Tvivlsom skattepræmie går til Danmark

Nyheder

Danmark har for nylig fået den »præmie« af OECD for at være det første land, hvor skatteindtægterne nu er over 50 procent af bruttonationalproduktet. Det er lykkedes den danske stat, mens landet slet ikke er kommet ud af krisen, at forøge skatteindkomsterne så meget, at vi nu betaler 53 procent af al indkomst tjent til Danmark i skat, skriver Niels Westergård-Nielsen, professor, ph.d. CBS, i en kronik i Berlingske Tidende.

 
04/01/2016

Lav vækst i BNP samtidig med stigende offentlige udgifter vil give en høj skatteandel af BNP, men det er ikke hovedforklaringen, for andre europæiske lande gør det bedre. Hvis man kigger på den samlede økonomi målt ved bruttonationalproduktet i faste prisers udvikling siden 2007, står Danmark til at have tabt ca. seks procent af sit BNP. Island og Irland ses at have mistet mindre end Danmark til trods for deres større gældsbyrder, og Storbritannien ses i 2014 at være på niveau med situationen før krisen. Tyskland har vundet ved at have haft fem procent vækst over 2007.

I en kronik fra Berlingske Tidende, skriver Niels Westergård-Nielsen, hvorfor at det er dybt bekymrende, at Danmark i en fortsat kritisk situation kan have så store skatter i forhold til BNP. Et af problemerne i den danske økonomi er stadig, at forbruget ikke er kommet i gang endnu. En af årsagerne til, at det er så vanskeligt at få den danske økonomi i gang igen, er at borgerne og navnlig virksomhederne fortsat bliver sat til at polstre både Stat og banker ved at skulle betale høje skatter og store renter  og afdrage lån.

Læs hele kronikken fra Berlingske Tidende her:
Ny, kedelig skattepræmie kan kvæle opsvinget, inden det får begyndt
Niels Westergård-Nielsen, december 2015

Sidst opdateret: Centre for Owner-Managed Businesses // 08/10/2019