Oplæg med (fhv.) højesteretsdommer Jon Stokholm

Jon Stokholm: Højesterets overvejelser vedrørende `business judgment rule´ i sager om bankledelsers ansvar

Tirsdag, 18 april, 2023 - 15:00 to 16:15

Program:

Kl. 15 - 15.35:  Jon Stokholm holder oplæg om:

Højesterets overvejelser vedrørende `business judgment rule´ i sager om bankledelsers ansvar

Kort kaffepause

Kl. 15.45 - 16.15: Diskussion i plenum

 

Oplægsholder

Tidligere højesteretsdommer, Jon Stokholm. Cand. jur. 

Stokholm var Højesteretsdommer i perioden 2003-2021. Før det var han i en lang årrække erhvervsadvokat og i 1999-2003 formand for advokatrådet. Han har endvidere været formand for Procesbevillingsnævnet og Konkurrencerådet, samt bestridt en række andre tillidsposter. Han blev udnævnt til adjungeret professor ved Copenhagen Business School i 2022.

Sidst opdateret: CBS LAW // 30/01/2023