Om CBS

Research support

For at styrke CBS’ profil som en af de bedste forskningsinstitutioner, har CBS de senere år haft øget fokus på ekstern finansiering. CBS arbejder strategisk med at tiltrække højtprofilerede og prestigefyldte forskningsbevillinger fra både offentlige og private bevillingsgivere nationalt og internationalt.

CBS Research Support Office (CBS RSO)

Teamet rådgiver Dekanen for Forskning og Institutlederne om mulighederne for ekstern finansiering og strategi for øget hjemtag, og yder support til forskere der ansøger om ekstern forskningsfinansiering.

CBS RSO afholder både workshops om ekstern finansiering, med tips og ideer til at skrive forskningsansøgninger og tilbyder CBS's forskere individuel rådgivning og administrativ support i forbindelse med ansøgninger til eksternt finansierede forskningsprojekter. 

CBS RSO tilbyder forskerne at

 • Identificere relevante finansieringsmuligheder
 • Udvikle projektideer og forberede ansøgningsprocessen til bevillingsgivere – fra idé til færdiggørelse af forskningsansøgning
 • Udarbejde budgetter til forskningsansøgninger
 • Udvikle og facilitere nye forskningssamarbejder og netværk
 • Hjælpe med kontraktforhandlinger (i samarbejde med Legal)
 • Deltage i opstartsmøder af projekter med CBS post-award support team (EFP)

More information is available for CBS employees on share - the CBS intranet

Navn og titel Kontaktoplysninger Ansvarsområder kontaktpunkt for

AD 100Annedorte Vad

Teamleder CBS RSO

Kilevej 14A, K.1.88
Telefon: +45 3815 2082
Mobil: +45 2233 2636
av.research@cbs.dk

 

 

 • Leder af RSO
 • Medlem af den internationale komité på CBS
 • creoDK styregruppemedlem
 • CBS Task force på eksternt finansierede projekter
 • VP for International Affairs
 • ACC
 • LAW

Lise Vinkel Clausen
Chefkonsulent, CBS RSO Faglig ansvarlig

Kilevej 14A, K.1.87
Telefon: +45 3815 2688
Mobil: +45 2621 4043
lvc.research@cbs.dk

 • Faglig ansvarlig for RSO
 • Individuelle prestigefyldte bevillinger (ERC, Sapere Aude, m.fl.)
 • Copenhagen EU Office Kontaktperson
 • ITM

 

Anna Topp Gustavsen
Research Adviser

På barselsorlov til august 2017

 

 

Anne Bjerring Jensen

Research Adviser

Kilevej 14A, K.1.40
Telefon: +45 3815 2058
abj.research@cbs.dk

 • Offentlige, Private og EU bevillingskilder 
 • PURE
 • CBS Research Support Office kommunikation
 • MPP

Annette Hjort Knudsen
Senior Research Adviser

Kilevej 14A, K.1.90
Telefon: +45 3815 2689
Mobil: +45 4185 2182
ahk.research@cbs.dk

 • EU bevillingskilder
 • Høringssvar og indspil vedrørende forskningspolitik og ekstern finansiering
 • IOA
 • INO
 • CBS BiS PPP platform

 

KS 100Karen Slej
Senior Research Adviser

Kilevej 14A, K.1.94
Telefon: +45 3815 3860
ks.research@cbs.dk

 • Offentlige og Private bevillingskilder
 • EU bevillingskilder uden for Horizon 2020
 • Juridiske aftaler
 • ECON
 • OM

nadia_schlosser_carstensen

Nadia Schlosser Carstensen
Research Adviser

På barselsorlov til oktober 2017

 

 

Nina Lynge
Senior Research Adviser

Kilevej 14A, K.1.91
Telefon: +45 3815 2679
nl.research@cbs.dk

 • EU bevillingskilder
 • Copenhagen EU Office Kontaktperson
 • FI
 • MSC
 • CBS BiS Sustainability platform

Philipp Alexander Ostrowicz
Senior Research Adviser

Kilevej 14A, K.1.93
Telefon: +45 3815 2224
Mobil: +45 4185 2031
pao.research@cbs.dk

 • Private bevillingskilder 
 • CBS Endowed Professorship programme
 • Finansieringsdatabase fonde.dk
 • DBP
 • SMG
 • CBS BiS Maritime platform
 • CBS BiS Competetiveness platform

Rasmus Gyldenkerne Nielsen
Research Adviser

Kilevej 14A, K.1.97
Telefon: +45 3815 2693
Mobil: +45 4185 2426
rgn.research@ cbs.dk

 • Private, Offentlige og EU bevillingskilder
 • INT
 • MARKT
 • CBS BiS Entrepreneurship Platform
 • CBS Vice President for Entrepreneurship and Innovation

Jackie Kristensen
Studentermedhjælp

Kilevej 14A, K.1.99
Phone: +45 3815 2681
jk.research@cbs.dk

   

Lili Nottrott
Studentermedhjælp 

Kilevej 14A, K.1.99
Phone: +45 3815 2643
ln.research@cbs.dk

   

 

Sidst opdateret: Dean's Office, Research // 24/03/2017

External Research Funding Strategy

CBS har i 2012 vedtaget en strategi, der har til formål at øge andelen af hjemhentede midler samt igangsætte en kollektiv kulturændring i forhold til ekstern forskningsfinansiering.

Strategien har ni fokusområder:

 1. Fokus på strategisk forskningssamarbejde med forretningspartnere
 2. Øget fokus på private fonde
 3. Øget fokus på prestigefulde stipendier
 4. Fremme forskningsinitiativer på tværs af grænser, discipliner, institutioner og sektorer
 5. Tiltrække forskning og forskere på topniveau
 6. Støtte til Business in Society platformene og CBS World Class Research Environments
 7. Støtte institutternes initiativer
 8. Overvågning og benchmarking af aktiviteter
 9. Øge incitamenterne for tiltrækning af ekstern forskningsfinansiering

External Research Funding Strategy 2021

CBS Advisory Group

CBS har udpeget en advisory group som skal komme med anbefalinger til udviklingen af det fremtidige arbejde med ekstern finansiering, med henblik på at styrke CBS’s aktiviteter på området.

Udover CBS Forskningsdekan er der valgt to medlemmer fra CBS videnskabelige personale, et medlem fra CBS Research Support Office samt to eksterne medlemmer. Medlemmerne repræsenterer et bredt udsnit af forskningsverdenen, og medbringer erfaring og indsigt fra hver deres fagområde. Medlemmerne er valgt for en to-årig periode, og mødes hvert kvartal. 

 • Peter Møllgaard, Forskningsdekan, CBS
 • Eva Boxenbaum, Professor MSO, Department of Organization, CBS
 • H.C. Kongsted, Professor, Department of Innovation and Organizational Economics, CBS
 • Annedorte Vad, Teamleder, CBS Research Support Office, Dekansekretariatet for Forskning
 • Stina Vrang Elias, Administrerende direktør, DEA
 • Erik Bisgaard Madsen, Prodekan for myndigheds- og erhvervssamarbejde, KU