Anbefalet julelæsning

Savner du ferielæsning? CBS Alumni har bedt tre professorer om at anbefale bøger indenfor deres felt til alumnerne. Det er der kommet tre meget forskellige besvarelser ud af, som måske kan hjælpe dig til at udforme ønskesedlen eller give inspiration til ferielæsning.

16/12/2015

Julelæsning
Foto: Shutterstock

 

CBS Alumni kan i samarbejde med Academic Books tilbyde en særpris til alumnerne på næsten alle bøger, som forskerne anbefaler. Læs mere i bunden af artiklen.

 


Jan Damgaard
Jan Damsgaard, professor og Institutleder, Institut for Digitalisering på CBS.

Jan Damsgaard forsker i digitalisering og dens muligheder og konsekvenser for erhvervslivet og økonomien, og han er en af de førende forskere på området i Danmark. Jan er Digital Vismand udpeget af Akademiet for de Tekniske Videnskaber. Jan er medlem af Dansk IT´s fagråd for Finans og IT samt mangeårigt medlem af styregruppen for Copenhagen Fintech Innovation and Research (CFIR) i regi af Finansrådet. Til daglig leder Jan institut for Digitalisering, der forskningsmæssigt rangerer som det 25. bedste i verden og det 3. bedste i Europa.

Jeg sætter stor pris på at læse bøger både it-faglige, samfundsfaglige og bøger med et historisk perspektiv. ”Bogen” er jo efterhånden ved at være et fysisk levn fra industrisamfundet og er ved at blive udkonkurreret af den digitales verdens blogs, e-bøger, facebook osv. Men bogen er jo samtidig et stædigt symbol på, at veletablerede fysiske artefakter med deres veldefinerede aktører, forretningsmodeller og processer ikke har til sinds at blive udfaset af digitaliseringen uden kamp!

Jeg læser især i ferierne, da hverdagen ofte er tætpakket med arbejde og familieliv. I 2015 har jeg skiftet rolle fra læser til forfatter. Det har været lærerigt, udfordrende og givet mig et helt nyt perspektiv på ’en bog’. Min bog hedder ’Den Digitale Omstilling: 9 radikale udfordringer som erhvervslivet skal overleve’, og den er udgivet på Jurist- og økonomforbundets forlag (2015).

Jeg synes, at bogen på en forståelig og inspirerende måde forklarer teorierne og forskningen bag den digitale økonomi, og hvad det betyder for erhvervslivet. For at forstå digitaliseringens inderste væsen giver bogen med masser af gode eksempler indsigt i deleøkonomi, Internet of Things (IoT), crowdsourcing, Big Data og Cloud-baserede tjenester: Hvorfor er det MobilePay, Uber, Gomore, Google, Amazon, Apple og airbnb, der sætter dagsordenen i den digitale økonomi? Hvorfor kostede den danske motions-app Endomondo 575 millioner kroner? Hvordan kan Uber være 51 milliarder dollars værd uden at eje andet end sit eget hovedkvarter? Hvordan kan Facebooks årlige overskud være 12,4 milliarder dollars, når det er gratis at bruge?

Jeg har med stor interesse læst Platform Scale af Sangreet Paul Choudary udgivet af Platform Thinking Labs Pte. Ltd. (2015). Bogen er "state of the art" inden for platformsøkonomi og design. Den beskriver og forklarer meget detaljeret om platforme og deres virkemåder. Sangreet skriver, at forretning på internettet ikke er en software business, det er en platform business, hvor brugerne og producenterne skaber værdi i fællesskab. Det er ikke en let bog, der lige kan læses i farten, den er for feinschmeckere, der ønsker at forstå grundformen i digitale platforme som airBnB, Uber og andre ledende platforme. Samtidig kan jeg ikke forestille mig en bedre håndbog for håbefulde internet platforms-entreprenører, som dansk økonomi har hårdt brug for i fremtidens digitaliserede samfund.

En tredje bog, som jeg varmt kan anbefale, er The Zero Marginal Cost Society af Jeremy Rifkin udgivet af Palgrave MacMillan (2014). Den tager udgangspunkt i den fantastiske skalerbarhed af digitale produkter, som er en af grundpillerne i den digitale økonomi. Men Jeremy går skridtet videre og argumenterer for, at denne enorme skalerbarhed langsomt men sikkert fører til enden for den industrielle økonomi. I stedet træder - hvad Jeremy kalder - globale samskabende fællesskaber frem og erstatter det forældede industrielle paradigme. Jeremys bog provokerer, og det, synes jeg, er et kvalitetstegn. Det er spændende at læse bøger, som sætter tingene på spidsen, og især når de er så overbevisende og velskrevne som Jeremys bog.
 

