Annual CBS International Tax Conference 2023

Lokation: SP201 Danske Bank Aud., CBS Solbjerg Plads, 2000 Frederiksberg

Onsdag, 15 november, 2023 - 13:00 to 17:00

I en globaliseret økonomi, hvor virksomheder i stadig stigende grad opererer på tværs af landegrænser, er spørgsmålene vedrørende skattemæssig tilstedeværelse blevet stadig mere komplekse og betydningsfulde. Emnet er over de senere år rykket stadigt højere op på den nationale og internationale agenda for en lang række aktører, hvilket har resulteret i tiltag, der allerede nu har haft stor betydning, og som må forventes at få endnu større betydning fremadrettet.

Dette års internationale skatteretskonference på CBS sigter mod at udforske netop de udfordringer og muligheder, som virksomheder og myndigheder står overfor ved besvarelsen af spørgsmålene om ”hvad” der skal beskattes ”hvor”.

Konferencens hovedtemaer inkluderer:

  • Set the Scene: Som udgangspunkt skal skatteyderne beskattes der, hvor de er hjemmehørende (domicillandsbeskatning). Hvis skatteyderne er tilstede i andre lande, og har indkomst derfra, skal der imidlertid også i visse tilfælde betales skat i disse andre lande (kildelande). Men hvornår er skatteyderen egentlig ”tilstede”, og hvad er et ”kildeland”? Oplægget vil behandle disse begreber og vil være en introduktion til konferencens øvrige oplæg.
  • Fleksible arbejdspladser og rekruttering hvor talenterne er:  Oplægget vil omhandle de iboende fastdriftsstedsproblematikker, som virksomheder og myndigheder skal håndtere, når virksomheder i jagten på nødvendig arbejdskraft ansætter medarbejdere udenfor landets grænser eller tilbyder fleksible arbejdspladser, der refererer til den arbejdsmodel, hvor medarbejdere har mulighed for at arbejde fra forskellige steder, såsom hjemmekontorer, co-working spaces eller fjernlokationer, ud over det traditionelle kontormiljø.
  • Energiøer - en udvidelse af det danske skatteterritorium? Energiøer er en kilde til uendelige teknologiske og samfundsmæssige fremskridt, og deres skattemæssige behandling er både uudforsket og kompleks. Etableringen rejser spørgsmål omkring både folkeretten, skatter samt afgifter og kræver inddragelse af både international- og EU skatteret. Temaet i oplægget er de praktiske problemstillinger, som giver skattemæssige udfordringer, og hvordan de kan løses.
  • Udfordringerne ved allokering til fast driftssted: Oplægget vil omhandle kompleksiteterne ved allokering af indkomst til faste driftssteder med særligt fokus på de vanskeligheder, som kan opstå ved fleksible arbejdspladser og rekruttering hvor talenterne er samt de særlige kompleksiteter der kan opstå for renewable energy developers i Danmark.
  • Fast forretningssted – Betydningen af det særlige momsmæssige begreb: Oplægget vedrører konceptet fast forretningssted, der er et selvstændigt momsretligt begreb i EU-retten. Begrebet er centralt for fastlæggelsen af det momsmæssige leveringssted for ydelser, hvor det særligt har betydning i kontrollerede transaktioner

Konferencen vil omfatte såvel præsentationer og paneldiskussion fra førende eksperter og praktikere samt mulighed for at netværke med kolleger inden for skatteret.

Vi opfordrer alle interesserede til at deltage – uanset om du arbejder inden for den private sektor, hos offentlige myndigheder, eller er forsker.

Sidst opdateret: CBS LAW // 25/01/2024