Faglig sommerlæsning

Man kan godt læse andet end krimier og skønlitteratur i sommersolen. Tre CBS-professorer giver her deres bud på fagligt relevant ferielæsning.

24/06/2015

Af: Jakob Vesterager

Ravi Vatrapu CBS Alumni
Foto: Bjarke MacCarthy

Ravi Vatrapu, professor ved Institut for Digitalisering og leder af Computational Social Science Laboratory
Ravi Vatrapus forskningsfelt er computational social science (data-samfundsvidenskab), og fokus for hans laboratoriearbejde er 'big data'-analyse af sociale data, hvor han kombinerer forretningsdata med data fra sociale medier som Facebook, Twitter m.m. Han skabte for nylig overskrifter, da han var med i et team, som lavede en model, der forudsagde iPhone-salgstal med en margen på +/- fem procent - baseret på over 500 millioner tweets, der omtalte produktet.

Cells to Civilizations: Principles of Change that Shape Life af E. Coen, Princeton University Press (2012)
Bogen giver læseren en forståelse af de universelle principper bag forandring, vækst, udvikling og transformation, som kan bruges til at tænke kreativt og anderledes omkring organisatorisk forandring, modenhed og benchmarking. Den falder inden for biologifeltet og kan læses af ikke-akademikere, men man får mere ud af den, hvis man har haft naturfag på gymnasieniveau.

The signal and the noise: Why so many predictions fail-but some don't af N. Silver, Penguin (2012)
Bogen hjælper læseren til at forstå prædiktiv analyse, dens potentialer og faldgruber. Forfatteren har en interessant historie, fordi han er en statistiknørd, som blev berømt ved at forudsige, hvordan baseballspillere præsterede. Forfatteren gennemgår den moderne brug af prognoser til at forudsige alt fra sport til vejret til de finansielle markeder. Han demonstrerer, hvorfor nogle metoder er brugbare og andre ikke.

Det er et varmt emne, fordi prognoser og forudsigelser er et kerneaspekt i organisatoriske beslutningsprocesser. F.eks. formulerer vores politikere deres politik baseret på, hvordan forskere forudser, at klimaet vil udvikle sig. Og i erhvervslivet er det selvfølgelig en vigtig evne at kunne både forudse og forstå tendenser. Bogen kan kategoriseres som anvendt statistik, og man behøver ikke være statistiker for at læse den, men man får mere ud af den, hvis man har haft matematik på gymnasieniveau.

Making the Modern World: Materials and Dematerialization af V. Smil, John Wiley & Sons (2013)
Bogen er en omfattende undersøgelse af menneskehedens brug af materialer på tværs af tid og rum. Det er en ret teknisk bog, som omhyggeligt præsenterer undersøgte empiriske forhold om menneskets udvindelse, produktion og forbrug af materialer fra forhistorien til de moderne digitale økonomier.  Så bogen er en økonomisk historie om materialebrug gennem tiderne og kan være nyttig for dem, der arbejder med produktion, bæredygtighed, forbrugsartikler, regulering og lignende emner. Visse dele af bogen er ret tekniske, men den kan læses, selvom man ikke er ekspert, og det hjælper at have haft matematik og naturvidenskab på gymnasieniveau.

Lasse Heje Pedersen
Foto: Rie Neuchs

Lasse Heje Pedersen, professor ved Department of Finance, Center for Financial Frictions (FRIC)
Lasse Heje Pedersen forsker i prisudviklingen for aktier, obligationer og andre aktiver, og han er en af de førende forskere på området globalt. Han har modtaget en række priser for sit arbejde. Blandt andet Germán Bernácer-prisen for at være den bedste økonom i EU under 40 og Uddannelses- og forskningsministeriets EliteForsk-pris i 2015.

