Tak for en vellykket konference

Den 4. juni 2019 bød vi velkommen til knap 140 ejerledere og rådgivere til konferencen "Ejerledelse - Stærkere lederskab & bedre ejerskifte" til en eftermiddag i ejerlederens tegn. Se eller gense oplæggene her.

Konference Stærkere lederskab & bedre ejerskifte
11/06/2019

Ejerledelse – Stærkere lederskab & bedre ejerskifte

På årets ejerledelseskonferencen satte Center for Ejerledede Virksomheder fokus på ejerlederens ledelse og personlige afklaring i forbindelse med ejerskifte, da vi inviterede forskere, en erhvervspsykolog, en historiker, en rådgiver samt en familievirksomhed for at stille skarpt på ejerlederens personlige tilknytning til virksomheden.

Efter en velkomst af leder af Center for Ejerledede Virksomheder Jette P. Jørgensen, tog Adm. Direktør Thomas Hofman-Bang, Industriens Fond, ordet og beskrev, hvorfor ejerledelse er på Industriens Fonds dagsorden. Han fastslog blandt andet, at SMV’er spiller en betydelig rolle, da de udgør 99% af danske virksomheder, samt 51% af omsætningen i danske virksomheder – og at ejerledede virksomhede udgør 80% af de danske virksomheder. Teknologi og eksport er store udfordringer for SMV’erne, og Fonden sætter ind med årlige uddelinger til programmer, temaindkaldelser og projekter om blandt andet ledelse og ejerskifte til at komme disse udfordringer til livs. 
Se Thomas Hofman-Bangs PowerPoint her

Prof. Kasper Meisner Nielsen, CBS, har i mange år forsket i ejerledelse og han lagde vægt på værdien af planlægning, risikoen ved at have en specifik nøgleperson i ejerledede virksomheder, de planlægningsmæssige udfordringer samt de markedsmæssige og institutionelle udfordringer. Det sidste emne har Kasper Meisner Nielsen og Prof. Morten Bennedsen, KU netop udgivet rapporten 
PDF icon Ejerledelse i Danmark – Rapport 6: De markedsmæssige og institutionelle udfordringer ved ejerskifteom, som blev offentliggjort til konferencen.
Se Kasper Meisner Nielsens PowerPoint her

Erhvervspsykolog og Prof. Ann-Louise Holten, KU, fastslog derefter, at fordi ejerlederen er exitprocessens hovedperson, er der behov for at forstå psykologien bag ejerlederens barrierer og muligheder for exit. De følgende 20 minutter hjalp hun publikum til at forstå barriererne og introducerede to afgørende psykologiske faktorer i forbindelse med exit: Identifikation - hvor vigtig er virksomheden for ejerlederens identitet og tilværelse, samt Behov for kontrol - hvor vigtigt er det for ejerlederen af have kontrol med virksomheden. Forskningen peger på, at disse to faktorer udfordres gevaldigt af exitprocessen. 
Se Ann-Louise Holtens PowerPoint her

Efter en pause introducerede Adjunkt Ellen M. Korsager, CBS, Ejerskiftebarometeret – et værktøj til personlig afklaring ved exit. Ejerskiftebarometeret er et dialogværktøj, som bruges i samspil mellem rådgiver og ejerleder, og som bidrager til at afklare, om man er en ejerleder med et højt eller lavt behov for kontrol med virksomheden, samt i hvor høj grad man identificerer sig med virksomheden. Hun inviterede revisor Ole Hosbond Poulsen, Beierholm, med op på scenen til at dele erfaringer med brug af værktøjet i hans virke som revisor, samt Alexander Mygind Andersen og Kurt Mygind Andersen til at dele deres erfaringer og udfordringer med at udføre et glidende ejerskifte i deres virksomhed Viking Rubber Company A/S. 
Se Ellen M. Korsagers PowerPoint her

Se programmet for konferencen her.

Tilmeld dig Center for Ejerledede Virksomheders nyhedsbrev og følg med på vores gruppe på LinkedIn, hvis du vil holdes opdateret på vores kommende events, konferencer, nyheder m.m.

Sidst opdateret: Centre for Owner-Managed Businesses // 08/10/2019