Hvorfor fortællinger er vigtige – også for virksomheder

Fortællinger har stor magt i organisationer. Både dem, du fortæller dine kolleger, men også dem, virksomheder fortæller gennem præsentationer, taler og kvartalsrapporter. To CBS-forskere fortæller om deres arbejde forud for et arrangement afholdt af Department of International Business Communication i samarbejde med CBS Alumni. Arrangementet finder sted den 2. marts 2016.

08/02/2016

Storytelling
Foto: Jakob Boserup

Af Jakob Vesterager

“Nu fortæller han historier igen,” vil sjældent være en rosende beskrivelse af en kollega – og slet ikke af en chef. Men vi fortæller alle historier hele tiden, og det har stor betydning, hvad vi fortæller, og hvordan vi fortæller. Det gælder også for virksomhedernes fortællinger, forklarer to forskere.

- Hvis jeg fortæller dig handlingen fra en tv-serie, så er det vigtige ikke, hvad jeg siger – det er mere, at vi begge tilhører en gruppe, der interesserer os for netop det. Der bliver skabt et bånd, som er vigtigere end den nøgterne beskrivelse af filmen, siger Anna Linda Musacchio Adorisio, adjunkt ved Department of International Business Communication.

Den situation er et eksempel på det område, hun har brugt de seneste 12 år på undersøge. Nemlig hvilken rolle fortællinger, eller ”storytelling”, spiller i organisationer, og hvad vi gør, når vi fortæller historier. Storytelling dækker i en akademisk kontekst over ”den kommunikative praksis, der involverer en fortæller og en lytter.”

Så når man mandag morgen fortæller om weekendens gøremål, er det storytelling, og når en bank i sit årsregnskab gennemgår årets gang er det også storytelling. Og det er samspillet mellem de officielle historier, virksomheder fortæller, og historierne, som de ansatte fortæller, der er Anna Linda Musacchio Adorisios forskningsområde.

Anna Linda Musacchio Adorisio
Anna Linda Musacchio Adorisio (Foto: Niels Utoft Andersen)

Finanssektorens historier
Anna Linda Musacchio Adorisio har været ansat på CBS i snart to år og er tilknyttet Queen Mary University of London, og hun har tidligere arbejdet i USA, Schweitz og Sverige.

- Min forskning kredser om storytelling i den finansielle sektor. De sidste tredive år har budt på mange omvæltninger for sektoren, og jeg har undersøgt, hvilke historier de finansielle institutioner og deres ansatte fortæller. I 1990’erne blev karakteren Gordon Gekko fra filmen Wall Street eksempelvis en inspiration for mange. Selvom han er filmens skurk, blev folk fascineret af ham, og hele hans mantra om ”Greed is good” blev set med meget mere positive briller, end det var meningen, siger Anna Linda Musacchio Adorisio og fortsætter:

- Det er fortællingens magt, at den kan få sit eget liv på en måde, der er helt anderledes, end skaberne tiltænkte. På samme måde kan en organisation bruge lang tid på at udbrede en fortælling om ansvarlighed, men hvis det ikke harmonerer med historien om dem i det hele taget eller historien internt i virksomheden, så falder det til jorden. Det lyder banalt, men organisationer er, hvem de er, og det tager lang tid at lave om på.

Hendes bidrag til forskningen har handlet om at understrege, at storytelling foregår på flere niveauer samtidig. Tidligere har forskningen på området fokuseret på det kognitive niveau, der handler om at bruge historier til at give situationer mening. Anna Linda Musacchio Adorisios forskning peger på, at historiefortælling også rummer et socialt niveau og et følelsesmæssigt niveau.

- Historier har et stærkt socialt element. Når vi deler viden om en situation, skaber vi også et fællesskab med andre. Samtidig er historier enormt gode til at vække følelser hos tilhøreren. Og selv når vi prøver at skjule vores tanker eller følelser om en situation, så skinner de igennem i vores fortællemåde.

