CogLab

CogLab er MSC’s faciliteter til eksperimentel og anden kvantitativ forskning. CogLab har en dobbelt funktion som laboratorium til eksperimenter der undersøger brugeres kognitive processer, og som center for forskningsmetoder som tilbyder kurser og vejledning i kvantitative metoder og statistik.

CogLab er MSCs faciliteter til eksperimentel og anden kvantitativ forskning. Instituttets forskning drejer sig blandt andet om interkulturelle, intersproglige og kommunikationsteknologiske muligheder og udfordringer i professionel kommunikation. I CogLab anvender vi eksperimentelle og andre kvantitative metoder til at undersøge disse problemstillinger. Vi arbejder især med de kognitive processer der er involveret i sproglig og visuel kommunikation, særligt i kommunikationen mellem organisationer og deres ansatte, brugere og forbrugere. Vi bruger ord, tekster, film og multimodale objekter (f.eks. fødevareemballage) som stimuli og korrekthed, rating skalaer, reaktionstid og øjenbevægelser som indirekte målinger af brugeres kognitive processer. Logikken bag eksperimenterne er at reaktionstider og øjenbevægelser siger noget om kognitive processer, reaktioner og følelser som kan være automatiserede eller ubevidste og derfor svære at undersøge på andre måder. Vi arbejder både med forskere fra MSC og andre institutter på CBS og med eksterne interessenter. Se mere om vores eksisterende forskning her.

Vi har hjemme i Dalgas Have 2C.004 hvor vi fire computere med eksperimentel software (til stimuluspræsentation og optagelse af response), to rum med eyetrackere (til måling af øjenbevægelser når brugere ser på en skærm), et rum til AV-optagelser (af interaktion, interviews og fokusgrupper) og et lydisoleret rum til optagelser af høj akustisk kvalitet. Udover de fysiske faciliteter og hjælp til at bruge dem tilbyder vi vejledning i undersøgelsesdesigns, både til eksperimenter og andre kvantitative undersøgelser, f.eks. spørgeskemaundersøgelser. Desuden vejleder og underviser vi i statistik for både uerfarne og mere erfarne brugere.

Se mere om vores faciliteter her eller kontakt laboratorieleder Daniel Barratt.

Kontakt CogLab

Laboratorieleder Daniel Barratt

Copenhagen Business School
Dalgas Have 15, 2C.004
DK-2000 Frederiksberg

Tlf.: +45 3815 3180
E-mail: coglab.msc@cbs.dk