Events


Upcoming events

Past events

 • 11 May, 2023 - 11:00 to 12:15
  Jon Stokholm: Samspillet mellem advokater og Højesterets afgørelser
 • 10 May, 2023 - 16:00 to 19:00
  Skatteretten er et masseafgørelsesområde, hvor en række spørgsmål skal afgøres for et stort antal skatteydere. På grund af den store mængde kan ikke alle forhold individuelt behandles af fysiske personer. Der er store økonomiske gevinster ved at få mange af disse sager automatiseret. Automatiseringen vil imidlertid presse nogle borgeres retssikkerhed, idet ikke alle har samme forhold og forudsætninger – men hvor går grænsen?
 • 21 April, 2023 - 13:00 to 17:30
  Projektintegreret Mediation (PRIME) er en metode til at forebygge og håndtere konflikter i større bygge- og anlægsprojekter. Dette gøres ved, at der allerede før projektet starter, nedsættes et mediationsteam, som skal bistå projektet med at forebygge og håndtere konflikter. Det er dermed et operativt og proaktivt konfliktløsningsværktøj, der skal sikre, at der altid er fokus på, hvad der i projektets interesse. Konceptet anvendes i nogle af de største infrastrukturprojekter i Norge – med gode erfaringer og resultater til følge.
 • 18 April, 2023 - 15:00 to 16:15
  Jon Stokholm: Højesterets overvejelser vedrørende `business judgment rule´ i sager om bankledelsers ansvar
 • 21 March, 2023 - 14:00 to 16:00
  This seminar is the first in the spring semianr series on Law, Economics and Philosophy
 • 10 March, 2023 - 14:00 to 17:00
  Sted: SPs07 Coloplast Auditorium, Solbjerg Plads 3 - Room SP07, 2000 Frederiksberg
 • 23 November, 2022 - 09:00 to 18:00
  Location: SPs12 Ørsted Aud., CBS Solbjerg Plads, 2000 Frederiksberg
 • 22 November, 2022 - 10:00 to 11:30
  This discussion seminar is part of the MPP and CBS Law seminar series on Law, Economics and Philosophy for the Fall of 2022. The seminar series is jointly organized by Professor Henrik Lando, CBS Law/MPP, Professor WSR Morten Sørensen Thanning, MPP, and External Lecturer Johan Gersel, MPP.
 • 28 October, 2022 - 14:00 to 15:30
  MPP and CBS Law seminar series on Law, Economics and Philosophy Fall 2022. The seminar series is jointly organized by Professor Henrik Lando, CBS Law/MPP, Professor WSR Morten Sørensen Thanning, MPP, and External Lecturer Johan Gersel, MPP.
 • 19 October, 2022 - 10:30 to 18:00
  The Business in Democracy Initiative (BiDEM) aims to understand, challenge and develop fundamental rights concerning information with a multidisciplinary approach. The focus is on the role that businesses play in democratic societies with regard to mediating information and processing personal data.

Pages