Søren Sandfeld i Berlingske vedr. nyt EU forslag om tilladelse af overvågning af end-to-end-krypteret beskeder

10/12/2023

Professor Søren Sandfeld Jakobsen er blevet interviewet af Berlingske ovenpå et læk om en intern splid i EU hvad angår et nyt forslag om tilladelse af overvågning af end-to-end-krypteret beskeder på mobile chat-platforme.

Særligt lægger Søren vægt på, at der er behov for nærmere undersøgelse af forslagets lovlighed, inden det vedtages. Som forslaget foreligger nu, er det efter Sørens vurdering formentlig i strid med EU’s charter om grundlæggende rettigheder.

Artiklen kan læses her.

The page was last edited by: CBS LAW // 10/12/2023