Ekstern finansiering

For at styrke CBS’ profil som en af de bedste forskningsinstitutioner, har CBS de senere år haft øget fokus på ekstern finansiering. CBS arbejder strategisk med at tiltrække forskningsbevillinger fra både offentlige og private bevillingsgivere nationalt og internationalt. Nedenfor finder du en oversigt over de eksternt finansierede projekter CBS har deltaget i de sidste fem år. For hvert projekt kan du klikke dig frem til information om hvilke CBS-forskere der er involveret, hvad formålet er med projektet, bevillingskilden og projektets løbetid.

Klik på en af kategorierne i den øverste menu, hvis du vil have listen sorteret anderledes.

Akronymsorter faldendeTitelInstitutTypeStatusStart
CoDaControversial Data and Algorithms: Digital solutions to crises of public trustInstitut for OrganisationPrivate (National)Igang01-01-2021
DALOSSData loss: the politics of disappearance, destruction and dispossession in digital societiesDepartment of Management, Society and CommunicationEU Igang01-04-2023
DEEDDesignerly Ways of Teaching for Entrepreneurship in higher educationInstitut for AfsætningsøkonomiPublic (National)Afsluttet01-01-2019
DICEDIgital health in Circular EconomyInstitut for Digitalisering EU Igang01-04-2022
DIGIBASEImagining Digital Power and the Power of Digital Imagination in Business and Society EncountersDepartment of Management, Society and CommunicationPublic (National)Igang01-08-2021
DIRECNationalt Center - Digitale teknologierInstitut for Digitalisering Public (National)Igang01-01-2021
E-ledelsesudviklingE-ledelsesudvikling af fremtidens ledereInstitut for International Økonomi og VirksomhedsledelsePrivate (National)Afsluttet01-09-2017
EDDIEEuropean Distributed Data Infrastructure for EnergyØkonomisk InstitutEU Igang01-01-2023
ERASMUS+ CharterErasmus+ Charter for Videregående Uddannelse 2014-2020Copenhagen Business SchoolEU Afsluttet01-01-2014
EURIDICEEURopean Inclusive education for Digital society, social Innovation and global CitizEnshipDepartment of Management, Society and CommunicationEU Igang01-01-2024
EUSOCIALCITThe Future of European Social Citizenship Institut for International Økonomi, Politik og BusinessEU Afsluttet01-02-2020
EnSuZaMiljømæssig bæredygtighed i touristhoteller på ZanzibarInstitut for Ledelse, Politik og FilosofiPublic (National)Afsluttet01-01-2018
Endowed ChairEn lærestol i entreprenørskabInstitut for Innovation og OrganisationsøkonomiPrivate (National)Igang01-11-2012
Erhvervsstyrelsen - Lars Ohnemus Erhvervsstyrelsen - Lars OhnemusInstitut for International Økonomi og VirksomhedsledelsePublic (National)Igang22-10-2014
FEMEVIDEMEUopstart - Feminisms for a new age of democracyInstitut for Ledelse, Politik og FilosofiPublic (National)Afsluttet08-06-2021
FILTERContent moderation Assemblages: Filtering local communitiesDepartment of Management, Society and CommunicationPublic (National)Afsluttet01-01-2020
FINSYS RECOVERYEuropean financial systems in post-crisis recoveryInstitut for International Økonomi, Politik og BusinessEU Afsluttet15-11-2021
FINTECHAfdækning af Disruption - Et Studie om Fintech i den Dansk Finansielle SektorInstitut for OrganisationPrivate (National)Afsluttet01-05-2018
FRIC 2Center for finansielle friktionerInstitut for FinansieringPublic (National)Afsluttet01-04-2018
GC EDIHGreater Copenhagen European Digital Innovation HubInstitut for Digitalisering EU Igang01-08-2023
GENSDOMGender and Social dominance In the Modern World Institut for International Økonomi, Politik og BusinessEU Igang01-04-2024
GLOBALVALUEGlobal Value Chain Law: Constituting Connectivity, Contracts and Corporations Institut for Ledelse, Politik og FilosofiEU Igang01-01-2023
Global E-Eksport af Services og Tjenesteydelser (GEES)Hvordan virksomheder kan sælge komplekse services og tjenesteydelser via globale online markedspladser i en platform-økonomiInstitut for Digitalisering Private (National)Afsluttet01-01-2019
HECAT Disruptive teknologier, der understøtter beslutningstagningen på arbejdsmarkedetDepartment of Management, Society and CommunicationEU Afsluttet01-02-2020
HEPHAESTUSHeritage in EuroPe: new techHologies in crAft for prEserving and innovaTing fUtureSInstitut for Ledelse, Politik og FilosofiEU Igang01-04-2023
HOTSPOT 2HOTSPOT of multiple stressors: Research-based management in the Gulf of GuineaDepartment of Management, Society and CommunicationPublic (National)Afsluttet01-01-2021
HUM/CBSErhvervsPh.D.: Talentudvikling i Hummel A/SInstitut for OrganisationPublic (National)Afsluttet05-05-2014
HUMACPrivate-Sector Engagement in Humanitarian ActionDepartment of Management, Society and CommunicationPrivate (National)Igang01-01-2021
INCULTUMVisiting the Margins. INnovative CULtural ToUrisM in European peripheriesDepartment of Management, Society and CommunicationEU Igang01-05-2021
INFORMALITYRe-Imagining Informality: Theorizing Informal Entrepreneurship and Economic Change in Transition Era China (1970s–1980s)Department of Business Humanities and LawEU Igang01-06-2023

Sider