CBS' justerede forslag til reduktion af studiepladser er klar

En intern høring om reduktion af studiepladser på CBS på Frederiksberg er afsluttet. Høringsprocessen har været konstruktiv, og et justeret forslag er klar til godkendelse i bestyrelsen.

29/11/2021

Bjarke MacCarthy
Foto af Bjarke MacCarthy

Alle danske universiteter skal reducere antallet af studiepladser i de større byer med op mod 10 procent inden 2030, og en køreplan skal meldes ind til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen først i det nye år. En justeret plan for CBS' studiepladsreduktioner er efter en intern høring nu klar. Den bliver indstillet til endelig godkendelse i bestyrelsen den 2. december og indeholder som følge af høringsprocessen flere ændringer.

Konstitueret rektor Inger Askehave siger:
"Det har været en konstruktiv og engageret høringsproces med opklarende og værdifulde input. Det er vi taknemmelige for. Som et resultat af høringen har vi besluttet at justere planen, som vi nu indstiller til godkendelse i bestyrelsen."

Der er ifølge Inger Askehave særligt ét ønske, der er gået igen i høringsprocessen: En bedre balance mellem det at lukke uddannelser og det at beskære studiepladser på eksisterende uddannelser.  Det ønske er imødekommet i den justerede plan dog med et fortsat fokus på arbejdsmarkedets nuværende og fremtidige behov; og CBS' mulighed for at kompensere for negative økonomiske konsekvenser på 45 til 55 mio. kroner årligt.

Høringsprocessen har blandt andet gjort det endnu tydeligere, at valg af overbygningsuddannelse har betydelig indflydelse på beskæftigelsen. For eksempel viser tal for HA (fil.) Erhvervsøkonomi - filosofi, at en kombination med en cand. merc.-kandidat giver mindst lige så gode muligheder for beskæftigelse som for andre cand. merc.-dimittender. Høringen har også peget på, at cand.soc. OIE (Organisational Innovation and Entrepreneurship) med sit fokus på entreprenørskab betyder, at en relativ stor del af uddannelsens studerende kaster sig ud i at skabe egne virksomheder og derfor er længere tid om finde job i egen eller andres virksomheder.

Den justerede plan, der gælder fra 2023 og dækker halvdelen af reduktionskravet på 628 pladser, bliver indstillet til beslutning i bestyrelsen den 2. december. Det betyder at:

HA (fil.) Erhvervsøkonomi – filosofi       LUKKES IKKE
MSc in Business Administration and Philosophy   LUKKES
Cand. Soc. Politisk Kommunikation og Ledelse  LUKKES
MSc Soc - Management of Creative Business Processes LUKKES
Cand.soc OIE Organisational Innovation and Entrepreneurship LUKKES IKKE
MA International Business Communication   LUKKES

Derudover kommer et nyt element ind i planen: Beskæringer i optaget fra 2023 på bachelor- og kandidatuddannelser med relativ høj ledighed eller retskrav til uddannelser med relativ høj ledighed. Det drejer sig om:

HA Kom (-26 pladser), HA Psyk (-20 pladser), BSc BLC (-11 pladser), HA fil. (-7 pladser), HA MAK (-10 pladser), og afledte reduktioner fra 2026 på CM Kom (-21 pladser), CM Psyk (-14 pladser), CM BLC (-5 pladser) og cand. merc. (-11 pladser).

Samlet set betyder det en reduktion på 192 studiepladser som følge af lukning af uddannelser, og en reduktion på 125 studiepladser som følge af beskæring i optag. Det giver til sammen en reduktion på 317 studiepladser, hvilket efterlader et behov for at finde de resterende cirka fem procents reduktionskrav i 2025, svarende til 311 studiepladser.

Inger Askehave siger om den justerede plan:
"De berørte studerende kan være sikre på, at de får mulighed for at gøre deres uddannelser færdige og med en stor anbefaling til erhvervslivet herfra. Vi har fået den bundne opgave at reducere studiepladser på Frederiksberg og i det lys, synes vi, det er en solid plan, vi står med. Den sikrer, at CBS også i fremtiden kan udleve sin strategi om at uddanne dimittender, der gør en forskel i erhvervslivet og samfundet."

Inden jul leverer CBS sin institutionsplan til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, hvor den indgår i en samlet sektorplan for alle otte universiteter som til foråret skal drøftes i forligskredsen. De næste år fortsætter CBS arbejdet med at gennemføre transformerede elementer på alle uddannelser gennem fx Nordic Nine, reform af kandidatuddannelsesporteføljen, introduktion af signatur-fagpakker og en kommende ny cand.merc.-uddannelse.
 

Sidst opdateret: Sekretariat for Ledelse og Kommunikation // 11/07/2023