Anna Linda Musacchio Adorisio har forsket i området i over 12 år og arbejder nu på tre forskellige forskningsprojekter. Hun undersøger blandt andet, hvad storytelling kan bidrage med i forhold til at skabe og vedligeholde en ansvarlig forretningskultur.

Anders Kryger
Anders Kryger (Foto: Preben Nielsen, E-frame)

Historien om en strategi
Et eksempel på en situation, hvor fortællinger er centrale, er når en ny strategi skal udarbejdes og formidles i en organisation. Netop den øvelse er Anders Kryger ved at lave en erhvervs-ph.d.  om i samarbejde med Department of International Business Communication og motorvirksomheden MAN Diesel & Turbo.

- Jeg har siden 2007 arbejdet med kommunikation i MAN Diesel & Turbo, og jeg har oplevet, at kommunikationen om en ny strategi kan være svær. Derfor undersøger mit projekt, hvordan strategi bliver til levende historier – hvordan kommer man fra strategi på papiret til noget, der lever i organisationen?

For at besvare spørgsmålet laver Anders Kryger en lang række interview med ansatte i MAN, og ved hjælp af interviewteknikker fra storytelling undersøger han, hvordan strategien bliver levende for de ansatte. Han har arbejdet på projektet siden februar 2015, og det skal løbe til omkring sommeren 2018. Derfor ligger meget af arbejdet med erhvervsph.d.’en stadig foran ham. Han begynder dog at have en idé om, at metodik fra storytelling kan være en del af løsningen, når strategi skal kommunikeres effektivt.

- Fidusen i at bruge storytelling fra et ledelsesperspektiv er, at det er en let metode til at forenkle noget komplekst eller diffust. Mange organisationer har en tendens til at tale om problemer og løsninger på et overfladisk niveau, og det kan være svært at omsætte i praksis for medarbejderne, siger Anders Kryger.

En særlig teknik
I arbejdet bruger og udvikler han en særlig interviewteknik fra narrativ terapi, der gør det muligt at behandle problemstillinger på en meget perspektivrig måde. Tanken er, at interviewteknikken vil kunne bruges af organisationer, når ledere i fremtiden skal forklare en strategi for medarbejdere.

- Man tager udgangspunkt i en særlig hændelse, som enten kan illustrere noget problematisk i den nuværende situation eller noget ønskværdigt i en mulig fremtid. Enten beskriver lederen en hændelse eller beder deltagerne om at gøre det og så følger refleksion på flere niveauer, fortæller Anders Kryger.

De fem niveauer spænder fra at beskrive en hændelse erfaringsnært og kortlægge hændelsens effekter - både for de tilstedeværende og for hele virksomheden - til at evaluere effekterne og begrunde, hvad evalueringen siger om lederen, medarbejderne og organisationen.

- Målet er på en metodisk måde at få flest mulige refleksioner ud af processen. Når vi mener, at en situation blev tacklet uhensigtsmæssigt, hvorfor gør vi så egentlig det, og hvad er egentlig vigtigt for os i fremtiden? De spørgsmål konkretiserer, hvordan en ny strategi adskiller sig fra den gamle, og hvordan man kan mobilisere medarbejderne. Det er i hvert fald håbet og målet med mit projekt, fortæller Anders Kryger.

Begge forskere vil fortælle om deres arbejde og perspektiverne i det ved eventet "Communicating through storytelling - the power of using stories in organizations", der afholdes i samarbejde mellem CBS Alumni og Department of International Business Communication. Arrangementet finder sted den 2. marts 2016.

Læs mere om forskerne; Anna Linda Musacchio Adorisio og Anders Kryger

Relevante artikler

Tør du lade de ansatte kommunikere?

Anbefalet julelæsning

Anbefalet læsning: International ledelse

Faglig sommerlæsning

Sidst opdateret: Alumni // 17/12/2017