Spring menu over

lhobhl

Institut for Business Humaniora og Jura

  • CBS Law
Lasse
Holt
Ekstern Lektor
E-mail:
lho.bhl@cbs.dk

Dummy profile picture
Presentation and academic fields

Cand.Merc.(Jur.)

Arbejde: Transportministeriet/Banedanmark

 

Interesser:

Strategisk Kontrahering

Rets-, kontrakt- og industriøkonomi

Innovationspartnerskaber

Professional and/or academic experience

Underviser i fag indenfor Rets-, kontrakt- og industriøkonomi

Vejleder: Rets-, kontrakt- og industriøkonomi, Strategisk Kontrahering

Pedagogical experience/method skills/supervision

Specialevejledningskurser