Projekter og publikationer

Vi arbejder med en vifte af forskellige emner, både grundforskning indenfor de kognitive videnskaber og anvendt forskning som trækker på viden fra samme felt. Vi integrerer for eksempel viden om tekstforståelse og visuel kommunikation i forskning i afkodning af fødevareemballager, og viden om tekstforståelse og øjenbevægelser i forskning om informationsprocessering hos bankansatte.

Fairspeak

Fairspeakgruppen undersøger produkt-til-forbruger kommunikation på nationale og globale markeder, både med henblik på kommercielle effekter og kommunikativ fairness (i samarbejde med forskere fra CBS Institut for Afsætningsøkonomi og Juridisk Institut samt DTU og Lunds Universitet). Fairspeakprojektet fokuserede specfikt på hvordan forbrugere afkoder de forskellige typer information der optræder på fødevareemballager og sætter det i relation til teorier om sprogprocessering og visuel kommunikation. Den type information er relevant på fysiske indkøbsture i supermarkeder, men også når man sammenligner produkter og services på nettet eller når man vælger håndkøbsmedicin. Gruppens publikationer inkluderer f.eks.

 • Sørensen, H. S., Holm, L., Møgelvang-Hansen, P., Barratt, D., Qvistgaard, F., & Smith, V. (2013). Consumer understanding of food labels: Toward a generic tool for identifying the average consumer. The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research, 23(3), 291-304.
 • Smith, V., Barratt, D., & Zlatev, J. (2014). Unpacking noun-noun compounds: Interpreting novel and conventional food names in isolation and on food labels. Cognitive Linguistics, 25(1), 99-147.
 • Smith, V., Barratt, D., & Sørensen, H. S. (2015). Do natural pictures mean natural tastes? Assessing visual semantics experimentally. Cognitive Semiotics, 8(1), 53-86.

 

Visuel kommunikation

Visuel kommunikation er et centralt forskningsområde i CogLab, se f.eks. følgende publikationer:

 • Barratt, D., & Bundesen, C. (2012). Attentional capture by emotional faces is contingent on attentional control settings. Cognition and Emotion, 26(7), 1223-1237.
 • Barratt, D., Rédei, A., Innes-Ker, Å., & van de Weijer, J. (2016). Does the Kuleshov effect really exist? Revisiting a classic film experiment on facial expressions and emotional contexts. Perception, 45(8), 847-874.

 

Global English Business Communication (GEBCom)

GEBCom gruppen undersøger hvilke konsekvenser det har når folk med andre modersmål bruger engelsk som lingua franca i international forretningssammenhæng og i firmaer og organisationer der opererer på tværs af nationale og kulturelle grænser. Se mere på GEBComs hjemmeside.

 

Bankrådgiveres informationsprocessering

Vi undersøger hvordan bankrådgiveres informationsprocessering og beslutningstagning ved hjælp af eyetracking for at undersøge hvilke typer inforamtion bliver brugt når bankrådgiver skal beslutte om de vil bevilge et lån til et firma eller ej. Undersøgelsen er et samarbejde mellem CogLab/Laura Winther Balling og Nina Sormunen (CBS), Tuukka Järvinen (Vaasa Universitet) og Emma-Riikka Myllymäki (Aalto Universitet). De foreløbige resultater blev præsenteret ved 16th Nordic Accounting Conference at CBS.

 

Skriveråd og tekstprocessering

Vi undersøger hvordan de skriveråd der typisk gives i skriveguides og sprogpolitikker, faktisk påvirker tekstforståelse. Se nærmere i følgende udgivelser:

 • Balling, L.W. 2013. Does good writing mean good reading? An eye-tracking investigation of the effect of writing advice on reading. Fachsprache, 35, pp. 2-23.
 • Balling, L.W. 2013. Sprogpolitik malt i millisekunder. Nyt fra Sprognævnet, 2013/3, pp. 4-8.
 • Balling, L.W. Writing Advice and Reading Comprehension: Two Different Issues? To appear in Journal of Technical Writing and Communication.

 

Ords følelsesmæssige associationer på første- og andetsprog

Vi undersøger hvordan ords følelsesmæssige associationer påvriker øjenbevægelser ved læsning af både førstesprog og andetsprog. Det belyser forskellene mellem første- og fremmedsprog og er vigtigt at overveje i forhold til markeds- og anden kommunikation der går på tværs af første- og fremmedsprog. Dette er et samarbejde mellem Caroline Lehr (University College London) og CogLab/Laura Winther Balling.

 

Eksempler på studerendes projekter i CogLab

 • Louise Pram Nielsen (2015). Knowledge dissemination based on terminological ontologies: Using eye tracking to further user interface design. Ph.D. thesis, CBS.
 • Mathias Bak, Scott Henry, Lanyang Li, Jaquelyn Parker, Jessica Tsai, & Yifan Wang (2015). Effects of cultural differences in survey design. Web Interaction Design and Communication using Social Media. BA elective, BA in Intercultural Market Studies, CBS.
 • Marianne Delattre (2016). How does visual complexity influence the memorization process? BA project, exchange student. Grenoble School of Management, France.
 • Jeanette Søs Nielsen (2016). The use of persuasive strategies in campaign posters for organ donation. BA project, BA in Intercultural Market Studies, CBS.
 • Saner Christopher Karabulut & Mikael Hansen (2016). Coca Cola going green. BA project, BA in Intercultural Market Studies, CBS.
 • Sveinung F. Krågeland & Tor Magnus Breivik (2016). Anchoring in International Business. An Experimental Study of Debiasing the Anchoring Effect. Master thesis, Msc International Business. An investigation of the anchoring effect using eye-tracking, showing that the anchoring effect (lower before-prices making people more likely to buy a product on sale) can be reduced using a debiasing intervention and that this also shows up in eye movements.
 • Andrea Ciceri (2016). Using consumer neuroscience to determine the importance of wine label attributes. Ph.D. thesis, visiting student. University of Milan, Italy.

Kontakt CogLab

Laboratorieleder Laura Winther Balling

Copenhagen Business School
Dalgas Have 15, 2C.004
DK-2000 Frederiksberg

Tlf.: +45 3815 3180
E-mail: lwb.ibc@cbs.dk