aklmsc

Department of Management, Society and Communication

Alex
Klinge
Associate professor
,
Dr.ling.merc., Equal Opportunities Officer


Room: DH.V.2.46
Tel:
+4538153158
, Mobile:
2160 5157
E-mail: ak.msc@cbs.dk
Alex Klinge
Presentation

My main research and teaching interests lie in the areas of language and discourse in organizations, diversity and diversity management, including issues to do with language policy and language choice in multilingual organisations. Moreover, as the CBS Equal Opportunities Officer, I am actively engaged in promoting equal opportunities and inclusive practices at CBS.

Primary research areas
  • Language and discourse in organizations
  • Diversity Management
  • Language Management
  • Language and linguistics
Curriculum Vitae
Link to this homepage
www.cbs.dk/en/staff/aklmsc
Courses

MAIBC: Communications Management

Publications sorted by:
2011
Margrethe Mondahl; Birgit Henriksen; Mette Skovgaard Andersen; Nanna Rosenfeldt; Mikkel Bülow Skovborg; Alex Klinge; Helle Birk / Sprogkernen : En undersøgelse af fremmedsprogsundervisning i det almene gymnasium.
Frederiksberg : Institut for Internationale Sprogstudier og Vidensteknologi, CBS 2011, 42 p.
Report
2009
Alex Klinge / The Role of Configurational Morphology in Germanic Nominal Structure and the Case of English Noun-Noun Constellations
In: Word Structure, Vol. 2, No. 2, 2009, p. 155-183
Journal article > peer review
2008
Henrik Høeg Müller (Editor) ; Alex Klinge (Editor) / Essays on Nominal Determination : From morphology to discourse management.
Amsterdam : John Benjamins Publishing Company 2008, 369 p. (Studies in Language Companion Series (SLCS), Vol. 99)
Anthology > peer review
Henrik Høeg Müller; Alex Klinge / Introduction
In: Essays on Nominal Determination: From morphology to discourse management. . ed. /Henrik Høeg Müller; Alex Klinge. Amsterdam : John Benjamins Publishing Company 2008, p. xi-xviii (Studies in Language Companion Series (SLCS), Vol. 99)
Book chapter > peer review
Alex Klinge / Sprog på de højere læreanstalter
In: Fremmedsprog til fremtiden: Sprogpolitiske udfordringer for Danmark. . ed. /Lisbeth Verstraete Hansen; Robert Phillipson. Frederiksberg : Copenhagen Business School, CBS 2008, p. 46-47
Book chapter
Alex Klinge / Stating the case for þ-root and hw-root determiners
In: Essays on Nominal Determination: From morphology to discourse management. . ed. /Henrik Høeg Müller; Alex Klinge. Amsterdam : John Benjamins Publishing Company 2008, p. 233-263 (Studies in Language Companion Series (SLCS), Vol. 99)
Book chapter > peer review
2007
Alex Klinge / Forklædt som relativpronomen : Leksemet that i engelske relativsætninger.
In: Ved lejlighed: Festskrift til Niels Davidsen-Nielsen i anledning af 70-års-dagen. . ed. /Margrethe Heidemann Andersen; Jørgen Nørby Jensen; Marianne Rathje; Jørgen Schack. København : Dansk Sprognævn 2007, p. 161-173 (Dansk Sprognævns skrifter, No. 39)
Book chapter
Alex Klinge / The Unitary Procedural Semantics of the, this and that
In: Acta Linguistica Hafniensia. International Journal of Structural Linguistics, Vol. 38, 2007, p. 54-77
Journal article > peer review
2006
Alex Klinge / The Origin of Weapons of Mass Destruction : Investigating Traces of Lexical Formation Patterns in the (Linguistic) History of Europe.
In: Grammatica: Festschrift in honour of Michael Herslund : Hommage à Michael Herslund. . ed. /Henning Nølke. New York : Peter Lang 2006, p. 233-248
Book chapter
2005
Alex Klinge (Editor) / 40 år efter : Faglige indlæg ved professor Niels Davidsen-Nielsens fratræden: Afsked med en professor 8. oktober 2004.
Frederiksberg : Institut for Engelsk. Handelshøjskolen i København 2005, 72 p. (Notes, No. 2005-2)
Anthology
More results... (total 24 results)