Ejerledelses-rapport udkommet i pixi-version

Nyheder

Professorerne Morten Bennedsen og Kasper Meisner Nielsens rapport Ejerledelse i Danmark - baggrund og udbredelse er nu blevet tilgængelig i en pixi-version. I et kort og overskueligt format præsenterer pixi-rapporten de mest centrale grafer og konklusioner fra forskningsrapporten, og gør det muligt hurtigt at danne sig et overblik over forskningsresultaterne.

 
01/07/2015

I februar 2015 udkom rapporten Ejerledelse i Danmark Rapport 1: Ejerledelse – baggrund og udbredelse, der satte tal på de danske ejerledede virksomheder. I rapporten præsenteredes det blandt andet, at ejerledelse er den mest udbredte ejerform herhjemme, hvor næsten 3 ud af 4 virksomheder er ledet af ejeren selv. Rapporten satte desuden særligt fokus på virksomhedsoverdragelser, og det blev estimeret, at 23.000 virksomheder skal gennemføre et ejer- eller generationsskifte inden for de kommende 10 år.

Det er nu muligt at danne sig et overblik over de mest centrale resultater fra rapporten i et kort og komprimeret format. Du kan se oversigter og fakta om ejerskab, ledelse, bestyrelse og ejerskifte i danske virksomheder i pixi-version, og/eller hente rapporten i fuld længde 

 

Sidst opdateret: Centre for Owner-Managed Businesses // 17/12/2017