Tom snak?

Center for Kommunikation afholder talekonkurrence på CBS.

11/12/2003

Den gamle lære om, hvordan man taler, tænker og vurderer argumenter i offentlige forsamlinger, forstås i dag alt for ofte som en tom lære, der modarbejder den saglige diskussion og det demokratiske virke. Med afholdelse af en talekonkurrence på CBS, ønsker Center for Kommunikation at slå fast, at disse vurderinger er både urimelige og forkerte.

Kunsten at tale er en reel og vigtig forudsætning for at kunne påvirke det samfund, man lever i - både som privatperson, som erhvervsperson og som borger i en demokratisk proces.

"Selve ideen med talekonkurrencen er hentet fra USA, hvor der hersker en gammel tradition for at undervise bredt i de retoriske discipliner (Public Speaking). De retoriske fag anses for fundamentale og nødvendige for at kunne gennemføre et studium og indgå i de demokratiske processer i samfundet, og det er den tankegang, konkurrencen bygger på", forklarer initiativtageren til konkurrencen, Jonas Gabrielsen.

I talekonkurrencen dyster fem førsteårsstuderende, der alle har modtaget retorisk undervisning, mod hinanden. Dommerpanelet besår af Tine Götzsche (TV-Avisen), Kell Jarner Rasmussen (adm. direktør, RHETOR) og Jan Lindhardt (Biskop over Roskilde Stift).

"Ud over bedømmelsen af deltagernes retoriske færdigheder, er talekonkurrencen også en god mulighed for at få indblik i, hvad de studerende anno 2003 finder vigtigt at diskutere, og hvorfor de finder det vigtigt at diskutere," slutter Jonas Gabrielsen.

Talekonkurrence

Den 17. december 2003 på Copenhagen Business School - Handelshøjskolen, Dalgas Have 15, Det store Auditorium, SC.033. Kl. 18-20.

Efter konkurrencen byder CBS på et lille traktement bestående af vin og ost.

Sidst opdateret: Communications // 11/10/2004