Ole Thyssen
Ole Thyssen, professor, dr.phil., Institut for Ledelse, Politik og Filosofi.

Ole Thyssens forsker i systemteori, etik og æstetik i organisationer samt politisk filosofi. Han arbejder med udgangspunkt i den tyske sociolog Niklas Luhmanns systemteori. Ole Thyssen fik i 2001 tildelt en livsvarig ydelse fra Statens Kunstfond for et ’forfatterskab af almen kulturel betydning’. han har i de senere år fokuseret på filosofiens og den politiske filosofis historie, med særligt fokus på hvordan statsteorien har fået plads i den filosofiske litteratur.

TRE BØGER OM STATEN

I de sidste par år er der udkommet en lang række bøger om staten. Ove Kaj Pedersen har udgivet to bøger om Konkurrencestaten (2011) og Markedsstaten (2014), som han forsvarede som disputats på CBS i november 2015. Hertil kommer tre andre bøger, som jeg vil omtale her.

De tre bøger har samme billede på forsiden – billedet af staten som en overmenneskelig, stor krop, sammensat af mindre kroppe. Det stammer fra Thomas Hobbes' bog om staten fra 1651, Leviathan, som blev oversat til dansk i 2008. Vi skal se på Mogens Herman Hansens Hvad er en stat? (Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, 2014), Mikkel Thorups Statens idéhistorie. Magt og vold i politik (Aarhus Universitetsforlag, 2015) og min egen Statslegender. Fra flodstat til velfærdsstat (Informations Forlag, 2014).

Jeg bad Mogens Herman Hansen og Mikkel Thorup om selv at præsentere deres bog, mens jeg selv skrev om min egen. Så fik vi ordene fra hestens egen mund. Mikkel Thorup gjorde som jeg bad om, mens Mogens Herman Hansen var snedig og bragte et uddrag af Rune Lykkebergs anmeldelse i Politiken.

Mogens Herman Hansen (dr.phil. & lektor emeritus, Københavns Universitet): Hvad er en stat?
Hvad er en stat? er ”en lille bog, der giver et suverænt overblik over, hvad en stat er, og hvordan den er blevet forstået og fortolket. Hansens frygtindgydende metode er at sætte sig ind i al den relevante litteratur inden for sit emne, som han derefter resumerer forbilledligt kortfattet. Han forklarer på få linjer, hvad andre har brugt 100 sider på at udrede. Det er ikke sådan, at han udkaster vilde teser. Han er ikke en original tænker, men en analytisk begavelse, som systematiserer og analyserer andres tanker. Det, der ellers virker komplekst og uoverskueligt, bliver forklaret så klart, at enhver kan forstå det, når først Mogens Herman har overskuet og genskrevet det.”
- Rune Lykkeberg i Politiken 12. oktober 2014.

Mikkel Thorup (professor MSO Aarhus Universitet): Statens idéhistorie. Magt, vold og politik
Fælles for alle stater er, at deres historie, tilblivelse, udvikling og død kan opsummeres af tre små ord: magt, vold og politik. De udgør kernen i enhver stat, der ønsker at bestemme, hvordan vi skal opføre os. Den straffer os, hvis vi bryder dens love, og den påstår endda, at dens beslutninger er i fællesskabets interesse. Staten strækker sin tilstedeværelse ud i enhver pore af vort sociale liv, samtidig med at den kun kan eksistere, hvis vi tror på den. På den måde er staten blevet vor tids Gud. Allestedsnærværende, men alligevel fjern og fiktiv. Statens idéhistorie. Magt, vold og politik afdækker i 20 kapitler tankerne om staten og dens tre uundværlige grundstoffer. Og den trækker en rød tråd gennem en række afgørende fokuspunkter i dens lange og komplekse idéhistorie. For bag borgerkrige og koncentrationslejre, hackere og pirater, liberalisme og konservatisme gemmer der sig altid en kamp for eller imod statens herredømme.

Ole Thyssen: Statslegender. Fra flodstat til velfærdsstat.
Statslegender handler ikke om den stat, som vi hører om i historien, med konger og krige. Den handler om filosoffernes stat. Filosofi handler ikke kun om det sande, det gode og det skønne. Til alle tider har filosoffer gjort sig deres tanker om gode og dårlige stater. De har givet staten nye ord og medvirket til at skabe nye stater. Først fortælles hvad en stat er. Dernæst følger vi i tolv kredse, hvordan filosoffer fra antikken til vore dage har diskuteret statens indretning, afhængige af deres tid, men også på afstand af den. Den antikke stat, den kristne stat, den enevældige stat, den liberale stat, den nationale stat, den demokratiske stat og velfærdsstaten – alle disse statsformer præsenteres i tæt samtale med de store filosoffer. Til sidst kommer Statslegender ind på de dilemmaer, som den moderne stat står overfor og som åbner op for the next state.

