CBS justerer uddannelsesudbuddet for at styrke kvaliteten og matche erhvervslivets behov

CBS tilpasser sin portefølje af bacheloruddannelser for også fremover at kunne matche erhvervslivets behov for dygtige kandidater og for at gøre klar til den forestående kandidatreform. Det betyder, at CBS lukker tre bacheloruddannelser og ændrer på organiseringen af både bachelor- og kandidatuddannelserne. 

16/04/2024

CBS nyder stor international anerkendelse og er som kun ca. 1 % af verdens business schools Triple Crown-akkrediteret. CBS er populær blandt ansøgere og har fem gange flere ansøgere til bacheloruddannelserne, end der er studiepladser. Forskningsbaserede uddannelser er en kerneopgave for CBS, og med Danmarks laveste dimittendledighed skaber CBS’ mange dimittender værdi i virksomheder og samfund. CBS’ uddannelsesportefølje og dimittendernes kompetencer skal derfor afspejle samfundets nuværende og fremtidige behov. 

CBS har i dag en meget bred uddannelsesportefølje med 18 bacheloruddannelser og 32 kandidatuddannelser. Erhvervsliv og ansøgere har peget på, at det kan være svært at kende forskel på nogle af uddannelserne, som har været organiseret i mange forskellige studienævn i mange uens konstruktioner, og det har gjort det vanskeligt strategisk at udvikle uddannelserne, så de matcher erhvervslivets og samfundets skiftende behov for kompetencer. Derfor omlægger CBS sin uddannelsesportefølje, og efter en intern høringsproces er det nu besluttet, at tre bacheloruddannelser lukker, og at alle uddannelser fremover styres på en ny måde i færre studienævn.  

”CBS skal fortsat være et førende businessuniversitet. Det kræver, at vi løbende har fokus på, at vores uddannelsesportefølje og de studerendes kompetencer lever op til behovene i virksomheder og samfund. Lige nu strammer vi op i rækken af bacheloruddannelser og organiserer alle fuldtidsuddannelser efter en ensartet logik. Det vil gøre det nemmere at implementere kandidatreformen, fordi fundamentet står skarpt. Vi har i sinde at omfordele så mange som muligt af de lukkede studiepladser til vores andre gode uddannelser, men hvor stor en omfordeling, det reelt bliver, afhænger jo så desværre af den forestående ministerielle dimensionering på bacheloroptaget,” siger konstitueret rektor på CBS, Inger Askehave. 

”Vi lukker tre bacheloruddannelser. Det er gode uddannelser, som studerende har været glade for. Men det er nødvendigt for at afgrænse bredden i vores portefølje, for at skabe overblik og sikre kvalitet og for, at vi kan frigøre ressourcer til at implementere den kommende kandidatreform. Og selvom vi ikke kender reformen i detaljer, ved vi, at øget fleksibilitet i uddannelsessystemet bliver et krav. Der skal udbydes flere 1-årige og færre 2-årige overbygninger. Den massive omlægning, vi står overfor, betyder, at vi må fokusere vores bachelorportefølje, så vi kan lave det rigtige udbud af kandidatuddannelser som et led i implementeringen af kandidatreformen,” siger uddannelsesdekan, Anna Thomasson. 

Sidst opdateret: Sekretariat for Ledelse og Kommunikation // 30/04/2024