Ekstern finansiering

For at styrke CBS’ profil som en af de bedste forskningsinstitutioner, har CBS de senere år haft øget fokus på ekstern finansiering. CBS arbejder strategisk med at tiltrække forskningsbevillinger fra både offentlige og private bevillingsgivere nationalt og internationalt. Nedenfor finder du en oversigt over de eksternt finansierede projekter CBS har deltaget i de sidste fem år. For hvert projekt kan du klikke dig frem til information om hvilke CBS-forskere der er involveret, hvad formålet er med projektet, bevillingskilden og projektets løbetid.

Klik på en af kategorierne i den øverste menu, hvis du vil have listen sorteret anderledes.

AkronymTitelInstitutTypeStatussorter stigendeStart
Sustainable cost accounting and the built environmentInstitut for RegnskabPrivate (International)Igang01-09-2023
Politiets håndtering af ofre for partnervoldInstitut for OrganisationPublic (National)Igang01-12-2023
Who will lead? Evidence on leadership exposure and gender gaps in aspirationsInstitut for Strategi og InnovationPrivate (National)Igang25-09-2023
Spin-outs Denmark: Translational postdoc grantInstitut for Digitalisering Private (National)Igang01-12-2023
Markets, Policies, and Business Models for Green Fuels: PtX in Long-term Planning to Short-term Trading and Control, and from Demand to SupplyØkonomisk InstitutPublic (National)Igang01-01-2024
SECreTourSustainable, Engaging and CREative Tourism as a driver for a better future in rural and remote areasDepartment of Management, Society and CommunicationEU Igang01-03-2024
MORALITESMoral Elites: The Historical Positioning of Civil Society Leaders in National Moral EconomiesDepartment of Business Humanities and LawEU Igang01-01-2024
EURIDICEEURopean Inclusive education for Digital society, social Innovation and global CitizEnshipDepartment of Management, Society and CommunicationEU Igang01-01-2024
ROSETTAReducing food waste due to marketing standards through alternative market accessDepartment of Management, Society and CommunicationEU Igang01-01-2024
D&I Interventions in the Construction Industry: Development, Implementation & EvaluationInstitut for OrganisationPublic (National)Igang01-01-2023
Wealth and Value in the Lithium ion Battery ChainInstitut for OrganisationPublic (National)Igang01-01-2024
Kraks Fond Professor of MarketingInstitut for AfsætningsøkonomiPrivate (National)Igang24-11-2023
Developing awareness around Indigenous Peoples’ rights among students in Danish UniversitiesDepartment of Management, Society and CommunicationPublic (National)Igang01-08-2023
Consuming @fterlife: How digital afterlife services change individual’s beliefs and practices related to their immortal selvesInstitut for AfsætningsøkonomiPublic (National)Igang01-02-2024
Frontiers of natural resource and sustainability governance for a just energy transitionDepartment of Management, Society and CommunicationPrivate (National)Igang01-04-2024
Corruption perceptions home and abroad: Universal values or double standards?Institut for International Økonomi, Politik og BusinessPrivate (National)Igang01-03-2024
STAidSexual Transgressions in Aid: Humanitarian Perceptions and Responses Institut for OrganisationPublic (National)Igang01-09-2023
Maritime Competence Corridor - CBS and Odessa National Maritime UniversityInstitut for Strategi og InnovationPrivate (National)Igang01-01-2024
2023 Workshop in Post-Growth BureaucraciesInstitut for OrganisationPrivate (National)Igang18-08-2023
International Tourism Analytics Group: Enhanced Data and Statistical Literacy for Sustainable Tourism DevelopmentInstitut for AfsætningsøkonomiEU Igang01-09-2023
MYCOFLAVORBioflavoring brewer’s spent grain by edible mushroom mycelium in solid-state fermentationsDepartment of Management, Society and CommunicationPublic (National)Igang01-02-2024
Magtudredningen 2.0Institut for OrganisationPublic (National)Igang01-01-2024
Hvorledes optimering af AI-baseret real-time kundeinteraktion afhænger af det rette strategiske mindsetInstitut for AfsætningsøkonomiPublic (National)Igang01-01-2024
LEEDMulti-level pathways for integrating marginalized groupsInstitut for Strategi og InnovationPrivate (National)Igang01-06-2024
Decent Work and GVC-based Industriatlization in EthiopiaDepartment of Management, Society and CommunicationPublic (National)Igang01-02-2020
Inclusive Entrepreneurship: Women and Immigrant EntrepreneursInstitut for Strategi og InnovationPrivate (National)Igang01-09-2023
The Entrepreneurial Age: Rethinking Entrepreneurship in SocietyDepartment of Business Humanities and LawPrivate (National)Igang01-06-2023
GENSDOMGender and Social dominance In the Modern World Institut for International Økonomi, Politik og BusinessEU Igang01-04-2024
Maritime Competence Corridor between CBS and Odessa National Maritime UniversityInstitut for Strategi og InnovationPrivate (National)Igang13-03-2024
Better marketing spendingInstitut for Digitalisering Private (National)Igang01-04-2024

Sider