Lise Kingo – forretningskvinde af sind og humanist af hjerte

CBS har udnævnt Lise Kingo – CEO og Executive Director af United Nations Global Compact, tidligere koncerndirektør i Novo Nordisk og HD fra CBS i 1992 – til årets Æresalumne 2018. Lise Kingo tildeles hædersbevisningen på grund af hendes ledelsesværdier og virke inden for Corporate Social Responsibility gennem hendes flotte karriere, der har gjort hende til rollemodel som dansker i en international topstilling.

19/02/2018

Lise Kingo

- Lise Kingo er en af de alumner, vi er særligt stolte af. Hun er en rollemodel, ikke bare som kvinde og dansker i en international topstilling, men i kraft af de ledelsesværdier hun repræsenterer. Hun har gennem sin karriere arbejdet i krydsfeltet mellem social responsibility og ledelse, som også er centralt for CBS’ værdier i dag. Så vi er meget glade for, at Lise Kingo vil modtage vores udnævnelse som CBS Æresalumne 2018, siger rektor Per Holten-Andersen om udnævnelsen.

Lise Kingo har siden 2015 været CEO og Executive Director af United Nations Global Compact og forestår arbejdet med erhvervslivets medansvar for at opnå FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling inden 2030. Tidligere i Danmark har hun ikke kun arbejdet med CSR i Novo Nordisk, hun var også formand for Rådet for Samfundsansvar under Erhvervsstyrelsen (2012-15) og har i forbindelse med sit virke haft meget at gøre med CBS’ forsknings- og uddannelsesmiljø inden for Corporate Social Responsibility (CSR).

- Udnævnelsen til CBS Æresalumne betyder meget for mig. Det er en meget stor ære og et stort privilegie at blive tildelt en så stor anerkendelse af min tidligere læreanstalt, særligt og især da CBS udviser et så stort engagement i CSR. Jeg glæder mig til at komme og tage imod udnævnelsen og være key note speaker til CBS Alumni Day i maj, kvitterer Lise Kingo, der gerne argumenterer for vigtigheden af at uddanne sig inden for flere faglige discipliner med henblik på at gøre en forskel i verden. 

Humanistiske principper for god forretningsdrift

Det er ikke hyppige skift, der har karakteriseret æresalumnens levnedsforløb, det er snarere markante. Det gælder hendes uddannelse, hvor hun efter to humanistiske bachelorgrader – én i Oldtidskundskab fra Syddansk Universitet og én i Religionsvidenskab fra Århus Universitet – sideløbende med sit første rigtige job som reklamekoordinator i JP Marketing tog en HD i Afsætningsøkonomi på CBS, der dengang ’blot’ hed Handelshøjskolen i København.

- Det humanistiske område – hvordan religion og de græske og romerske kulturer ligger til grund for vores normer, værdier og principper – har altid haft min store interesse. Men det stod mig hurtigt klart, at hvis jeg skulle have et tilfredsstillende arbejde, så skulle det være i erhvervslivet. Så jeg gik hurtigt i gang med en HD ved siden af mit fuldtidsarbejde i et reklamebureau, fortæller Lise Kingo og tilføjer:

- Men det er de humanistiske værdier og principper, der sammen med mine ambitioner, har drevet mig frem gennem karrieren. Jeg har næsten hele vejen igennem arbejdet for at sikre såvel bæredygtighed og social ansvarlighed som god og profitabel forretningsdrift – og gerne gjort det ene til en forudsætning for det andet. 

De få men markante skift gælder også i karrieren, hvor Lise Kingos cv på LinkedIn kun byder på tre arbejdspladser – JP Marketing, Novo Nordisk og United Nations. Sideløbende er det blevet til yderligere to uddannelser, en MSc in Responsibility and Business Practice fra Bath University og et Corporate Governance certifikat fra INSEAD, der klart illustrerer både hendes engagement i CSR og hendes ambitiøse ønske om hele tiden at dygtiggøre sig.

Den lange udviklingsrejse med Novo Nordisk

Lise Kingo startede sin rejse i og med Novo Nordisk som barselsvikar i Novo Industris enzymdivision, i dag Novozymes’ reklameafdeling. Hun gjorde et godt indtryk og blev fastansat, og efter et par år blev hun tilbudt at blive afdelingsleder for en ny afdeling, der skulle arbejde med bæredygtighed og publicere koncernens første miljørapport. 

Det blev et mønster, hvor Lise Kingo blev tilbudt nye udfordringer og mere ansvar i Novo Nordisk stort set hvert tredje år. Først blev hun tilbudt stillingen som miljøchef, hvor hun også blev ansvarlig for den tekniske miljøafdeling, og siden stillingen som direktør for Stakeholder Relations, hvor hun fik ansvar for miljø, arbejdsmiljø, HR og kommunikation. 

Efter endnu tre år blev Lise Kingo så tilbudt stillingen som koncerndirektør med ansvar for Corporate Relations, som hun bestred i 12 år, med kvalitet og intern revision som yderligere ansvarsområder.

