Projekter og publikationer

NeuroLab er i gang med flere forskningsprojekter, hvoraf flere er anført nedenfor. Hvert af disse projekter fokuserer på forskellige domæner, hvor hjerne, adfærd og digitale værktøjer interagerer på nye måder.

Projekter

Læs mere detaljerede beskrivelser om igangværende projekter hos NeuroLab nedenfor

Mood Synchronicity

Mood synchronicity er et nyt koncept, som vi definerer for at udforske, hvordan kommunikationsmedier transmitterer affektive tilstande fra et individ til et andet. Med udgangspunkt i dette nye koncept har dette projekt til formål at udforske, hvordan fælles humør påvirker forskellige typer af samarbejdsopgaver. Mere specifikt undersøger projektet, hvordan karakteristika ved forskellige kommunikationsmedier medierer forholdet mellem fælles humør og koordineret adfærd. Dette projekt indeholder flere individuelle undersøgelser lige fra teoretiske, til big data-drevne, til laboratoriebaserede.

Online Altruisme

Dette projekt undersøger, hvilke typer af emotionel og social information, der kan kommunikeres ved hjælp af fundraising-kampagner på crowdfunding-platforme for at påvirke potentielle donorer. Mere specifikt undersøger projektet, hvordan forskellige typer af crowdfunding-kampagnebilleder påvirker kræftrelaterede online donationer. Dette projekt kombinerer også flere metoder, herunder laboratorieforsøg, online eksperimenter og økonometri.

Techno-Cognitive Adaption

Når individer interagerer med digitale teknologier, tilpasses løbende både adfærd samt deres bevidsthed om forskellige teknologiske muligheder. Projektet undersøger de typer af kognitive ændringer, der sammenfalder med de adfærdsmæssige og teknologiske tilpasninger.

Online Dating

Online dating er blevet en vigtig måde for individer at mødes samt det at forme nye relationer. Dette projekt undersøger designet af teknologier og de valg brugerne træffer.

Grøn Fremtid

Bæredygtigt forbrug er en vigtig måde for forbrugerne at kontrollere deres indflydelse på miljøet men også det at skabe markedspres så firmaer i højere grad tilbyder bæredygtige produkter. Projektet undersøger forbrugerenes reaktioner på grønne alternativer tværs af en række online sammenhænge.

AI og Fake News

Individer er ofte afhængige af billeder for at underbygge omstridte påstande online. Dette er karakteriseret ved det velkendte udtryk, "Pictures, or it didn’t happen". AI har som bekendt gjort det muligt at skabe billeder. Dette forskningsområde undersøger netop den opfattede troværdighed af nyhedsoverskrifter, når de præsenteres med generative AI-billeder.

Sociale medier og selværd

Sociale medieplatforme opfordrer ofte individer til at skabe socialt ideelle, men i sidste ende urealistiske onlineprofiler. Profiler, som overdriver kreatørens lykke og velstand. Denne forskning undersøger virkningen, når forbrugere ser sådant indhold på sociale medier

 

Publikationer

Retreat, Vienna. Kensy Tziatziou, A., & Gleasure, R. (2024). How women’s engagement with Instagram posts that use edited images impacts their self-esteem and body perception. NeuroIS Retreat, Vienna.

Lie Duestad, L., Celine Foss, H., Toth, J., & Gleasure, R. (2024). Pictures or it didn’t happen! How the use of the Generative AI images impacts the perceived believability of news headlines. NeuroIS Retreat, Vienna.

Saigot, M., Gleasure, R., & Constantiou, I. (2023). Understanding the Affective Layer of Online Collaboration: Toward a Media Affectivity Theory. Academy of Management, Boston. 

Saigot, M., Gleasure, R., Constantiou, I., & Blicher, A. (2023). Media Naturalness, Emotion Contagion, and Creativity: A Laboratory Experiment among Dyads. NeuroIS Retreat 2023.

Alashoor, T., Blicher, A., & Gleasure, R. (2023). Take a Deep Breath and Tell Me All About It: An Experimental Study on the Effect of Breathing on Privacy Decisions. NeuroIS Retreat 2023.

Saigot, M., Gleasure, R., Constantiou, I., & Blicher, A. (2023). In or out of sync? A Psychophysiological Approach to Digital Collaboration. Social & Affective Neuroscience Society (SANS) 2023.

Blicher, A., Gleasure, R., Constantiou, I., & Clement, J. (2022). The Emotional Impact of Pictures when Crowdfunding for Healthcare: An Experimental Study. In: Proceedings of the 43rd International Conference on Information Systems (ICIS): Digitization for the Next Generation.

Blicher, A., Gleasure, R., Constantiou, I., & Clement, J. (2022). Getting to Grips with Online Altruism by Combining Quasi-Experiments and Controlled Experiments. Workshop on Information Systems and Economics 2022.

Saigot, M. (2022). Leveraging Affective Friction to Improve Online Creative Collaboration: An Experimental Design. In: Information Systems and Neuroscience - NeuroIS Retreat 2022: Conference Proceedings.

Blicher, A., Gleasure, R., Constantiou, I., & Clement, J. (2022). How Does the Content of Crowdfunding Campaign Pictures Impact Donations for Cancer Treatment. In: Information Systems and Neuroscience - NeuroIS Retreat 2022: Conference Proceedings.

 

Sidst opdateret: Department of Digitalization // 27/06/2024