Juridisk Institut

Ph.d.-uddannelse

 

På ph.d.-området er CBS blandt de 10 største Business Schools i verden. CBS dækker alle de klassiske erhvervsøkonomiske, -juridiske og -sproglige fagområder, der knytter sig til ledelse og drift af offentlige og private virksomheder. Denne faglige bredde er helt unik, hvorfor forskeruddannelsen ved CBS organiseret i tre ph.d.-skoler med hver deres faglige profil. Læs mere om ph.d.-uddannelsen på CBS, herunder om ansøgning og optagelse, stipendier, de tre ph.d.-skoler og regelgrundlaget mv. på CBS' side om ph.d.-uddannelsen ved at følge linkene nederst på siden.

Juridisk Institut indgår i ph.d.-skolen Limac sammen med en række andre institutter på CBS. Juridisk Instituts forskeruddannelse administrerer Instituttets ph.d.-studerende. Du kan finde en liste over instituttes ph.d.-studerende under menupunktet "Medarbejdere".

Formålet med forskeruddannelsen ved Juridisk Institut er at tilgodese såvel universitetsverdenen som erhvervslivet/samfundet.

En ph.d.-studerende skal gennem et selvstændigt forskningsarbejde udarbejde en ph.d.-afhandling på et højt fagligt og metodisk niveau. I uddannelsen indgår typisk et længerevarende ophold ved et udenlandsk universitet samt deltagelse i forskellige forskeruddannelseskurser.

Juridisk Institut er også med i Dansk Juridisk Forskeruddannelsesprogram (Jurforsk). Formålet med Jurforsk er at kvalitetssikre den juridiske forskeruddannelse i Danmark og arbejde for øget internationalisering ved at udbygge og synliggøre institutionernes internationale netværk. Jurforsks kursusprogram omfatter et basis- og et specialiseringsmodul.

Kontakt

Ph.d.-koordinator og Jurforsk
Lektor Troels Michael Lilja

Limac
Blazenka Blazevac-Kvistbo

Sidst opdateret: Law department // 16/06/2017