CBS Bibliotek i 1930'erne

I jubilæumsåret kigger vi tilbage på de 100 der er gået siden oprettelsen af CBS Bibliotek. Vi er kommet til 1930'erne.

Organisering af samlingen

Gammelt kartotekskort
Gammelt kartotekskort
Tekst om brugen af den alfabetiske katalog
Tekst om brugen af den systematiske katalog
02/03/2022

 

Organisering af samlingerne

Mod slutningen af 20’erne begyndte man at systematisere samlingen og det fortsatte i 30'erne. I undervisningsmateriale fra Handelshøjskolens Bibliotek fik studerende forklaringer på, hvordan de skulle bruge det alfabetiske katalog til at finde bøger, de kendte titlen eller forfatteren på, og det systematiske katalog, hvis de var på udkig efter noget om et emne.

Vi desværre ikke længere de gamle kataloger og kartotekskort - de blev overflødige for mange år siden. Men i den tidligere bibliotekschef Knud Larsens bog om biblioteksorientering, kan man se eksempler på kartotekskort og få den forklaring, som datidens studerende fik, når de skulle lære at bruge biblioteket. I dag kan man lynhurtigt slå bøger, forfattere og emner op i Libsearch, men der var nu noget charme ved de gamle skuffemøbler.

Udover biblioteket var der også et Reklamebibliotek på Handelshøjskolen, som var tilknyttet Instituttet for Salgsorganisation og Reklame. I 30’erne begyndte man at indeksere artikler fra reklametidsskrifterne på Handelshøjskolens Bibliotek, så de var nemmere at genfinde.

Det er også 30’erne at biblioteket begyndte at modtage beretninger og regnskaber fra mange danske virksomheder. Den praksis fortsatte i mange år, som en kilde til virksomhedsinformation, som altid har været flittigt benyttet på CBS Bibliotek. I dag, er det blevet noget nemmere at finde oplysninger om virksomheder i databaser som bl.a. Navne & Numre Erhverv, hvor danske virksomheders regnskaber ligger i pdf-format, og hvor man kan eksportere regnskabstal direkte til Excel.

 

Bibliotekskurser

De første ”bibliotekskurser” omtales i starten af 30’erne og i årsberetningen fra 1932-33 fremgår det at ”De Studerende har af Bibliotekaren faaet gennemgået Haandbiblioteket og de bibliografiske Hjælpemidler”.

De Studerende har af Bibliotekaren faaet gennemgået Haandbiblioteket og de bibliografiske Hjælpemidler

Samarbejdet med andre biblioteker fylder mere og man laver aftaler med biblioteker i udlandet bl.a. med Handelshögskolans Bibliotek i Stockholm om gensidigt udlån. Dem samarbejder vi stadig med, ligesom vi låner bøger og skaffer artikler fra biblioteker i hele verden, når vores brugere efterspørger det.

I 1932 skiftede biblioteket navn til Handelsvidenskabeligt Bibliotek.
 

Boggave fordoblede samlingen

Biblioteket modtog i 1930 en stor boggave på ca. 2500 bøger om økonomi, politik og kulturhistorie. Boggaven fordoblede næsten bibliotekets samling, så der nu var 5500 bøger tilgængelige for brugerne. Bøgerne havde tilhørt Christopher Hage (1848-1930), som var grosserer og finansminister (1901-05). På opfordring af C.F. Tietgen stod han fra 1890’erne og frem for udarbejdelsen af “Haandbog i Handelsvidenskab”, som blev brugt som undervisningsmateriale på Handelshøjskolen. Man kan stadig finde nogle af Christopher Hages bøger i CBS Biblioteks samling og se hans signatur på forsiden. Blandt andet ses hans signatur i klassikeren Principles of Political Economy 6. udg. fra 1869, som blev skrevet af John Stuart Mills i 1848. Christopher Hage skrev desuden en afhandling om John Stuart Mill og vandt en guldmedalje for den. 

Christopher Hage og en af de bøger han donerede til Handelshøjskolens Bibliotek

Foto af titelblad med Hages signatur
Foto: Laurberg, J.R.M. (fotograf, 7.9.1856-26.6.1925) (s.a.). Christopher Hage
 

Flytning til nye lokale

I 1939 flyttede biblioteket og læsesalen til Julius Thomsens Plads 10 og fik ny flot læsesal. Billederne er fundet i Det Kongelige Biblioteks Digitale Samlinger

Gamle fotografier fra Julius Thomsens Plads

Foto: Damgaard, Holger (fotograf, 24.7.1870-15.1.1945) (1935) Handelshøjskolen
Foto: Damgaard, H. (fotograf, 24.7.1870-15.1.1945) (1900-1945) Julius Thomsens Plads

 

Følgende kilder er benyttet til denne artikel:  

Årsberetninger fra Handelshøjskolen. (1930-1939) Find dem i Libsearch 

Jacobsen, K., & Ravn Sørensen, A. (2017). CBS gennem 100 år. (1. udgave. 1. oplag.). Historika. Find den i Libsearch

Larsen, Knud (1943). Biblioteksorientering for Handelshøjskolens studerende. Einar Harcks Forlag.

Anschutz, R. Paul (2021, May 16). John Stuart Mill. Encyclopedia Britannica. https://www.britannica.com/biography/John-Stuart-Mill

Christopher Hage. (2019, June 7). Wikipedia. https://da.wikipedia.org/wiki/Christopher_Hage

 

Læs også:
CBS Bibliotek bliver 100 år (om starten i 1920’erne)
CBS Bibliotek i 1930'erne 
CBS Bibliotek i 1940'erne 
CBS Bibliotek i 1950'erne 
CBS Bibliotek i 1960'erne 
CBS Bibliotek i 1970'erne 
CBS Bibliotek i 1980'erne 
CBS Bibliotek i 1990'erne 
CBS Bibliotek i 2000'erne

Sidst opdateret: CBS Library // 19/01/2023