Den internationale skatteret – en retsdisciplin under beskydning

Invitation til Peter Koerver Schmidts tiltrædelsesforelæsning med efterfølgende reception I anledning af at Peter Koerver Schmidt den 1. juli 2019 tiltrådte et professorat med særlige opgaver i skatteret indbyder CBS LAW og Institut for Ledelse, Politik og Filosofi til tiltrædelsesforelæsning.

 

d
Torsdag, 28 november, 2019 - 15:00 to 17:00

Den internationale skatteret – en retsdisciplin under beskydning

Invitation til Peter Koerver Schmidts tiltrædelsesforelæsning med efterfølgende reception
 
I anledning af at Peter Koerver Schmidt den 1. juli 2019 tiltrådte et professorat med særlige opgaver i skatteret indbyder CBS LAW og Institut for Ledelse, Politik og Filosofi til tiltrædelsesforelæsning.
 
I de senere år har problemstillinger relateret til international skatteret nydt stor opmærksomhed fra både forskere, politikere, NGO’er og de almindelige medier. I den forbindelse har et af de mest omdiskuterede emner været multinationale koncerners brug af aggressiv skatteplanlægning som værktøj til at reducere deres skattebetalinger. Debatten har til tider været hård og har affødt initiativer på allerhøjeste politiske niveau, der skal genskabe tilliden til det internationale skatteregime, beskytte staternes skatteprovenu og sikre en fair fordeling af skattebyrden.

Udover det øgede politiske fokus har forskere fra en række forskellige videnskabelige felter i tiltagende grad blandet sig i en debat, der traditionelt er blevet domineret af jurister og økonomer. Dette har kastet et nyt og interessant lys over den internationale skatteret, men har samtidig medført, at sammenstød og nye spørgsmål er opstået. Hvor efterlader det eksempelvis retsanvenderen, hvis det ikke længere er nok blot at overholde reglerne, fordi koncernerne mødes af et diffust politisk/folkeligt krav om at bidrage med en fair skattebetaling til samfundet?

Peter Koerver Schmidt vil - på baggrund af sin forskning - diskutere denne udvikling samt forklare hvorfor retsvidenskaben stadig har en vigtig rolle at spille i det nye globale og multidisciplinære skattelandskab.

Program:
15.00-15.10 Velkomst ved institutleder Mitchell Dean
15.10-16.00 Tiltrædelsesforelæsning ved Peter Koerver Schmidt
16.00-17.00 Reception i "Rotunden", 2. sal, Solbjerg Plads 3  

Tilmelding skal ske til seminar.jur@cbs.dk inden d. 20. november 2019.
Tid: 28. november 2019, 15:00-17.00,
Sted: CBS, Solbjerg Plads, auditorium SPs 12 (Ørsted-auditoriet), 2000 Frederiksberg

 

Sidst opdateret: CBS LAW // 29/10/2019