Plan om reduktion af CBS-studiepladser er godkendt

CBS' bestyrelse har på sit møde 2. december godkendt direktionens justerede plan og svar til Uddannelses- og Forskningsministeriet om reduktion af studiepladser på Frederiksberg.

02/12/2021

Photo: Bjarke MacCarthy
Foto: Bjarke MacCarthy

Universiteterne i de større byer er som led i den politiske aftale 'Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark' blevet bedt om at reducere studiepladser med op mod 10 procent inden 2030. Direktionen på CBS har efter en intern høring præsenteret en justeret plan for implementering af reduktion af studiepladser på Frederiksberg.
 
Bestyrelsen godkendte på sit møde den 2. december den justerede plan. Den ændrer ikke ved den strategiske retning for CBS, som vedtaget i CBS' strategiplan i 2020.
 
Læs direktionens justerede plan for reduktion af studiepladser her
 
Den justerede plan for reduktion af studiepladser kommer til at indgå i en samlet institutionsplan for CBS, der også inkluderer de indledende tanker om CBS-uddannelsespladser uden for hovedstadsområdet. Institutionsplanen skal forhandles med  Uddannelses- og Forskningsministeriet.
 
CBS indgår i en samlet sektorplan for alle otte universiteter, der i løbet af foråret skal drøftes og endelig besluttes i den politiske forligskreds bag 'Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark'.
 
Bestyrelsen blev på mødet orienteret om CBS' ideer til at etablere uddannelsespladser uden for hovedstaden og ser frem til at følge det videre arbejde.
 

Sidst opdateret: Sekretariat for Ledelse og Kommunikation // 03/12/2021