Ekstern finansiering

For at styrke CBS’ profil som en af de bedste forskningsinstitutioner, har CBS de senere år haft øget fokus på ekstern finansiering. CBS arbejder strategisk med at tiltrække forskningsbevillinger fra både offentlige og private bevillingsgivere nationalt og internationalt. Nedenfor finder du en oversigt over de eksternt finansierede projekter CBS har deltaget i de sidste fem år. For hvert projekt kan du klikke dig frem til information om hvilke CBS-forskere der er involveret, hvad formålet er med projektet, bevillingskilden og projektets løbetid.

Klik på en af kategorierne i den øverste menu, hvis du vil have listen sorteret anderledes.

AkronymTitelInstitutsorter faldendeTypeStatusStart
CREATECircular Economy in Bangladesh’s Apparel IndustryDepartment of Management, Society and CommunicationPublic (National)Igang01-10-2022
Postdoc position - Albina DiobaDepartment of Management, Society and CommunicationPrivate (International)Igang07-11-2022
Research assistant position - Serhii ProkopenkoDepartment of Management, Society and CommunicationIgang07-11-2022
Visiting Professorship Timothy R. KuhnDepartment of Management, Society and CommunicationPrivate (National)Igang01-11-2022
TREEADS (former DRYADS)A Holistic Fire Management Ecosystem for Prevention, Detection and Restoration of Environmental DisastersDepartment of Management, Society and CommunicationEU Igang01-12-2021
Balancing Boundary Tensions in Corporate Sustainability WorkDepartment of Management, Society and CommunicationPublic (National)Igang01-01-2022
P2GreenClosing the gap between fork and farm for circular nutrient flowsDepartment of Management, Society and CommunicationEU Igang01-12-2022
Stressforebyggelsesprogrammet Åben og RoligDepartment of Management, Society and CommunicationPublic (National)Afsluttet07-02-2022
WENDYMulticriteria analysis of the technical, environmental and social factors triggering the PIMBY principle for Wind technologiesDepartment of Management, Society and CommunicationEU Igang01-10-2022
AIP21 Research NetworkDepartment of Management, Society and CommunicationPublic (National)Afsluttet01-03-2022
VCOMPGenerating Voluntary Compliance Across Doctrines and Nations: Interlocking the Behavioral and Regulatory Aspects of Governments’ Ability to Trust Public' Cooperation, Ethicality and ComplianceDepartment of Management, Society and CommunicationEU Igang01-11-2022
DALOSSData loss: the politics of disappearance, destruction and dispossession in digital societiesDepartment of Management, Society and CommunicationEU Igang01-04-2023
The political economy of value: What wine teaches us about the global economy and its inequalitiesDepartment of Management, Society and CommunicationPrivate (National)Igang01-08-2023
Permahaven: Læring om bæredygtighed i fællesskabDepartment of Management, Society and CommunicationPrivate (National)Afsluttet14-12-2022
ESG Board Readiness - A New ESG Governance ToolDepartment of Management, Society and CommunicationPublic (National)Afsluttet13-04-2023
Research StayDepartment of Management, Society and CommunicationPrivate (National)Igang27-09-2023
Research stay Stanford - Human-AI Collaboration: The Changing Nature of Academic WorkDepartment of Management, Society and CommunicationPrivate (National)Afsluttet01-09-2023
SARU fellowship - Albina DiobaDepartment of Management, Society and CommunicationPrivate (National)Igang12-10-2023
SECreTourSustainable, Engaging and CREative Tourism as a driver for a better future in rural and remote areasDepartment of Management, Society and CommunicationEU Igang01-03-2024
EURIDICEEURopean Inclusive education for Digital society, social Innovation and global CitizEnshipDepartment of Management, Society and CommunicationEU Igang01-01-2024
ROSETTAReducing food waste due to marketing standards through alternative market accessDepartment of Management, Society and CommunicationEU Igang01-01-2024
Impact Investing as an Accelerator for Schumpeterian Social EntrepreneurshipDepartment of Management, Society and CommunicationPrivate (National)Afsluttet01-11-2023
EUopSTART - Kai HockertsDepartment of Management, Society and CommunicationPublic (National)Afsluttet13-10-2023
Developing awareness around Indigenous Peoples’ rights among students in Danish UniversitiesDepartment of Management, Society and CommunicationPublic (National)Igang01-08-2023
Frontiers of natural resource and sustainability governance for a just energy transitionDepartment of Management, Society and CommunicationPrivate (National)Igang01-04-2024
MYCOFLAVORBioflavoring brewer’s spent grain by edible mushroom mycelium in solid-state fermentationsDepartment of Management, Society and CommunicationPublic (National)Igang01-02-2024
Decent Work and GVC-based Industriatlization in EthiopiaDepartment of Management, Society and CommunicationPublic (National)Igang01-02-2020
Fellowship - Olga DegtiarevaDepartment of Management, Society and CommunicationPrivate (National)Igang12-04-2024
NotaBENeNordic-Baltic-NW Russia CooperationInstitut for AfsætningsøkonomiPublic (International)Igang20-10-2010
DEEDDesignerly Ways of Teaching for Entrepreneurship in higher educationInstitut for AfsætningsøkonomiPublic (National)Afsluttet01-01-2019

Sider