Efficiently Inefficient: How Smart Money Invests and Market Prices Are Determined af L. Heje Pedersen, Princeton University Press (2015)
Jeg er nødt til at nævne den bog, som jeg lige selv har udgivet. Den handler om investeringsstrategier, og om hvordan de finansielle markeder virker i virkeligheden. Bogen indeholder interviews med otte af verdens førende investorer, herunder George Soros, som blev kendt for at knække det britiske pund, og John Paulson, som tjente en formue på at handle imod den amerikanske subprime boble (”the greatest trade ever”).

Bogen er nummer 2 på listen “books Wall Street's smartest people think you should read this summer”, og den er i top fem på listen "A Must-Read For Serious Investors" af Larry Swedroe, der er Director of Research i BAM Alliance (netværk af uafhængige formueforvaltningsfirmaer). Den bliver også brugt på CBS i faget “Hedge Fund Strategies”.

Misbehaving: The Making of Behavioral Economics Hardcover af R. H. Thaler, W. W. Norton & Company, (2015)
En levende og personlig beretning om ’behavioral economics’, som er teorien om, hvordan menneskers beslutninger afviger fra at være helt rationelle. Det er mødet imellem psykologi og økonomi, et møde hvor Thaler’s forskning har spillet en vigtig rolle. Hans forskning mødte i starten stor modstand fra etablerede forskere, som troede på rationalitet, men hans forskning bliver mere og mere anerkendt og danner også grundlag for forståelsen af, hvorfor de finansielle markeder ikke er fuldstændig efficiente (som jeg også diskuterer i min bog ovenfor).

Stress Test: Reflections on Financial Crises af Timothy F. Geithner, Crown (2014)
Denne bog er skrevet af den tidligere President of the Federal Reserve Bank of New York (dvs. en af de vigtigste personer i USA’s centralbank system) og tidligere Treasury Secretary (dvs. finansminister) Tim Geithner. Den handler om, hvordan finansielle kriser opstår, og hvordan man kan prøve at reparere det finansielle system, baseret på Geithner’s erfaringer før, under og efter den amerikanske bankkrise 2007-2009. Jeg kom selv i New York Fed som medlem af ”Liquidity Working Group” under krisen, og det var fascinerende at se, hvordan der blev arbejdet døgnet rundt på at finde nogle nye måder at sprøjte likviditet i markedet, som når en læge giver kunstigt åndedræt til en døende patient.

Mette Morsing
Foto: Lise Søstrøm

Mette Morsing, professor ved Department of Intercultural Communication and Management, Co-Director CBS Sustainability Platform
Mette Morsing forsker i Corporate Social Responsibility, ledelse, strategi og kommunikation. I 2002-2012 var hun leder af CBS Centre for Corporate Social Responsibility, og hun er i dag bestyrelsesmedlem ved LEGO Fonden, Claus Meyers Melting Pot Foundation og Rådet for Samfundsansvar.

Som med alle anbefalinger er det naturligvis centralt at se en litteraturanbefaling i kontekst. Denne lokale kontekst er, at jeg i mange år har interesseret mig for, hvordan virksomheder kommunikerer om deres samfundsmæssige ansvar. Jeg har oplevet igen og igen, hvor vanskelig en balancegang det er på den ene side at kommunikere om alle de gode indsatser og forbedringer virksomheden tilfører det globale samfund og på den anden side en stigende mistro fra en stadig mere kritisk og sofistikeret gruppe af kritiske læsere, som ikke tager virksomhedens ord for pålydende. Forskning – og almindelig snusfornuft – viser, at hvis man IKKE mestrer denne balancegang, kan det betyde, at man taber kunders tillid, investorers penge og myndigheders velvilje.

