lebhl

Institut for Business Humaniora og Jura

 • Entrepreneurship, Ethics & Leadership Unit
Liv
Egholm
Lektor
,
PhD


Kontor: POR/18.B-4.127
Tel:
+4538153587
E-mail: le.bhl@cbs.dk
egholm
Præsentation

Min forskning er centreret om, hvordan begreber, praksisser og tidsligheder påvirker kulturel og social organisering. Jeg er især interesseret i den måde, vi konceptualiserer "det fælles gode" og dets implikationer for, hvordan vi adresserer og løser vore dages (store) udfordringer ved at organisere nutiden og diagnosticere fremtiden. Min forskning bidrager til nutidige diskussioner om: civilsamfundet, "det fælles gode", filantropiske gavegivningspraksiser og tidsligheder, samt mere teoretiske og metodiske diskussioner med rod i en relationel-processuel tilgang inspireret af kultursociologi, pragmatisme og semiotik. I min nuværende forskning undersøger jeg, hvordan forhandlingerne om "The Common Good" omsættes til civil handling og civil organisering over tid. Forskningen kaster især lys over de sociale inklusion/eksklusionmekanismer, der er involveret i processen, og deres konsekvenser for fremtidige sociale handlinger.

Primære forskningsområder
 • Den empiriske og konceptuelle udvikling af civilsamfundet
 • Det fælles godes skiftende former og organisering
 • Filantropi og gavegivnings praksisser
 • Pragmatisme (Teoretisk udvikling og metodisk anvendelse)
 • Temporalitet og den relationelle-processuelle tilgang
 • Processuel metodik
 • Mikrohistorie
 • Videnskabsfilosofi i bred forstand

 

Curriculum Vitae
Link til denne hjemmeside
www.cbs.dk/staff/lebhl
Kurser
 • Philosophy of Science,
 • Societal Actors` Issues and Agendas,
 • Why culture matters,
 • The Company in a Contextual Perspective
 • The logic of interaction – Goffman revised,
 • Interdisciplinary Research Methods,
 • History of concepts
 • Foundation of communication,
 • Intercultural Communication,
 • Cultural analysis and theories

Jeg underviser på Ph.D., Master and B.a. niveau både i obligatoriske fag og valgfag

 

Vejledning

Jeg har vejledt på Ph.D., Speciale og Bachelor niveau gennem mange år.

Jeg har fortrinsvis vejledt studerende fra Cand merc/HA psyk, BLC, BSc Soc, LPK uddannelser fra CBS og fra Historie fra andre universiteter.

Jeg vejleder både på proces og indholdsniveau, og forventer at den/de studerende møder velforberedte og altid sender mig et aftalt oplæg inden vores vejleder møder.

Andre undervisningsaktiviteter

Efter at have udviklet BSc Soc uddannelsen på CBS sidder jeg nu i uddannelsens studienævn og er løbende med til at tilpasse og kvalitetssikre uddannelsen<br><br>Jeg er og har været del af forskellige arbejdsgrupper og forskningsmæssige fora, der arbejder med universitets undervisning&nbsp; og pædagogik og i mere specifikke arbejdsgrupper omkring It- brug i undervisningen og andre udviklinger af den forskningsbaserede&nbsp; undervisningsform på universitetet.

Publikationer sorteret efter:
2024
Cristine Dyhrberg Højgaard; Liv Egholm / Fluid Forms of Organizing Volunteering : Producing Civic Action Through Organizational Maintenance.
I: Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 28.3.2024
Tidsskriftartikel > peer review
2023
Anne Cecilie Rathschau Kvium; Liv Egholm / Choosing Silence When the Public is Listening : Balancing the Boundaries Between Uncivil and Civil Spheres in Discursive Struggles.
Paper presented at 2nd CST Conference, 2023
Paper
Liv Egholm; Lars Bo Kaspersen / Civilsamfund - et begreb og en realitet : Hvordan studerer vi civilsamfund?.
I: Civilsamfundet i statens skygge. red. /Lars Bo Kaspersen; Liv Egholm. København : Hans Reitzels Forlag 2023, s. 13-31
Bidrag til bog/antologi > peer review
Lars Bo Kaspersen; Liv Egholm / Civilsamfundet i statens skygge
København : Hans Reitzels Forlag 2023, 274 s.
Bog > peer review
Liv Egholm / Filantropien som med-skaber af den danske velfærdsstat
I: Civilsamfundet i statens skygge. red. /Lars Bo Kaspersen; Liv Egholm. København : Hans Reitzels Forlag 2023, s. 87-110
Bidrag til bog/antologi > peer review
Liv Egholm / Gift-Giving and Foundation-Owned Business
I: Encyclopedia of Business and Professional Ethics. red. /Deborah C. Poff; Alex C. Michalos. Cham : Springer 2023, s. 986–988
Encyclopædiartikel > peer review
Liv Egholm / Interstitial Institutions
I: Cultural Sociology, Vol. 17, Nr. 1, 3.2023, s. 96-114
Tidsskriftartikel > peer review
Anne Cecilie Rathschau Kvium; Maja Gildin Zuckerman; Liv Egholm / Problemers transformative potentialer : Kultur som åbent problem og løsningsfelt i sager om seksuelle krænkelser.
I: Transformationens politik: Ledelse af tidens udfordringer. . red. /Niels Åkerstrøm Andersen; Dorthe Pedersen; Erik Mygind du Plessis; Jette Sandager. København : Nyt fra Samfundsvidenskaberne 2023, s. 129-142
Bidrag til bog/antologi > peer review
Liv Egholm / Stimulating Societalization : Problem-solving of Civil Society Organizations.
Paper presented at 39th EGOS Colloquium 2023, 2023
Paper > peer review
Liv Egholm; Jason Mast / The Temporality of Socientalization
Paper presented at 2nd CST Conference, 2023
Paper
Flere resultater ...(i alt 68 )