Events


Upcoming events

Past events

 • 15 November, 2023 - 13:00 to 17:00
  Lokation: SP201 Danske Bank Aud., CBS Solbjerg Plads, 2000 Frederiksberg
 • 25 October, 2023 - 15:00 to 17:00
  Seminar ved adjungeret professor på CBS LAW og forhenværende højesteretsdommer Jon Stokholm og tenure track adjunkt på Københavns Universitet Rasmus Bogetoft.
 • 6 October, 2023 - 09:00 to 7 October, 2023 - 21:00
  The 15th Anniversary EIPTN EIPTN Conference on October 06 – 07 2023 in Denmark is hosted at Copenhagen Business School this year. The theme is ‘ Sustainability and Diversity in Intellectual Property Teaching’.
 • 5 October, 2023 - 15:00 to 18:00
  Arrangementet finder sted på CBS, Solbjerg Plads 3, lokale SP 108 (1. sal), 2000 Frederiksberg. Tilmelding sker til studentermedhjælper Helin Tumturk, CBS LAW, på ht.bhl@cbs.dk senest fredag d. 29. september 2023.
 • 17 August, 2023 - 13:00 to 15:00
  Taxation of Large Multinational Companies under "BEPS 2.0"
 • 14 June, 2023 - 15:00 to 16:30
  With speakers Christian Bergqvist, Jonathan Rubin and Jacob Pinborg at CBS LAW
 • 11 May, 2023 - 11:00 to 12:15
  Jon Stokholm: Samspillet mellem advokater og Højesterets afgørelser
 • 10 May, 2023 - 16:00 to 19:00
  Skatteretten er et masseafgørelsesområde, hvor en række spørgsmål skal afgøres for et stort antal skatteydere. På grund af den store mængde kan ikke alle forhold individuelt behandles af fysiske personer. Der er store økonomiske gevinster ved at få mange af disse sager automatiseret. Automatiseringen vil imidlertid presse nogle borgeres retssikkerhed, idet ikke alle har samme forhold og forudsætninger – men hvor går grænsen?
 • 21 April, 2023 - 13:00 to 17:30
  Projektintegreret Mediation (PRIME) er en metode til at forebygge og håndtere konflikter i større bygge- og anlægsprojekter. Dette gøres ved, at der allerede før projektet starter, nedsættes et mediationsteam, som skal bistå projektet med at forebygge og håndtere konflikter. Det er dermed et operativt og proaktivt konfliktløsningsværktøj, der skal sikre, at der altid er fokus på, hvad der i projektets interesse. Konceptet anvendes i nogle af de største infrastrukturprojekter i Norge – med gode erfaringer og resultater til følge.
 • 18 April, 2023 - 15:00 to 16:15
  Jon Stokholm: Højesterets overvejelser vedrørende `business judgment rule´ i sager om bankledelsers ansvar

Pages