ljalaw

Institut for Business Humaniora og Jura

  • CBS Law
Lars Juel
Andersen
Studielektor


Kontor: POR/18.B-1.127
Tel:
+4538152624
E-mail: lja.bhl@cbs.dk
Dummy profile picture
Præsentation

Lars Juel Andersen er uddannet advokat, psykolog, HD (O) og har en et-åriguddannelse i voksenpædagogik og to kurser i universitetspædagogik. Advokatbestallingen er deponeret. Han har undervist på forskellige højere uddannelsesinstitutioner siden 1997 og på CBS siden 2000 og i flere forskellige juridiske fag bl.a. erhvervsret, arbejdsret, IT-jura, EU-ret, international jura og videregående erhvervsret.

Link til denne hjemmeside
www.cbs.dk/staff/ljalaw
Udvalgte publikationer

Christian La Cour og Lars Juel Andersen, Introduktion til dansk arbejdsret - Samspillet imellem den kollektive og den individuelle arbejdsret og imellem de forskellige regelsæt på arbejdsmarkedet, 3. udgave, Hans Reitzels Forlag, København 2019

Lars Juel Andersen og Erik Simonsen, Pengeinstitutters modregningsadgang i forbrugerens indlån: en oversigt og analyse. Kreditgivers oplysningspligt i forbrugerkreditaftaler, Justitia, 4/14, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1991 

Faglige interesser

Arbejdsret

Almindelig erhvervsret/formueret

Psykosocialt arbejdsmiljø

Neuropsykologi