Nyheder


 • 27.10.2003

  CBS Formidlingspris uddelt

  Lektor Mette Morsing (Institut for Interkulturel Kommunikation og Ledelse) er modtager af CBS' Formidlingspris på 25.000 kr. for sin eksemplariske indsats inden for formidling.
 • 27.10.2003

  Ny vicebiblioteksdirektør

  Nuværende overbibliotekar ved Kunstakademiets Arkitektskoles Bibliotek - Réne Steffensen - vender tilbage til Handelshøjskolens Bibliotek som ny vicebiblioteksdirektør.
 • 26.10.2003

  Jonathan Wiesen gæsteforelæser

  Center for Virksomhedshistorie (CBS) har i samarbejde med Dansk Institut for Internationale Studiers Afdeling for Holocaust- og Folkedrabsstudier samt Syddansk Universitet arrangeret et Danmarksbesøg af professor Jonathan Wiesen fra Southern Illinois University, Carbondale.
 • 26.10.2003

  Tiltrædelsesforelæsning om ledelse

  Med forelæsningen Ledelse - og den kollektive klangbund tiltræder Jan Molin sit virke som professor i organisationspsykologi ved Institut for Organisation og Arbejdssociologi (IOA).
 • 20.10.2003

  Nyt center på CBS

  Handelshøjskolen etablerer med virkning fra den 1. oktober 2003 Center for kreditret og kapitalmarkedsret. Centeret viderefører og intensiverer den forskning, der allerede i dag finder sted på Handelshøjskolen.
 • 16.10.2003

  Kan man sætte en pris på - værdiansætte - menneskeliv?

  Ved en konference på CBS vil den fremtrædende amerikanske professor Kip Viscusi fra Harvard Law School diskutere værdisætning af menneskelivet - med direktøren for det danske Institut for Miljøvurdering, Bjørn Lomborg, som kommentator.
 • 15.10.2003

  Kvalitetsudvikling hos speciallæger

  Center for Virksomhedsudvikling og Ledelsesteknologi (CVL) skal - med assistance fra Medconsult og Accenture - lede et treårigt projekt, der vil involvere alle landets ca. 1.300 praktiserende speciallæger.

Sider