Anne

Mød Anne, en studerede på Økonomisk markedsføring.

Hvorfor valgte jeg min uddannelse (og CBS)?
Jeg valgte CBS grundet dets omdømme som en god business school, og fordi jeg har mange venner og bekendte, der har talt godt om skolen. Jeg valgte Økonomisk Markedsføring, da jeg vidste, jeg ville læse marketing, men også var interesseret i dataanalyse og det mere kvantitative aspekt af marketing. Jeg synes, at fagsammensætningen på CBS er optimal, da den favner bredt omkring marketing, og også har et højt fokus på strategi og generel virksomhedsforståelse. Derudover havde jeg fået fortalt, at Økonomisk Markedsføring er meget anerkendt i erhvervslivet, som helt klart også talte op. 

Hvad er det bedste ved min uddannelse?
Økonomisk Markedsføring giver en rigtigt god forståelse for dataindsamling- og analyse – både kvalitativt og kvantitativt, som jeg finder virkeligt brugbart og nyttigt ude i erhvervslivet. Det skaber en solid forståelse for at kunne identificere markedsudfordringer, analysere og måle på disse samt træffe strategiske beslutninger baseret på fakta. Derudover giver Økonomisk Markedsføring et holistisk syn på marketing, der også indebærer at måle på omkostninger og resultater af aktiviteter i relation til virksomhedens vækst.

Hvordan oplever jeg den faglige niveauforskel mellem min bachelor- og kandidatuddannelse?
På bacheloren var jeg vant til at få givet en slags 'skabelon' til større opgaver og eksaminer, der beskrev fremgangsmåden til en vis grad. På kandidaten forventes det, at man selv har indsamlet værktøjer nok til at kunne opstille stuktur og tilgang til at løse opgaven. Det krævede lidt tilvænning, men det var også virkeligt fedt og givende selv at have indflydelse på casens udformning fra start til slut. Generelt synes jeg, at det faglige niveau var passende, og jeg oplevede en flydende overgang fra bachelor til kandidat.Hvad er de største udfordringer på min uddannelse?
Som kandidatstuderende får man hurtigt mange bolde i luften: Studiet, et studiejob, diverse organisationer og klubber, venner, træning, osv. Det kræver en god portion time management at få styr på sin tid og sine prioriteter. Man kan hurtigt komme til at miste overblikket i travle eksamensperioder, og det er derfor vigtigt at finde en måde at holde styr på sine aftaler og prioriteter. Jeg bruger selv en online kalender, som jeg nøje følger, for at finde tid til det hele.

Hvad ville jeg gerne have vidst, inden jeg startede på studiet?
Jeg ville gerne have fortalt mig selv, at jeg ikke skulle være nervøs for at begynde på Økonomisk Markedsføring, selvom jeg ikke kendte nogen i forvejen. Økonomisk Markedsføring var ikke den naturlige overbygning fra min bachelor, og derfor valgte ingen af mine veninder og studiekammerater den. Jeg var nervøs for, om alle de andre kendte hinanden på forhånd, og om det kunne blive en udfordring for mig. Tværtimod mødte jeg nogle af mine nu tætteste veninder, og jeg fandt lynhurtigt en studiegruppe også. Man skal altså ikke være nervøs for at vælge en anden kandidat end ens venner.

Hvad vil jeg gerne efter mit studie?
Bæredygtighed er min store passion, og efter sommerferien begynder jeg i en stilling som konsulent inden for bæredygtig strategi og rådgivning. Min baggrund i marketing har givet mig et kommercielt og virksomhedsnært syn på bæredygtighed, som jeg synes supplerer min minorgrad i Sustainable Business rigtigt godt og giver mig et godt udgangspunkt for min fremtidige karriere. Jeg har derudover altid haft en høj interesse for strategi og glæder mig til at kunne tage min erfaring fra CBS med videre i erhvervslivet. 

Hvis jeg kunne give mig selv et godt råd, inden jeg startede...
Mit bedste råd er at fokusere på at opbygge dit netværk – både socialt og professionelt. CBS tilbyder en lang række af muligheder for at netværke med professorer, medstuderende og professionelle i erhvervslivet. Join klubber, deltag i events og i gruppeprojekter for at møde nye og spændende mennesker, der også kan vise sig at være værdifulde i din videre karriere. Det har været enormt givende for mig at fokusere på at udvide mit netværk igennem min kandidat, så det råd vil jeg gerne videregive.

Sidst opdateret: Web editor - Student Communications // 03/05/2023