark Ørberg; Louise Blichfeldt Fjord / Enterprise Foundations as ‘Non-profit Organizations’ Under the EU Pillar Two Directive
I: Intertax, Vol. 51, Nr. 6-7, 2023, s. 472-486
Tidsskriftartikel > peer review
Mark Ørberg; Anker Brink Lund / Fondes rammevilkår : Aktuelle udfordringer og potentielle løsninger.
I: Erhvervsjuridisk Tidsskrift, Vol. 31, Nr. 1, 2023, s. 33-43
Tidsskriftartikel > peer review
Mark Ørberg / The Promulgation Theory on Statutory Interpretation and the Rule of Law in Denmark
Frederiksberg : Copenhagen Business School [wp] 2023, 27 s. (CBS LAW Research Paper, Nr. 23-02)
Working paper
Mark Ørberg / The Promulgation Theory on Statutory Interpretation and the Rule of Law in Denmark
I: Rule of Law. red. /Jane Reichel; Mauro Zamboni. Stockholm : Stockholm Institute for Scandinavian Law 2023, s. 95-120 (Scandinavian Studies in Law, Vol. 69)
Bidrag til bog/antologi > peer review
Mark Ørberg; Nikolaj Bak-Christensen / Øvre aldersgrænser i fondsvedtægter
I: Ugeskrift for Retsvæsen, Vol. 157, Nr. 12, 2023, s. 38-48
Tidsskriftartikel > peer review
2022
Mark Ørberg / Ekspropriation af fondes ejendom med eller uden ekspropriationsretlig erstatning
I: Ugeskrift for Retsvæsen, Vol. 156, Nr. 33, 2022, s. 243-249
Tidsskriftartikel > peer review
Mark Ørberg / Fondsretten og den levende vedtægt : Fortolkning og ændring af fondsformålet.
Frederiksberg : Copenhagen Business School [Phd] 2022, 337 s. (PhD Series, Nr. 15.2022)
Ph.d.-afhandling
Mark Ørberg / Fondsretten og den levende vedtægt : Fortolkning og ændring af fondsformålet.
København : Djøf Forlag 2022, 387 s.
Bog
Flere resultater ...(i alt 12 )
Bibeskæftigelse
 • Boston Consulting Group. Consulting services (2019-2020)
 • Bech-Bruun (Legal Consultant) 2022-