- Det var helt fantastisk at være med i det ’dream team’, der fra 2002 tog Novo fra at være en stor dansk eksportvirksomhed til at blive så stærk en global koncern, der havde succes ikke bare økonomisk, men også socialt og miljømæssigt. En helt fantastisk rejse, siger den tidligere koncerndirektør.  

Corporate Social Responsibility fra første færd i Novo

Lise Kingos arbejde med CSR startede allerede i Novo Industris enzymdivision, hvor virksomheden så både helt klare risici i den voksende miljøbevidsthed og muligheder for at sætte deres produkter i spil for at løse miljøproblemer.

- Jeg har altid ment, at ansvarlig forretning er god forretning. Men når man arbejder i en virksomhed, kan man kun komme igennem med nye tilgange og tankesæt, hvis de har noget at gøre med forretningen og samtidig gavner den, bemærker Lise Kingo og påpeger:

- Jeg er meget stolt af, hvordan Novo Nordisk skabte sin succes ved at gøre det til en langsigtet holistisk forretningsstrategi at tænke miljø, mennesker og etik med i alt, som virksomheden gør. Vores arbejde med den tredobbelte bundline var en meget ny tankegang i 90’erne, der gjorde Novo til foregangsvirksomhed og rollemodel for en tilgang, der i dag har vundet meget stor udbredelse i erhvervslivet.

Til New York med tre bundlinjer i diplomattasken

Et ønske, der ikke lod sig indfri gennem de 26 år i Novo Nordisk, var at komme til at arbejde udenlands, selv om det var på tale flere gange. Selv om Lise Kingo har arbejdet globalt i 25 år, har hun aldrig arbejdet og levet i udlandet. Så da muligheden for at komme til New York og arbejde for at fremme CSR på verdensplan, var det utænkeligt ikke at gribe chancen.

- Da jeg blev tilbudt stillingen som CEO og Executive Director for United Nations Global Compact, var jeg på et sted, i en tidslomme i mit liv, hvor det var muligt at tage imod dette fabelagtige tilbud: min søn studerende i Amsterdam, mine forældre er sunde og raske, og min mand har egen virksomhed og en god direktør for virksomheden, så han ikke behøver at være til stede hele tiden. Så alting passede bare perfekt, fortæller Lise Kingo og fortsætter om sit nye liv i New York:

- Det er fantastisk at bo i New York, og United Nations er et utroligt spændende miljø at bevæge sig rundt i. Jeg har altid haft en drøm om at blive diplomat. Det er jeg nu og agerer i det miljø. Det er spændende og krævende at lære den nye disciplin, det er at være diplomat og politiker, og det er meget givende at gøre det for at fremme en dagsorden, jeg betragter som afgørende vigtig for os alle. 

Skub på FN’s 17 verdensmål og erhvervslivets medansvar

FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling er en del af FN’s 2030-agenda om at komme sult og fattigdom til livs. United Nations Global Compact, som Lise Kingo er blevet CEO og Executive Director for, er en ledelsesplatform under verdensmålene med fokus på at udvikle, implementere og udbrede ansvarlig virksomhedsdrift i henhold til ti universelt accepterede principper inden for menneskerettigheder, arbejdskraft, miljø og antikorruption.

- Det var et fantastisk øjeblik da verdensmålene blev vedtaget i efteråret 2015. Vi har aldrig haft den situation før, at FN-mål har fået den næsten universelle tilslutning og det momentum, som verdensmålene har. Og i modsætning til tidligere har vi i dag adgang til data, så vi kan decideret måle de forbedringer, der sker, holdt op imod de 17 verdensmål, udtaler Lise Kingo, men påpeger:

- Verdensmålene bliver så desværre ikke kommunikeret særligt godt ud, og 2030 kan virke som meget langt inde i fremtiden. Så for at skabe en brændende platform har jeg gjort opmærksom på, at vi kun har 5.000 dage til at gøre verden bedre i. Det er et sprog, som virksomheder forstår, og de er også klar over, at der ikke er nogen plan B. Til gengæld er der en masse nye forretningsmuligheder og chancen for at skabe en bedre og mere fredelig verden. 

Udfordringen er ifølge Lise Kingo at sørge for, at energien og det stærke momentum fastholdes, så udbredelsen fortsætter ikke bare blandt virksomheder, men overalt fra regeringer til individer. Indtil videre er mere end 75 procent af virksomhederne i Global Compact i gang med arbejdet med målene på CEO-niveau, hvor de også stiller krav til underleverandører. Samtidig er stedse flere finansielle institutioner i investeringssammenhæng begyndt at se verdensmålene som en gave, der viser klare retningslinjer for, hvor verden skal bevæge sig hen. 

Mon ikke dét kan siges at være en CBS Æresalumne værdigt.

Sidst opdateret: Alumni // 20/10/2021