For at blive klogere på dette område anbefaler jeg to bøger som sommerlæsning på terrassen:

The Ironic Spectator: Solidarity in the Age of Post-Humanitarianism af L. Chouliaraki,  Polity Press: Cambridge  (2013)
Denne bog kan umiddelbart synes en anelse svært tilgængelig, men den belønner sig for den tålmodige og insisterende læser. Chouliaraki giver en sofistikeret samfundskritisk analyse af, hvordan NGO'er søger at vække os vestlige borgere til at føle medmenneskelig solidaritet med folk i ”the Global South”. Bogen bygger på analyse af NGO-kommunikations materiale over en 40-årig periode og afdækker, hvordan appel til vores medfølelse er afløst af en appel til os som ironiske iagttagere af lidelse på afstand. Den ironiske iagttager er en tvetydig figur, som på den ene side stiller sig skeptisk overfor alle påstande om sandhed, selvbevidsthed og refleksivitet, men som alligevel føler sig forpligtet til at engagere sig i andres lidelser.

Først og fremmest får man et vokabularium til at beskrive og forstå udfordringerne ved at appellere til medmenneskelighed hos det moderne, vestlige menneske, som kan stimulere både marketing- og kommunikationsansvarlige ledere. Så hvis man arbejder med CSR og bæredygtighed og er interesseret i at sætte nye ord på den kompleksitet, som moderne virksomheder står i, når de skal kommunikere deres ansvar lokalt og globalt, så er denne bog særligt anbefalelsesværdig.

Som udgangspunkt dækker bogen et tværdisciplinært fagområde, som omfatter kulturstudier, kommunikations- og medie-studier samt udviklingsstudier. Men jeg mener, at denne bog bør læses af enhver kommunikations- og markedsføringsinteresseret leder, som arbejder med CSR og bæredygtighed.

Hvis man ønsker en introduktion (eller en short cut) til bogen, kan jeg varmt anbefale, at man læser Anne Vestergaard’s gode anmeldelse af bogen.


Moral Mazes: The World of Corporate Managers af R. Jackall,  Oxford University Press (1988, genudgivet 2010).
Den anden bog, jeg netop har genlæst, er Robert Jackalls gamle bog fra 1988 (nyudgivet 2010).  I den kritiske managementklassiker præsenteres læseren for “the dark side” eller måske den skjulte side af ledelse, som viser hvordan lederen sættes i krydspres af aktionærerne for både at agere økonomisk ansvarligt og af samfundet for at agere etisk ansvarligt. Og hvordan lederne som oftest må bøje af for aktionærernes krav – selv om han egentlig ønsker det anderledes.

Selvom denne bog har mange år på bagen, er jeg fuld af beundring over, hvordan dens skarpe iagttagelser fra dengang stadig er interessante og særdeles relevante i en virkelighed fyldt med korporate skandaler og virksomhedsledere, som synes at ville gøre det bedre både for en økonomisk og samfundsmæssig udvikling. Men som stadig møder stor modstand. Jackalls bog er et klassisk studie, som minder os alle sammen om, hvordan vestlige liberale samfund – og især ledere i vestlige virksomheder – tænker og skaber en moralsk bevidsthed, som præger strategiske og økonomiske handlinger og ikke mindst de teorier og modeller, som vi underviser vores studerende i at efterleve.

Denne bog maner til eftertænksomhed blandt alle os, som tænker at økonomisk fremdrift bør gå hånd i hånd med samfundsmæssig udvikling. Jeg synes især, at bogen giver stof til eftertanke i forhold til, om de liberale idealer, vi har sat for vore vestlige samfunds virksomheders overlevelse, på kort sigt i virkeligheden efterlever vore samfunds – naturligvis inklusiv virksomhedernes - langsigtede muligheder for overlevelse.

Så, hvis man er generelt interesseret i etisk ledelse og den moderne kritik, kompleksitet og ansvar, som ledere stilles overfor i forhold til at tage et etisk lederansvar i moderne samfund, så synes jeg, at denne bog stadig er en top prioritet.  
 

CBS Alumni

Læs flere alumneartikler

Deltag i diskussionen på LinkedIn

Sidst opdateret: Alumni // 17/12/2017