Arrangement i Mediejuranetværket


k
Tirsdag, 3 maj, 2022 - 15:00 to 18:00

 

Mediejuranetværklet er et uformelt netværk for personer med særlige interesse for mediejuridiske spørgsmål. Netværket tager aktuelle temaer op, såvel som mere principelle og retspolitiske emner indenfor mediejuraen. Deltagelse i netværket er gratis og tilmelding til netværket kan ske ved at kontakte Professor Søren Sandfeld Jacobsen, CBS, på email ssj.law@cbs.dk.

 

Program for netværksmøde d. 3 maj 2022:

Arrangementet består af 3 oplæg af en varighed på ca. 30 minutter, efterfulgt af spørgsmål og debat. Hver session varer ca. 45 minutter og der vil blive afholdt korte pauser mellem oplæggene.

Nr. 1:
Oplægget vedrører Højesterets kendelse fra efteråret vedrørende TV2's udlevering af råbånd til anklagemyndighed til brug for efterforskning. TV2's advokat i sagen, Asger Bagge-Jørgensen, vil præsentere og perspektivere i sagen.

Nr. 2 og 3:
Det andet og tredje oplæg vil se nærmere på Pressenævnet. Indledningsvist vil Advokat Peter Lambert og Advokat Iben Gjessing, begge Lassen Ricard, belyse Pressenævnets praksis om afindeksering i lyst af de aktuelle genoptagelsessager.

Efterfølgende vil professor, ph.d., Trine Baumbach, Københavns Universitet, redegøre for kompetencen til at ændre de vejledende regler for god presseskik. 

 

Information:

Venligst registrer senest den 12 april kl. 9.

Deltagelse i arrangementet er gratis og sker ved tilmelding pr. mail til Louise Rasmussen på Lcr.law@cbs.dk

Dato: 3 maj 2022
Tid: 15 – 18 
Sted: Solbjerg Plads 3, SP103, 2000 Frederiksberg


Deltagelse i arrangementet vil udløse kursusbevis ift. advokatefteruddannelsen

 

Sidst opdateret: CBS LAW // 25/01/2023