Julie

Mød Julie, en studerede på Økonomisk markedsføring.

Hvorfor valgte jeg min uddannelse (og CBS)?
Jeg er norsk, men hadde lyst til å studere noe i utlandet som sikret meg muligheter innen ulike bransjer og stillinger. CBS er en god skole med internasjonal anerkjennelse, samtidig som det ikke er for langt «hjemmefra». Jeg studerte først en bachelor i HA Almen, hvor jeg fant ut at jeg setter pris på en kombinasjon av det kvalitative og kvantitative, med fokus på virksomhetsstrategi og kundeadferd. På Økonomisk Markedsføring er det en «bred» tilnærming til markedsføringens rolle som del av en større virksomhetsstrategi, hvilket vektet mye da jeg valgte kandidat.

Hvad er det bedste ved min uddannelse?
Det beste med Økonomisk Markedsføring er at du får mulighet til å jobbe med mange spennende cases, både individuelt og i gruppe, fra ulike perspektiver. I et av fagene dro vi på bedriftsbesøk til både Tivoli og Coop Danmark, i andre fag fikk vi besøk fra gjesteforelesere med relevant kompetanse fra arbeidslivet. Jeg synes generelt vi har fått god veiledning i forkant av eksamener og de fleste underviserne er flinke til å formidle. I tillegg setter jeg pris på at det er full frihet til å spesialisere seg i det andre året på kandidaten. 

Hvordan oplever jeg den faglige niveauforskel mellem min bachelor- og kandidatuddannelse?
Det er selvfølgelig en nivåforskjell fra bachelor til kandidat, spesielt når det kommer til mengden litteratur som inngår i pensum og tilgangen man har til metode. Det har sannsynligvis vært en fordel å allerede ha studert 3 år på CBS, fordi man er vant med systemet og eksamensformene. Jeg tror mange velger kandidat ut fra personlig interesse og den erfaring man allerede har opparbeidet seg fra bachelor. Det gjorde jeg, og opplevde det som en positiv overgang fordi jeg fikk studere noe jeg interesserte meg spesielt for. 

Hvad er de største udfordringer på min uddannelse?
Den største utfordringen har helt klart vært å henge med på alle tidsfrister, samtidig som man balanserer det med fritid og sosialt liv. Det er til tider svært mye å gjøre, og noen av eksamenene ligger tett på hverandre. I den forbindelse kan det være vanskelig å prioritere hvor det er mest viktig å legge inn innsats. Jeg tror dette er utfordringer som gjelder livet generelt, og som ikke er forbeholdt studenter fra CBS. Jeg har erfart at det viktigste er å finne en studieteknikk som fungerer for seg selv, og ellers bare gjøre sitt beste.

Hvad ville jeg gerne have vidst, inden jeg startede på studiet?
At det kom til å gå fint! På bachelor opplevde jeg flere ganger både stress og angst i forkant av eksamener. Jeg syntes det var utfordrende å vurdere hvor mye som var forventet, samtidig som jeg så hvor flinke og flittige mine medstudenter var. Med tiden har jeg erfart at det ikke var noe å frykte. Det viktigste er å gjøre sitt beste, finne en personlig studieteknikk, samt velge en studieretning man synes er spennende. Hvis man gjør dette, så kommer resultatene av seg selv.

Hvad vil jeg gerne efter mit studie?
Godt spørsmål - det prøver jeg å finne ut av! I det andre studieåret av kandidaten har jeg valgt å spesialisere meg innen sirkulærøkonomi, bærekraft og strategi. Dette har vært helt utrolig givende, og gitt kompetanser som jeg ser for meg å benytte i fremtidig karriere. Fordelen med en utdannelse fra CBS er at det er mange muligheter etter studiet. Jeg har et åpent sinn når det kommer til stilling og bransje, men har som intensjon å på en eller annen måte bidra i den bærekraftige omstillingen.

Hvis jeg kunne give mig selv et godt råd, inden jeg startede...
Så ville jeg rådet meg selv til å velge fag og studieretning ut fra personlig interesse og «hjertet». Jeg har i lang tid visst at jeg interesserer meg for og er engasjert i bærekraft. Ved å velge fag og spesialisering innen dette har studielivet vært en fornøyelse, hvilket også har gjenspeilet seg i resultater. Alle har ulike interesser, ferdigheter og måter å studere på. Hvis jeg kunne gått tilbake i tid, ville jeg gjerne fortalt meg selv at det er helt trygt og alltid det beste å lytte til seg selv.

Sidst opdateret: Web editor - Student Communications // 03/05/2023