Torsten Ringberg
Torsten Ringberg, professor, ph.d., Institut for Afsætningsøkonomi


Professor Torsten Ringberg forsker i menneskets underbevidste mentale modeller og hvorledes disse påvirker ledere og forbrugeres opfattelse, præferencer, og adfærd inden for branding, strategisk brug af social media, vidensoverførsel inden for organisationer og reaktioner til informationer i markedet. Han benytter en kombination af socio-kognitive teorier og hybride versioner af kvalitative og eksperimentale metoder. Hans forskningsindsigter benyttes af både industrien og forretningslivet, og hans artikler er publiceret i højtestimerede internationale tidsskrifter såsom Journal of Marketing, Journal of Consumer Research and Journal of Consumer Psychology og Management Studies. Han studerede og boede i USA i mange år før han kom til CBS i 2009.

Udover mine egne forskningsinteresser er jeg interesseret i, hvorledes en mere holistisk tilgang til kapitalismen kan hjælpe med at afhjælpe vore samfunds- og miljømæssige udfordringer. Udbud og efterspørgsel anses oftest i et kapitalistisk system som værende afgørende for skabelsen af et afbalanceret marked, men denne tilgang er baseret på en formodning om korrekt værdisættelse af alle ressourcer.

Desværre så overses værdien typisk af ressourcer (eksternaliteter) såsom luft i atmosfæren, vand i oceanerne, biodiversitet (til opdagelse af nye medicinske præparater), et velfungerende samfund, m.m. og de fremtidige omkostninger, der skal til for at genetablere disse ressourcer. Mens fremtidig teknologi kan afhjælpe nogle af disse problemer (fx rensning af atmosfæren og oceanerne), er der andre der vil tage tusindvis af år (hvis overhovedet muligt) at genetablere (fx komplekse økosystemer, udryddede racer, og biodiversitet). I et mere holistisk kapitalistisk system vil en inklusion af fremtidige omkostninger blive inkluderet i nutidens ydelser, og dermed kraftig reducere forbruget af sådanne ydelser.  

Conscious Capitalism tilbyder et interessant alternativ til den mere traditionelle kapitalisme og adresserer nogle af de ovenfor nævnte dilemmaer. Bogen var på New York Times og Wall Street Journals bestsellerliste i 2014 (med gode anmeldelser fra Financial Times og Forbes Magazine). Den giver en klar og skarp beskrivelse af, hvorledes firmaer og deres stakeholders kan blive stærkere ved at betragte business som en del af et komplekst og fleksibelt system, der værdisætter eksternaliteter og undgår unødvendig brug af sårbare ressourcer.  I bogen argumenteres der for, at forretningsledere i deres arbejde bør inkludere en realistisk vurdering af de langsigtede konsekvenser, deres forretningsydelser har på samfundet og miljøet.

Bogen introducerer ligeledes en mere samfundsfokuseret og holistisk tilgang til at drive forretning, der involverer hele forretningen og ikke kun nogle ekstra CSR-initiativer. Men for at kunne være succesfuld med en sådan tilgang, kræves der fuld opbakning fra alle interessenter såsom medarbejdere, leverandører, lokale fællesskaber, kunder og banker. Forfatterne, John Mackey, en af skaberne af Whole Foods Market, og professor Raj Sisodia, Babson College i Massachusetts, leverer illustrative eksempler på, hvorledes en stærk, visionær og empatisk leder gør dette til virkelighed ved at efterleve de ovennævnte målsætninger og overbevise dets interessenter om at følge med på rejsen. Et stimulerende stykke læsning til de lange vinteraftener.

Særpriser på de anbefalede bøger

Nedenfor kan du se en liste med særpriser på de anbefalede bøger. For at købe en eller flere bøger til særpris, skal du gå ind på Academic Books hjemmeside og registrere dig samt bruge følgende kode: CBS-ALUMNI

Særpriserne gælder for CBS-alumner til og med januar.

bogtabel

Platform Scale af Sangreet Paul Choudary kan ikke leveres til Academic Books, men den kan findes online.

Sidst opdateret: Alumni // 17/12/2017