Faciliteter og brug

CogLab stiller udstyr og ekspertise til rådighed for forskning internt og eksternt.

Eyetracking

CogLab har to separate eyetrackerrum. I det ene har vi en Eyelink 1000 eyetracker, som med høj sampling rate og præcision er god til at undersøge øjenbevægelser i høj detaljeringsgrad. I det andet har vi en SMI iView X RED, en remote eyetracker som optager øjenbevægelser hurtigt og diskret. Vi har også adgang til en Tobii T120 eyetracker som har et meget intuitivt interface. Eyetrackere kan bruges til at undersøge afkodning af tekster og billeder eller kombinationer af dem, f.eks.

  • læsning: hvordan sprogbrugere afkoder ord, sætninger, tekster
  • afkodning af visuelle stimuli: hvor og hvor længe fokuserer brugere på billeder
  • afkodning af fødevareemballage: hvordan afkoder forbrugerne emballage, hvordan spiller de forskellige elementer sammen
  • usability undersøgelser af websider: hvordan navigerer brugere på websider


Computere og software til eksperimenter

Vi har fire stationære computere og mulighed for opstilling af bærbare. Her kan vi køre eksperimenter med præsentation af mange forskellige typer stimuli, både tekst, lyd og billeder, og registrere respons og responstid, give feedback etc. i programmerne DMDX og E-Prime. Desuden har vi Translog-II som registrerer hvilke taster en bruger trykker på og hvornår under skrivning og oversættelse, og dermed giver et billede af den dynamiske proces. Translog kan også integreres med samtidig eyetracking.

AV-optagelser af interaktion

Vi har et rum til optagelse af interviews, fokusgrupper og samtaler, med tre GoPro Hero3 kameraer og digital lydoptager. Optagelserne kan f.eks. transskriberes i CLAN.

Lydoptagelser i lydisoleret rum

CogLab har adgang til et lydisoleret rum som kan bruges til lydoptagelser af højeste akustiske kvalitet. Rummet og det tilhørende udstyr er ideelt til forskningsformål, men kan også bruges i andre øjemed.

Forsøgsdesign og statistik

Vi tilbyder vejledning statistisk design og analyse i R og SPSS.

Måder at bruge CogLab

CogLab's udstyr er tilgængeligt for forskere på CBS og andre institutioner, såvel som for erhvervslivet. Vi har tre modeller for brug af udstyret:

  1. Det er som udgangspunkt gratis at låne udstyret. Vi viser hvordan det fungerer, men kan ikke give omfattende support.

Hvis man har brug for mere omfattende support, hjælp med at køre eksperimenter og med design og analyse, er det også muligt:

  1. hvis de indsamlede data kan indgå i artikler hvor forskere ved CogLab fungerer som medforfattere, eller hvis dataene kan bruges i CogLab's forskeres egne publikationer. Omfanget af samarbejde og medforfatterskab afhænger af forskningsinteresser.
  2. ved betaling for den tid ansatte ved CogLab bruger.

De præcise detaljer aftales nærmere for det konkrete tilfælde.
 

Kontakt laboratorieleder Laura Winther Balling for at få mere at vide.
 

Kontakt CogLab

Laboratorieleder Laura Winther Balling


Copenhagen Business School
Dalgas Have 15, 2C.004
DK-2000 Frederiksberg

Tlf.: +45 3815 3180
E-mail: lwb.ibc@cbs.dk