Team


Rob Gleasure

Rob Gleasure er lektor ved Institut for Digitalisering på Copenhagen Business School. Han modtog sin ph.d. fra University College Cork i 2013, og hans interesser omfatter crowds/online communities, distribueret samarbejde, design og neuroIS. Rob anvender en række kvalitative og kvantitative metoder og er især interesseret i at udforske, hvordan systemer kan designes til at udnytte intuition og interpersonel læring til socialt gode.
E-mail: rg.digi@cbs.dk

Andreas Blicher

Andreas Blicher er postdoc ved Institut for Digitalisering på Copenhagen Business School. Han har en ph.d. i psykologi fra Københavns Universitet. Hans ph.d. bygger bro mellem områderne kognitiv og klinisk psykologi og fokuserer på mekanismerne for selektiv opmærksomhed ved angst og depression. Hans nuværende forskning undersøger samspillet mellem informationssystemer og følelsesmæssig smitte ved hjælp af biosensorer og eye-tracking teknologi.
E-mail: abs.digi@cbs.dk

Maylis Saigot

Maylis Saigot er ph.d.-stipendiat ved Institut for Digitalisering på Copenhagen Business School. Hendes nuværende forskning fokuserer på fremkomsten af kollektive stemninger under online teamsamarbejde og de teknologiske funktioner, der medierer dette fænomen. Hun bruger en række forskellige forskningsmetoder, herunder laboratorie- og onlineeksperimenter. Mere bredt omfatter hendes interesser teamsamarbejde, neuroIS, organisatorisk UX og designvidenskab.
E-mail: msa.digi@cbs.dk

Ioanna Constantiou

Ioanna Constantiou er professor med særlige ansvarsområder ved Institut for Digitalisering på Copenhagen Business School. Hendes primære forskningsområder er big data og strategifremstilling i de digitale miljøer, forretningsanalyse og organisatorisk beslutningstagning, deleøkonomi, nye forretningsmodeller og socioøkonomiske påvirkninger, brugeradfærd på digitale produkt- og servicemarkeder og strategifremstilling i digitale økosystemer og platforme.
E-mail: ic.digi@cbs.dk

Sidst opdateret: Department of Digitalization // 18/08/2022