CBS Mentoring Programme

Som alumne har du mulighed for at involvere dig i CBS, eksempelvis ved at blive mentor for vores studerende – uanset hvor du er i verden. Du kan bidrage med din viden, dine forventninger til fremtidens arbejdsmarked, din erhvervserfaring eller din personlige passion. Alt dette, mens du får nye perspektiver og støtter de studerende i deres karriererejse.

Bliv mentor
Foto: Bjarke MacCarthy

Bliv mentor for CBS studerende: Gør en forskel og styrk din faglighed

CBS Mentoring Programme giver CBS studerende mulighed for sparring med erfarne erhvervsfolk med det formål at forberede og støtte dem i deres karrierevalg og i overgangen fra studie- til arbejdsliv. Programmet omfatter både gruppe- og individuelle mentorforløb. Vi matcher hvert år ca. 150 mentorer med omkring 400 studerende på både bachelor- og kandidatniveau på tværs af CBS’ uddannelser.

Vores mentorer deltager frivilligt og bidrager til forskellige aspekter af karriereudvikling, herunder karriereafklaring, forståelse for trends, arbejdsmarked, funktioner og dansk arbejdskultur samt forståelse for vigtigheden af livslang læring og en sund work-life balance.

Fordele ved at være mentor

Som mentor får du mulighed for:

 • At indgå i et mangfoldigt netværk af mentorer fra forskellige brancher og nationaliteter.
 • Personlig og faglig udvikling gennem interaktion med danske og internationale studerende.
 • At bidrage til den næste generations karriereudvikling.
 • Deltagelse i værktøjsbaseret workshop med relevant materiale som forberedelse til mentorrollen.
 • At arbejde med diversitet, team dynamik og opbygge faglige netværk.

Mentorprofil og rolle

Vi prioriteter alumner fra CBS, der ønsker at støtte vores studerende på deres karrierevej, men du kan også blive mentor uden at være CBS-alumne. Vi lægger vægt på følgende kvalifikationer:

 • Uddannelse svarende til kandidat-, ph.d.-, MBA- eller masteruddannelsesniveau, eller bacheloruddannelse kombineret med længere og relevant erfaring fra en senior stilling.
 • Minimum 2-3 års relevant professionel erfaring for at blive mentor for bachelorstuderende og længere for kandidatstuderende.
 • Flydende i mundtlig engelsk, da programmet gennemføres på engelsk.
 • Villighed til at dele både professionelle og personlige erfaringer samt skabe et trygt og fortroligt rum for studerende.

Som mentor forventer vi, at du:

 • Deltager i en af de forberedende workshops (gælder nye CBS-mentorer).
 • Forbereder og faciliterer mindst 4 mentorsessioner fra november 2024 til maj 2025.
 • Bidrager med relevant viden og kompetencer til at inspirere og udvikle de studerende.
 • Kan stille et fysisk eller virtuelt møderum til rådighed. Vi anbefaler, hvor det er muligt, at mødes på mentors arbejdsplads.
 • Bemærk: CBS har ikke faciliteter til rådighed for mentor programmet.

Ansøgningsprocessen for optag 2024/2025

Du skal udfylde et ansøgningsskema med din baggrund og motivation for at deltage i programmet:
Ansøg her  - deadline for ansøgning er den 18. august 2024.


I udvælgelses- og matching processen, vægter vi diversitet, relevante kompetencer, forståelse for fremtidens arbejdsplads blandt vores mentorer, og tager højde for efterspørgslen for forskellige profiler fra tidligere hold af studerende. Vi kan derfor ikke garantere, at alle ansøgere vil blive udvalgt og matchet med mentees.

Hvis du har spørgsmål til CBS Mentoring Programme, er du velkommen til at kontakte os på cbsmentor@cbs.dk.

Tidslinje for mentorforløb

        Mentor timeline

Sidst opdateret: CBS Careers // 13/06/2024